Skakbod i kulturnatten 28. august 2004 Tilbage til forsiden


Skakklubben møder også op til kulturnatten. Vi deltager som bekendt i et åbent arrangement på festpladsen i Rødovre Centrum, men i Rødovre Lokal Nyt er også annonceret et arrangement i Foreningshuset:
"Skakmat eller ... Mød Skakklubben og prøv det ædle spil fra kl. 17.00"

Selv om det egentlig var tænkt som et enten / eller, så nænner redaktøren ikke at skuffe kommunens skakhungrende borgere, så han arrangerer en lille skakbod i Forenningshuset i et par timer. Hvis der er andre af klubbens medllemmer, der kunne tænke sig at deltage, så mød op og vær med til at gøre lidt reklame for spillet og klubben.
Der bliver mulighed for at spille lynskak med kokosboller som prĉmier, mulighed for at spille på computer mod programmet Fritz, og så naturligvis få nogle oplysninger om klubben.
Foreningshuset deltager aktivt i kulturnatten med rundvisning, edb-stue, taekwondo, kulturcafé, grillaften, mv.

Bjørn