Problemhjørnet Tilbage til forsiden


Græshopper
Studien
Æres den, der æres børSidste gang så vi på fantasibrikken græshoppe, der trækker lidt som en dam-brik, men ad dronningelinier. Den vises som en omvendt dronning. For at kunne trække skal den springe over en brik (en buk). Bukken bliver dog stående, hvilket jo ikke gælder i dam.
Brikken er opfundet af englænderen T. R. Dawson i 1913. Han komponerede over seks tusinde opgaver, heraf over fem tusinde med fantasiskak!
Han var redaktør på flere problemskak-blade og skrev adskillige bøger om opgaver, blandt andet Caissa's Fairy Tales, Caissa's Wild Roses (begge om fantasiskak) og Retrograde Analysis (om at analysere en stilling og finde ud af de nærmest foregående træk). Ud over græshoppen har han opfundet natrytteren, som vi vil se nærmere på ved en anden lejlighed.
Også opgavetypen seriehjælpemat er hans ide. Her skal sort lave et angivet antal træk før hvid til sidst sætter mat i et enkelt træk.

Her er løsningen til de to opgaver.

Valeriu Onitiu Bjørn Enemark
Die Schwalbe 1929 Original
mat i 6 træk hjælpemat i to træk (sort begynder)
(græshoppe på f2) B: hKf4->f3


Ikke så svær, trods de 6 træk. For trækkene er næsten tvungne.

1. g3 Gh4 2. g4 Gf4
3. g5 Gh6 4. g6 Gf6
5. g7 Gh8 6. gxh8G#

Ud over at demonstrere græshoppens muligheder viser opgaven også et kendt tema: en bonde går hele vejen fra 2. til 8. række, det kaldes Excelsior.
dvs.: I B-opgaven skal stillingen ændres, hvid konge skal flyttes til f3.

A: 1. Kh2 Kf3+ 2. Kh3 h8G#
B: 1. Ge3 h8D 2. Gg3 Dc8#


Også denne opgave viser et kendt tema: sort switchback, dvs. sort laver et træk og går senere tilbage til det oprindelige felt. Her sKh3->h2->h3 og Gg3->e3->g3

Denne gang har redaktionen modtaget løsninger fra to af klubbens medlemmer, der dog begge måtte have lidt hjælp med denne brik.
Præmien er denne gang en ældre skakbog, som vi har modtaget fra Dansk Skakproblemklub Klub. Det er en åbningsteoretisk bog af Rolf Schwarz: "Die Sizilianische Verteidigung". (1961, A5-format, 600 s., 280 partier, 23. bind i "Handbuch der Schach-Eröffnungen").
Denne bog blev vundet af Tommy Lundsteen, til lykke.


Studien fra sidste nr.

hvid trækker og vinder

Der er ikke kommet nogen løsninger til Johans opgave, som ellers lå nærmere ved almindelig skak. Der var tale om en studie-opgave, et slutspil. Løsningen er et supertræk:

1. Dg5! DxD 2. Kh6
og nu kan 3. b7# kun forhindres af

2. - Da5


Johan skiver selv, at 1. Dg5 efter hans mening burde have TRE udråbstegn.

Denne opgave rejser dog et lille problem om de mere eller mindre nedskrevne regler for opgaver.
Hvad er pænt og hvad er mindre pænt. Her står hvid konge i skak i diagramstillingen, det regnes normalt ikke for at være pænt. Næsten utænkeligt i normale matopgaver, ikke pænt i studier. Kunne man mon undgå dette og alligevel fastholde det flotte dronningeoffer?

Redaktøren forsøgte selv at gøre noget ved dette:
hD -> f7, sD -> h4,
.sTg8 for at imødegå axb8D+
.sBe6 for at forhindre Dc4/De5
.sBe7 for at forhindre Db7#
og nu:

1. Dxg8 Dh5! 2. Dg5! etc.

At opgaven nu starter med et slag er i hvert fald bedre, i det mindste i en studie. I en direkte matopgave ville det stadig være for groft et førstetræk.

Men ved 6. runde af EMT-turneringen viste Bent Kølvig mig så, at stillingen i opgaven med Dg5-trækket var på forsiden af en bog:
Mitrofanovs Deflection (=afledning), se næste side.

Herefter var det ikke så interessant at forbedre på opgaven, for det er gjort langt, langt bedre.


Æres den, der æres bør

Se billedet til højre med bogens forside. Bemærk dog, at stillingen på forsiden er forkert! (Der er byttet om på de sorte og de hvide brikker).
Efter Bents oplysning var det nemt selv at finde yderligere oplysninger over internettet. Stillingen viser sig at være en del af en særdeles berømt studie af russeren Leopold Mitrofanov (1932-1992), der har lavet mere end 250 studier. Som følge af hungersnød under belejringen af Leningrad var han lidt af et skravl, men hans skakevner fejlede i hvert fald ingenting. Han uddannede sig efter krigen som kemi-ingeniør.

Leopold Mitrofanov
1. Pr., Rustaveli, Leningrad 1967
hvid trækker og vinder

1. b6+! Ka8 2. g7 h1D
3. g8D+ Lb8 4. a7 Sc6+
5. dxS Dh5+ 6. Dg5!! Ka6
etc.

At den oprindelige version også indeholdt et tårnoffer vil jeg ikke komme ind på her.
Stillingen er fuld af snedigheder og den angivne løsning er kun hovedvarianten. Men opgaven var altså kendt i forvejen, beundret for Dg5-trækket og altså også præmieret.
Æren tilkommer Mitrofanov.

Selv om Johan ikke kan krediteres for opgaven, skal han alligevel have tak for at have fundet den spændende stilling og det fantastiske træk frem fra gemmerne.