Bestyrelsesmøde nr. 9, 2006 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 9, i klubben, 2006-02-21, efter generalforsamlingen

Til stede: Ernst M. Hansen (EH), Bjarne Røhder (BR), Per Kühlmann (PK), Børge Nielsen (BN), John Vestergaard (JV), Bjørn Enemark (BE)

  1. Konstituering: PK blev valgt til næstformand, BE som sekretær

  2. Danske Bank: JV tilbød at udarbejde et forslag til ansøgning til Den danske Bank

  3. Rødovre Centrum: EH tilbød at skrive
Næste møde ikke fastlagtBjørn Enemark