Bestyrelsesmøde nr. 4, 2004 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 4, i klubben, 2004-11-09, 18:30

Til stede: Per Kühlmann (PK), Ernst M. Hansen (EH), Klaus Mortensen (KM), John Vestergaard (JV), Bjarne Røhder (BR) og Bjørn Enemark (BE) Fraværende: Knud Hornhaver (KH)

 1. Godkendelse af referat fra møde 3
  Ingen kommentarer

 2. Forløbet af EMT-holdturneringen 2004
  EH: syntes at det var gået ok. Vi har fået ros fra flere udefra. Vi ses til næste år.
  Han oplyste at BK havde opfordret til at afbudsregler kom til at stå i indbydelsen.
  PK havde arrangeret en sideløbende turnering for rygere, indskud går ubeskåret til præmier.

 3. Henvendelse fra Glostrup om Vestvoldturneringen
  Glostrup havde indbudt til en drøftelse om et regelsæt for Vestvold, torsdag 25. nov. kl. 19:30.
  BE havde svaret ja, og desuden foreslået en dagsorden eller i hvert fald en række emner, der kunne tages op.
  EH og BE deltager

 4. Henvendelse fra Hvidovre om den årlige urmatch
  Hvidovre ønskede matchen placeret den sidste tirsdag i august, hvor vi det sidste år har fået den placeret den næstsidste tirsdag aht. EMT-turneringen. EH ønskede nemlig at have efterårsferien som reservedag inden 7. runde.
  Et blik på kalenderen for 2006 viste, at vi i det år kunne spille mod Hvidovre den sidste tirsdag i august og alligevel nå 6 runder inden efterårsferien. PK kontakter Bjarne Håkansson i Hvidovre.

 5. Holdturneringen
  De nye regler blev diskuteret, bl.a. at vi er gået tilbage til de gamle regler hvor brætpoints er i hovedsædet.

 6. Generalforsamling
  PK ønskede at fastlægge en dato for generalforsamlingen. I Interne Træk forelå allerede en kalender frem til 1. februar.
  PK havde checket vedtægterne og en dato i februar var ok. Da der er holdkampe d. 8. februar blev det vedtaget at lægge generalforsamlingen i den efterfølgende uge, dvs. d. 15. februar

 7. Den forestående vinterturnering
  PK har fået lister over de hidtil tilmeldte, såvel fra listerne i klubben som fra internet-tilmeldinger via hjemmesiden. Desuden har han selv kontaktet nogle ikke-tilmeldte som kunne forventes at deltage. Der er dermed kommet 29 tilmeldinger . Claus Larsen, som igen har fået lyst til at spille. PK inddeler i grupper baseret på den seneste ratingliste, som er offentliggjort på hjemmesiden.
  BR opkræver indskud i forbindelse med første runde.

 8. Medlemstal og økonomi
  Pga. vigende medlemstal er også økonomien blevet dårligere.

 9. Delegeretmødet i DSU
  BE havde ikke fundet DSU-vedtægterne vedr. frist for indsendelse af forslag. EH . JV ville gøre et forsøg.

 10. Næste møde ikke fastlagt2005-01-23

Bjørn Enemark