Holdturneringen 2004-2005 24. september 2004 Tilbage til forsiden


Ved KSU's delegeretmøde i marts var der en større debat om holdturneringen og dens regler. Bestyrelsen sagde gentagne gange, at KSU arrangerer den holdturnering, som klubberne ønsker. Det blev så aftalt, at KSU ville udsende et spørgeskema om de punkter, der var blevet rejst under mødet.
Dette skema kom i juni. Rødovre har naturligvis også fået et, og bestyrelsen har givet sit besyv med. Nu foreligger resultatet af denne "afstemning" og nogle - men ikke alle - punkter er blevet afgjort efter vores ønsker.


Spørgsmål Rødovre Klubberne
Skal turneringen rates? Nej Ja
Holdstørrelse?
(a) Som nu, dvs. 8-mands hold i M rk. - 4. rk., 4-mands hold i junior- og øvr. 4. rk.
(b) 8-mands hold i M rk., 6-mands hold i 1. rk - 3. rk., 4-mands hold i 4. rk.
(c) Andet
(a) Som nu (a) Som nu
Betænkningstid?
(a) Som nu: 1½ t til hver til 32 træk og ½ t til resten af partiet
(b) 2 timer til hver til hele partiet
(c) Andet
(b) 2 timer til hele partiet (b) 2 timer til hele partiet
Betænkningstid i mesterrækken?
Forøges til tre timer til hver? (i så fald skal der spilles om søndagen)
Nej Nej
Points?
(a) Som nu, dvs. summen af brætpoints og matchpoints er afgørende, ved ligestilling er flest matchpoints afgørende
(b) Som i divisionsturneringen, dvs. kun brætpoints, ved ligestilling er flest matchpoints afgørende
(c) Der spilles kun om matchpoints, ved ligestilling er flest brætpoints afgørende
(d) Andet
(a) Som nu (b)
Sidste runde?
(a) Som fællesafslutning
(b) Arrangeres af hjemmeholdene
(b) af hjemmeholdene (a) fællesafslutning