Bestyrelsesmøde 2007, nr. 3 2007-10-04 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde 2007, nr. 3, i klubben, torsdag 2007-10-04, kl. 19:30

Til stede: Ernst M. Hansen (EH), Bjarne Røhder (BR), Per Kühlmann (PK), Flemming Bruun (FB), Gisli Hardarson (GH), John Vestergaard (JV), Bjørn Enemark (BE)

 1. Økonomi . Ændrede regler for tilskud


 2. Holdturneringen
  Det ser ud il, at vi kun kan stille med 1 hold
  Måske kan vi til næste år få lov til at stille med et Rødovre-Vanløse-hold - selv om klubberne ikke er slået sammen

 3. Skak i Rødovre Centrum
  Der bliver ikke mere i år.
  Op til jubilæet kunne der måske arrangeres en hel dag med spil på stort bræt og også simultan.
  Brikkerne er i øvrigt let angrebet af skimmelsvamp. Måske kunne lidt Atamon hjælpe på dette.
  Der kan arrangeres noget ca. to gange om året. Vi vil sigte på dage i marts og september til næste år.

 4. Samarbejde med Vanløse
  Spilledag tirsdag må være et krav. Der skal - ud over spilledag - diskuteres spillested og penge.
  Morten Hansen kom først hjem fra Vietnam sidst i september. Ernst sender en mail og får aftalt videre forløb.

 5. Rygeregler
  Med vedtagelsen af de nye rygeregler falder klubbens tidligere rygeregler væk. Disse skal naturligvis fjernes fra klubbens hjemmeside.


Næste møde ikke fastlagtBjørn