Bestyrelsesmøde nr. 7, 2005 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 7, i klubben, 2005-11-01, 19:30

Til stede: Ernst M. Hansen (EH), Klaus Mortensen (KM), John Vestergaard (JV), Bjarne Røhder (BR), Knud Hornhaver (KH) og Bjørn Enemark (BE)
Fraværende: Per Kühlmann (PK)

 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. juni 2005
  ok.

 2. Evaluering af Rødovremesterskabet 2005
  EH: Indbydelsen kom for sent på KSU- og DSU-siderne. BE: Det var ellers to uger tidligere end sidste og forrige år (20. maj mod 7./10. juni). EH mente, at andre klubber ville undlade at placere turneringer, når der allerede lå en anden turnering på datoerne. BE: de har planlagt det længe inden. EH ville selv stå for annoncering hos KSU og DSU næste år.
  BR og Bent Kølvig (BK) indledte turneringen i Ernsts fravær. Lidt manglende styring. Ernst lagde 2. runde, uklart ansvar for rundelægning i de følgende runder, da også BK greb ind. Leif Clausen trak sig efter tre klare nederlag (eller endnu et afbud, som vanskeligt kunne indhentes). Steen Petersen ville også have trukket sig, dog først efter 5. runde, men blev overtalt til at blive af BE. EH mente, at SP havde følt sig presset (JV var enig) - og nu måske ikke dukkede op til Ejlerts mindeturnering. BE: Ja, det var også meningen at presse ham. Man må spille sine turneringer færdig!
  EH: Et par korrektioner til hjemmesiden vedr. præmier: I gruppe B blev Knud Erik Helleshøj nr. tre på korrektion foran Bjarne, i gruppe C fik Ole Lindberg en fjerde præmie.
  BR: uheldigt med starten. Var ikke sikker på aftalerne om turneringsleder. Stort skema med turneringsplan savnedes. Problem med sort/hvid et par steder. Regler om afbud og mobiltelefoner var ikke trykt, i det hele taget savnedes en velkomstbrochure. Dog havde BK lavet en regeloversigt.
  JV: Hvorfor var der så få fra Rødovre? Der var ingen Røgovre- turnering.

 3. Til lykke til Bjarne
  Ernst sagde til lykke til Bjarne og overrakte ham rødvin fra klubben. Herefter blev den 50-årige valgt som ordfører.

 4. Vinterturneringen 2005-2006
  Vi starter d. 15. november, PK tager mod tilmeldinger (BE tager tilmeldingerne via nettet). EH: Kunne Jens Thrane spille med? BE: nej. EH: Hvis han nu også blev medlem her? BE: naturligvis.

 5. Ejlerts mindeturnering
  EH: vi har fået lov at bruge spejlsalen her i huset. Flemming Riedel (FR) har tilbudt at sætte et fadølsanlæg op, men øllet skal købes her på stedet. EH/BR ville sende ansøgning til KSU om støtte.
  Nyt møde i udvalget snarest (EH).
  Tilmelding: PK (og BE). EJ havde et par tilmeldinger, som gik videre til BE.
  Presse (Rødovre-avisen) PK.
  Folder? EH.
  Opkrævning af indskud, før 1. runde, BR.

 6. Juleafslutning
  Dato: d. 20. december, arrangement PK (+KH).

 7. Planlægning af den resterende sæson, dvs. for 2006
  Pers udkast nr. 2 (den del, som vedrørte 2006) blev vedtaget. Det sædvanlige forbehold for Vestvold. Holdkampene for 2006 passede med planen.

 8. Foreløbig drøftelse af generalforsamlingen 2006
  I Pers fravær blev dette punkt ikke til meget. KH nævnte problemet med medlemstilbagegangen.

 9. Materialer
  Rødovre Kommune har, takket være en ansøgning med hjælp fra FR, bevilget klubben et beløb på 10.386 kr. til 16 sæt nye brikker og brætter. EH . BR har set på brikker, EH har talt med BK om det. BK henviste til Hvidovre Skakklub, men ved matchen mod Hvidovre så vi ikke nyt materiel. BR oplyste, at beløbet var sat efter en prisliste fra Dansk Skaksalg, men da det kom til stykket havde de ikke den slags brikker mere. EH . BR arbejder videre med det.
  Vi diskuterede også en oprydning i de gamle brætter og brikker, f.eks. således at vi havde 16 nye . de 16 bedste af de gamle. Resten kunne lægges til side, nogle endda kasseres. EH ville sortere i de gamle tirsdag 9. nov. så brikkerne passede sammen. Kan man få stilleskruer til de gamle ure?
  Et punkt fra sidste møde om reparation: ville PK forsøge at kontakte Mogens Jeberg (som jo ikke længere er medlem)?

 10. Økonomi
  BR uddelte en status. Det så rimeligt ud, bedre end tidligere.

 11. Eventuelt
  JV var i tvivl om klubbens nye regler for interne turneringer. Var de i modstrid med DSU's regler. Nej, blot lidt mindre restriktive.
  JV: Havde alle fået oplysninger om spilledatoer mv. i holdturneringen. BE lovede at lægge et link til grupperne på hjemmesiden i lighed med tidligere år.

Næste møde ikke fastlagt2005-11-05

Bjørn Enemark