Bestyrelsesmøde nr. 8, 2006 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 8, i klubben, 2006-01-26, 19:30

Til stede: Ernst M. Hansen (EH), Bjarne Røhder (BR), Knud Hornhaver (KH), Per Kühlmann (PK), Bjørn Enemark (BE)
Fraværende: Klaus Mortensen (KM), John Vestergaard (JV)

 1. Bjarne indledte med at takke for klubbens hilsen til ham på hans 50-års dag

 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 1. november 2005
  ok.

 3. Dagsorden for generalforsamlingen
  1. Jan foreslås som dirigent
  2. Vi bidrager hver især med dele til en beretning
   1. Vinterturneringen (PK)
   2. forårsturneringen (BE)
   3. EMT (EH)
   4. 1. hold, resultater sidste år, aktuel stilling (BE)
   5. do. for 2. hold (BE)
   6. Interne Træk (BE)
   7. medlemssituationen (BR)
   8. klubbens dagligliv (PK)
   9. Vestvold-samarbejdet (PK)
   10. Ejlerts mindeturnering (PK)
   11. lynskak-turneringer (PK)
   12. tak til Rødovre Kommune (PK)
   NB. senest 10. februar til Per
  3. Regnskab (BR)
  4. Kontingentfastsættelse (BR)
   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  5. Indkomne forslag
   EH: der var 30 til Ejlerts mindeturnering, kunne have været flere. Er der stemning for at gøre det igen? Samme navn? PK: Ja
   Overvejende positiv stemning. BE mente dog, at 2005 var nok.
   EH: Rødovre Centrum har fået nyt bræt. BE: Kunne vi forslå dem at arrangere en indvielseskamp?
  6. Valg til bestyrelsen
   PK, EH, BE og KM er på valg.
   PK ønsker ikke genvalg som formand, men vil gerne fortsætte som menigt medlem, EH opstiller som formand, BE genopstiller, KM ønsker ikke genvalg og KH vil gerne træde ud af bestyrelsen i utide.
   Børge Nielsen og Flemming Bruun opstiller i stedet for Klaus og Knud.
   På valg er endvidere: Michael Rosenby (revisor), Erik Johansen (revisorsuppleant) samt Jan Nielsen og Børge Nielsen (bestyrelsessuppleanter)
   Michael, Erik og Jan genopstiller, Gisli opstiller i stedet for Børge

 4. Medlemstal og økonomi
  Bjarne fortalte, at BG Bank efter adskillige møder havde eftergivet gebyrer på girokontoen.
  Endvidere om husleje-regnskabet.
  Og endelig om Jens Akhøjs forudbetalte kontingent, der vist var tiltænkt en helt anden forening. PK videregiver Jens Akhøjs e-mail adresse til BR så dette problem kan blive opklaret.

 5. Eventuelt
  Under dette punkt diskuteredes matchen Claus Pedersen - Howhannes Tutundjan. EH+BE fortalte om Bent Kølvigs praksis med først at stille urene tilbage, når den ene vinge var faldet. Herved blev PK klar over, at såvel CP som HT kunne tale sandt om partiet og tiden. Men partiet var jo afsluttet med gevinst til Howhannes. Claus havde først indgivet protest to uger senere.
Næste møde ikke fastlagt2006-02-06

Bjørn Enemark