Problemhjørnet Tilbage til forsiden


I sidste nr. af Interne Træk havde vi løsere, men denne gang var der ingen interesse for rødvin! Måske var de sværere, men det var dog almindelige opgaver med mat i kun 2 træk.

Filip Petersen
Arbejder-Skak 1939

Mat i to træk


Den første opgave er over 60 år gammel, men det har ikke gjort den nemmere! At skulle åbne matnettet og give flere flugtfelter er ikke indlysende:

1. Tf2!
1. - Kc3 2. Dh8#
1. - Ke3 2. Da7#
1. - Kc5 2. Dd5#
1. - Ke5 2. Dd5#

Sort har fire diagonaltræk med kongen, et klassisk opgavetema: kongestjerne.

Chr. S. Animitsa & Galtsenko (SU)
Skakbladet 1983

Mat i to træk


Her er sort konge låst inde, godt og effektivt. At slå tårnet giver naturligvis pat. Men Txb6 synes at gardere mod alt

1. Sb4!
1. - KxS 2. Dxe4#
1. - Txb6 2. Dc2#
1. - Tc6 2. DxT#

Træktvang efter første træk, et andet klassisk tema. Desuden binding af tårnet i første variant.

Det er nok kendt, at en af redaktørerne beskæftiger sig med problemskak. Interessen gælder løsning af opgaver og temaerne bag dem. Men også det selv at konstruere opgaver er morsomt. Der er masser af mere eller mindre nedskrevne regler, som sådanne opgaver skal overholde. Her er et udvalg:

Løselighed

Idé Opstilling Flere af reglerne kan brydes, hvis man kan begrunde det. F.eks. er der lavet opgaver, hvor samtlige træk er skakgivende. Der er opgaver, hvor diagramstillingen er ulovlig, men hvor opgaven er at fjerne/tilføje en brik så den bliver lovlig.
Man kan altså bryde reglerne, hvis netop dette gøres til opgavens idé.

Når man forsøger sig med at lave skakopgaver, så gælder det om at få dem accepteret i det rigtige selskab, dvs. trykt i et egentligt problemblad.
Der findes sjældent mere end ét eller to blade i et land. Her i landet er der ét: Thema Danicum, bladet for Dansk Skakproblem Klub. I Sverige er der ligeledes ét: Springaren.
Opgaver publiceret første gang i f.eks. en avis eller endda i Skakbladet har ikke samme status.
Endnu bedre er det at blive placeret i en konkurrence udskrevet af problemblad. Selv om jeg har deltaget i adskillige konkurrencer rundt omkring i Europa, så er det endnu ikke blevet til placeringer. Her er to af forsøgene, udarbejdet til en konkurrence i anledning af Thema Danicums 25-års jubilæum, blad nr. 100. Temaet var, at brikkerne i diagrammet skulle danne et T eller et D eller begge dele.
Jeg bidrog med disse to hjælpematter, dvs. problemer hvor sort og hvid samarbejder om at sætte sort mat. I en hjælpemat begynder sort, der er altså i alt fire træk, et sort, et hvidt, et sort og et hvidt mattræk.
Opgaverne blev desværre ikke placeret men blev efterfølgende antaget af et problemblad. Begge opgaver har flere løsninger, hvilket er normalt for hjælpematter. Løsninger til redaktionen.

Bjørn Enemark
The Macedonian Problemist 2000

Hjælpemat i 2 træk (T+D bogstaver)
B: alle brikker skifter farve
3 løsninger i hver (3 sorte førstetræk)
Bjørn Enemark
Springaren 2001

Hjælpemat i 2 træk (D bogstav)
B: som A, men hL og sT bytter plads
C: som A, men hT og sS bytter plads