Bestyrelsesmøde nr. 1, 2004 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 1, i klubben, 2004-02-17, 19:30

Til stede: Bjørn Enemark, Ernst M. Hansen, Knud Hornhaver, Per Kühlmann, Klaus Mortensen, Bjarne Røhder og Jørgen Trærup

 1. Konstituering
  Ernst blev valgt til næstformand og Bjørn til sekretær. Med valget af Ernst til næstformand signalerer bestyrelsens flertal, at Ernst forventes at stille op til formandsvalget, når Per på et tidspunkt trækker sig tilbage.
  Jørgen kunne ikke tilslutte sig denne tolkning af valget af Ernst som næstformand.

 2. Nøgler
  Følgende har nøgler til Foreningshuset: Ernst (2 sæt), Knud, Per, Bjarne, Jørgen, Gyula Szücs, Bent Kølvig, Anders Hørby og Leif Clausen, i alt 10 nøgler

 3. Åbne- og lukkeordningen
  Drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde.

 4. Forårsturneringen
  Startdato 27. april; sidste spilleaften 1. juni. Per tager kontakt til Jan Nielsen for at spørge, om han som sædvanlig vil være turneringsleder. Per sørger endvidere for annoncering og tilmelding, idet Klaus dog tager imod tilmeldingerne efter medio april

 5. Vestvold-holdturneringen
  Afvikles d. 13. og 20. april. Bjørn og Ernst tager sig af arrangementet.
  Der afvikles endvidere en lynskakturnering for klubbens medlemmer d. 30. marts. Bjørn er turneringsleder. Ernst sørger for opslag om tilmelding (både til lynturneringen og Vestvold-holdturneringen).

 6. Rødovremesterskabet 2004
  Start 31. august. Turneringsledere: Bjørn og Ernst.

 7. Sæsonafslutningen
  8. juni. Per, Bjarne og forhåbentlig Jan Nielsen (Per spørger) tager sig af arrangementet.

 8. Kommunikationsprocedurer bestyrelsens medlemmer imellem
  Udefra kommende informationer sættes på opslagstavlen på førstkommende klubaften. Placeres derefter i tidsskriftkassette i skabet og sættes siden i brevordner. Yderligere tiltag drøftes på næste bestyrelsesmøde.

 9. Hvervekampagne
  Drøftes på ny på næste bestyrelsesmøde.

 10. Medlemslisten
  Jørgen Trærups adresse er Erdalsvej 37. Tutundjan Howhannes rettes til Hovhannes Tutundjan.

 11. Matchen mod Hvidovre
  Afholdes hos os d. 24. august. Per tager kontakt til formanden for Hvidovre desangående og sørger i øvrigt for tilmeldinger og arrangementet.

 12. Eventuelt
  Næste bestyrelsesmøde afholdes i klublokalerne tirsdag d. 6. april kl. 19:30

referat ved

Per