Problemhjørnet Tilbage til forsiden


Mat i to træk! Det er den klassiske fordring for skakopgaver. Med mere end to træk bliver opgaverne ofte for svære for de fleste. Og varianter som hjælpemat, selvmat og fantasibrikker er der mange, som ikke betragter som "rigtig" skak.
I denne omgang holder vi os til mat to træk. Senere kan vi prøve at lege med andre opgavetyper og andre briktyper. Ja, for en leg er det jo. Der findes f.eks. mange sjove fantasibrikker.
Næste gang kan vi se på nogle af problemskakkens mest almindelige fantasibrikker: natrytterne og græshopperne.
Sådanne specielle brikker giver nogle andre muligheder, og disse to har vist sig at have længere holdbarhed.

Den første opgave er i virkeligheden 4 opgaver i én. De er kun forskellige med hensyn til den hvide d-bondes placering. De er lavet af ungareren György Bakcsi, som ofte har lavet sådanne konstruktioner:

Den anden opgave er af jugoslaven Milan Velimirovic, en særdeles rutineret herre: IM i at komponere opgaver, GM i at løse opgaver.
György Bakcsi Milan Velimirovic
1. pr, Vizügy T., 1979 Pedagógusok Lapja, 1979
mat i to træk
B: hBd2 -> d3
C: hBd2 -> d4
D: hBd2 -> d5
mat i to træk