Opvisning i Rødovre Centrum 2. september 2004 Tilbage til forsiden


Som indledning til kulturnatten spillede Bent Kølvig et opvisningsparti i Rødovre Centrum mod Rune L. Pedersen. Det foregik på centrets store gulvskak med de store og flotte træbrikker, som alt for sjældent er i brug.
John Vestergaard stod for præsentationen af spillerne og for kommentarer undervejs - samt uret. Partilisterne blev ført af undertegnede og af Claus Larsen, der som interesseret tilskuer blev shanghajet til jobbet.
Der var pænt med tilskuere, der er altid mange mennesker i centret lørdag middag. Det viste sig hurtigt, at Rune havde svært ved at få overblik over spillet. Han slæbte også både bønder og officerer fra felt til felt, selv om alle officererne er på hjul.
Bent havde fordelen af at have prøvet det før. Han gik rundt mellem brikkerne og så ud til at føle sig hjemme. Og så vidste han, at man ikke skulle bruge for megen tid på åbningen, så man undgår at komme i tidnød senere. Det er nemlig ikke muligt at flytte de store brikker nær så hurtigt som i lynskak.
Rune ofrede en officer for at komme til angreb og det så da også truende ud, men Bent snoede sig udenom. Til sidst fik Bent ført en bonde ned, mens Runes tid var ved at rinde ud. Selv om Bents sejr kom i hus på tidsoverskridelse, så var slaget tabt allerede da Runes angreb blev pareret.

Bjørn