Generalforsamling Tilbage til forsiden


Ved generalforsamlingen 26. februar 2008 var der 7 fra bestyrelsen, 6 menige medlemmer og desuden to fra Vanløse Skakklub, formanden Morten Møller Hansen (MMH) og Steen Bauers.
Ernst bød velkommen og specielt til de to fra Vanløse.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bent Kølvig (BK), som blev valgt. Han oplæste dagsordenen og gav ordet til Ernst (EH).

Formandens beretning
Ernst indledte med en tale over Rudolf Kuniss, klubbens æresmedlem, der var død 97 år gammel. Han havde været medlem i over 30 år, men var ikke aktiv de sidste par år. Han nåede aldrig de store ratingtal, men kunne være farlig for enhver. Vi holdt ét minuts stilhed.
Derefter en oversigt over årets gang:

I holdturneringen har 1. holdet spillet 5 kampe og ligger på en andenplads. Holdet er i den situation, at det selv kan afgøre om det skal tilbage til 1 rk. fra den nuværende 2. rk. som holdet spiller i. Rent styrkemæssigt mener Flemming, at holdet har potentiale til at rykke op med de resultater som det har skabt. Vi må ikke glemme at 1. holdet sidste år blot manglede ét brætpoint i at blive i 1. række. Der skal dog kæmpes til det sidste!
Trods afbud har vi haft reserver klar, og de har gjort det rigtigt godt.
2. holdet spiller i alt 4 kampe i deres gruppe og alle hold er oversidder en enkelt gang undervejs. Holdet ligger på en andenplads, som ser ud til at kunne forsvares. Ballerup-Måløv-Skovlunde kan 2. holdet komme op på siden af, da BMS er oversidder i sidste runde. Desværre rykker BMS op, da dette hold har flest matchpoint uanset hvordan det går Rødovre.
Holdet var ellers meget tæt på at få 2-2 i kampen netop mod BMS, og så kunne holdet skimte en første plads når slaget skal stå mod Lyngby-Virum, som tabte 0-4 til BMS.
Flemming har som holdkoordinator fulgt holdene nøje, og han har sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer ment, at det var den rigtige beslutning at tilmelde et otte-mandshold og et fire-mandshold set i lyset af det faldende medlemstal og en del afbud.
Til sidst en stor tak til holdlederne.

I forårsturneringen 2007 var der blot 20 deltagere, det laveste antal i mange år, og kun det halve af antallet i år 2000. Trods det lave antal blev deltagerne opdelt i fem grupper, hvad tidshandikap angår.
Præmiemæssigt var der kun tre grupper: A+B, C og D+E
Samlet vinder: Knud Erik Helleshøj med 6 points foran Judith Katz med 6 points. Vort nye medlem Bjørn Eriksen var med helt fremme med en tredjeplads på korrektion foran Bjørn Gemzøe.
C-gruppen vandt Per Kühlmann med 4 points, mens Bjørn Gemzøe vandt D+E-gruppen med 5 points.

I Vestvold stillede vi med bare ét hold. Ud af 40 medlemmer fik vi stillet er helt hold på fire spillere på benene! Til sammenligning stillede Brøndbyerne med tre hold og de er 24. I alt deltog 10 hold, vores ene hold blev placeret i midterste gruppe, gruppe B.
Den første aften fik vi kun fire points ud af tolv mulige, men ugen efter blev det til ni og dermed i alt ét point over middel. Det blev en spændende afslutning, for holdene i A- og B-gruppen var meget lige.
I A-gruppen vandt Albertslund med 17 points over Vanløse og Glostrup, begge med 17. I B-gruppen var det sandelig Rødovre, der vandt et elektronisk skakur med 13 points foran Brøndbyerne med 12 og Glostrup II med 11.
Kun i C-gruppen var der store forskelle. Vinder blev Brøndbyerne II med 12 points.
I 2008 er det Glostrup (nu Vestegnen), som arrangerer Vestvold.
Det bliver torsdagene 10. og 17. april. Rødovre kommer til at stå for turneringen i 2009./p>

Også i urmatchen mod Hvidovre ser vi en tilbagegang med holdene. Hvidovre kunne kun stille et hold på 11, en tilbagegang på 3 fra året før.
Vi tabte udekampen 6½-4½. Den samlede stilling er nu 29-8. Vi skulle gerne vinde uret i år.

Der var 22 tilmeldte til Rødovre EMT 2007. Så var der 2 friske medlemmer i Rødovre, der blev presset lidt, så vi endte med 3 grupper á 8. Det er glædeligt, at der er så mange, der kommer igen år efter år.
A-gruppen blev denne gang ELO-ratet
Vinder og Rødovre-mester blev for andet år i træk Rasmus A. Hansen.
Nr. 2 blev Henrik Mortensen, Kolding.
Nr. 3 Niels Edoo, personligt medlem
Bjørn Enemark fik 2 og en ratingfremgang på 20 og havde den fornøjelse at vinde over den senere vinder. Gisli fik også 2, en fremgang på 5.
B-gruppen blev præget af Rødovre folk. Vinder med 5, han gik ubesejret igennem og fik en rating fremgang på 150, han har aldrig gjort det før og kommer formodentlig ikke til at gøre det igen. Ham vil jeg ikke bruge mere krudt på.
Nr. 2 blev Knud Erik Helleshøj også med 5 med lidt dårligere korrektion, .68. Nr. 3 Bjarne Røhder 4 point, .59
C-gruppen blev der også 3 Rødovre folk på de 3 første pladser. Vinder med 6 og rating fremgang på 135 Bjørn Eriksen. Nr. 2 John Vestergaard, 5 points, .50, nr. 3 Zoran Wisal 4

Jeg vil gerne sige tak til Bent Kølvig og Flemming Bruun der igen i år styrede tropperne fint igennem turneringen.

Efterårslyn 2007 vandt Bent Kølvig med 6 foran nr. 2 og 3 Franz og Gisli

Vinterturneringen 2006/07 havde 20 deltagere fordelt i 3 grupper. I gruppe A blev Bent Kølvig en suveræn vinder med 10 points ud af 10 mulige. Gisli Hardarson blev nr. 2 med 6 points. Der var ingen præmie til nr. 3 i denne dobbeltturnering for kun 6 spillere.
Gruppe B blev vundet af kassereren med formanden på 2. pladsen. De havde begge 6 points, men Bjarne havde en lidt bedre korrektion. Heller ikke i denne 6 mands gruppe var der præmie til nr. 3.
Gruppe C blev spillet som en modificeret Monrad med 8 deltagere over 10 runder. Gruppen blev vundet af John Vestergaard med 7 points, nr. 2 blev Knud Hornhaver med 6 points og nr. 3 Franz Henriksen ligeledes med 6 points, men med en lidt dårligere korrektion end Knud.
Denne sæsons vinterturnering er jo i tæt på at være spillet færdig desværre med et så lavt antal deltagere, at der kun spilles i to 8-mandsgrupper. Igen i år er Bent suveræn i gruppe A. Han mangler endnu at møde sin hårdeste konkurrent, Gisli, men uanset udfaldet af det parti så har Bent allerede sikret sig 1. pladsen i gruppen med lutter sejre indtil nu. I gruppe B er situationen mere åben, men vores forholdsvis nye medlem, Bjørn Eriksen, har endnu ikke tabt et parti, og han er sammen med Franz Henriksen rigtig godt placeret.

Vi har spillet bymatcher i Rødovre Centrum mod henholdsvis Vanløse d. 17. marts og Hvidovre d. 15 september. Begge blev vundet af Rødovre med 3-2, det var som sædvanlig Bent, der skulle hive sejren hjem til sidst.
Disse bymatcher giver fin respons fra publikum under kampen men det giver desværre ikke nogen medlemmer.
Den 8. marts, på kvindernes årlige internationale kampdag, har vi fået tilsagn fra 3 stærke kvinder om at stille op mod 3 Rødovre-spillere. To af pigerne har over 2000 i rating og en har 1700. Rødovres hold består af Bent Kølvig, Rune og Gisli eller Enemark.
Det hele starter kl. 10 hvor Sten Bauers Vanløse spiller mod Ernst Mader Hansen på det store bræt, samtidig håber jeg, at der er spillere fra Rødovre, der har mod på at spille lyn mod Rødovre Centrums kunder. Når pigerne tager over kl. 11.05, spiller Trine mod Rune på det store bræt, samtidig vil Louise spille lyn mod kunderne.
Der vil være præmier til dem, der kan banke pigerne. Kom og støt op om arrangementet.

Jeg vil slutte af med at takke Kølvig for altid at være villig til at træde ind, når vi har huller i kalenderen: Det kan være ved demonstrationsbrættet, eller når du banker os 15-1 i simultan. Og endvidere i sommerferiens Lyn Grandprix, hvor der i 2007 deltog spillere fra Vanløse og Valby. Tak for det.

Jeg vil også takke bestyrelsen for godt samarbejde, og tak til Bjørn Enemark for hans arbejde med Interne træk og hjemmesiden.

Herefter åbnede BK for spørgsmål til beretningen.
BK spurgte selv til planerne for næste sæson: Vil der igen blive en EMT-turnering? Dette bekræftede EH.
MMH Spurgte, om der var produceret noget materiale til det kommende stævne i RC. EH sagde, at vi havde materiale fra DSU i form af en CD-rom, og desuden ville der være en lille tryksag om Rødovre Skakklub. På festpladsen ville der komme nogle mandshøje plakater med programmet.
Der blev også spurgt til datoen for matchen mod Hvidovre. EH svarede, at den altid lå på sidste tirsdag i august, i år d. 26. august.
Herefter blev beretningen vedtaget.

Regnskabet
Bjarne (BR) fremlagde regnskabet, der kan ses andetsteds i bladet. Det gav ikke anledning til de store diskussioner.
MMH spurgte om brætter og brikker var med i status. BR sagde, at vi ikke plejede at opføre dem som et punkt. MMH spurgte også til sikkerhedssystem for materialer, Vanløse havde været ude for tyverier. BR mente ikke, at det var noget problem. De ligger i et låst skab og Foreningshuset er låst med Securitas-alarm, når der ikke er folk i huset.
Regnskabet blev vedtaget.

Kontingent-fastsættelse
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Jens Hviid (JH) spurgte, om man ikke burde forhøje kontingentet i betragtning af det seneste underskud. BR mente dog, at den kommende husleje ville være lavere efter kommunens reguleringer og at økonomien derfor ville være sund.
Herefter blev uændret kontingent vedtaget.

Indkomne forslag
Ingen forslag

Orientering om forhandlingerne om en sammenslutning med Vanløse Skakklub
EH fortalte om planerne, der endnu var på et indledende stadium.
MMH supplerede med at fortælle om Vanløse Skakklubs problemer med vigende medlemstal og høj husleje. Disse ting havde i 2006 fået bestyrelsen til at undersøge mulighederne for en sammenslutning med en anden klub i nabolaget, og her syntes Rødovre Skakklub en god kandidat.
Per Kühlmann fortalte, at vi ønskede at holde klubbens 75-års jubilæum inden en eventuelt sammenslutning, så det kunne tidligst blive fra årsskiftet.
Generelt var der en positiv stemning over for en sådan sammenlægning.
Franz Henriksen (FH) spurgte til navn på en sammensluttet klub og til praktiske ting som nøgler og penge. Han foreslog navnet Damsø.
MMH fortalte, at Damhus havde været nævnt som en mulighed. Mht. penge var det meningen at lægge foreningernes penge i en fælles kasse. Vanløse havde selv haft 75-års jubilæum sidste år og der brugt noget af formuen.
Knud Erik Helleshøj (KEH) mente, at planerne skulle vedtages på generalforsamlingen, men PK sagde at bestyrelse allerede sidste år fik mandat til at gå videre med forhandlinger.
BK spurgte til kontingent-satser for de to klubber. MMH: 1080 kr. årligt, BR: 780 kr. årligt.
Der var så en diskussion om økonomien i en fælles klub og fastsættelse af en kommende kontingentsats. MMH og bestyrelsen mente dog, at det var for tidligt. Vi må se på medlemstal, indtægter og udgifter under ét. Men det ville nok blive billigere for Vanløse-spillerne.
Der var også en diskussion og fremgangsmåden ved en fusion. Skulle der være flere generalforsamlinger i begge klubber og stiftelse af en ny klub, eller skulle alle fra den ene klub blot melde sig ind i den anden. MMH og EH var helt enige om, at det skulle være en fusion af to ligeværdige klubber. PK foreslog en snak med BMS om den praktiske fremgangsmåde.
BK spurgte til holdturneringen og de to klubbers hold ved en eventuel sammenlægning ved årsskiftet. Kunne man på forhånd melde fælles hold til, eller skulle adskilte hold fortsætte under de gamle navne sæsonen ud. EH svarede, at det måtte blive det sidste. Claus Olsen ville ikke stå med sammensatte hold, hvis det nu ikke blev til noget.

Orientering om jubilæumsfesten
EH fortalte om planerne. Han havde haft kontakt til Sune Berg vedrørende et simultan-arrangement i Rødovre Centrum lørdag den 13. september.
Desuden skulle der arrangeres en hurtigturnering søndag den 21. september. Den ville komme på nettet snarest.
Og endelig skulle der være fest i Foreningshuset med koner den 27. september. Ulla fra Foreningshuset kan skaffe personale, og hendes mand Flemming er ved at skrive en ansøgning til kommunen om støtte.
Ernst ønskede at nedsætte et festudvalg, det blev Bjarne, Franz, Knud Erik og Ernst selv.

Valg
Disse blev hurtigt overstået:
EH blev genvalgt som formand, Flemming Bruun, Bjørn Enemark, Per Kühlmann blev genvalgt til bestyrelsen, og Franz og Jan blev valgt som suppleanter.
Knud Erik blev valgt til revisor og Howhannes blev nyvalgt som revisor-suppleant.

Eventuelt
FH spurgte, om det gik dårligt i Vanløse, men MMH sagde, at bestyrelsen blot ønskede at komme problemerne i forkøbet. Han fortsatte med at fortælle om klubben, 32 medlemmer, ca. halvdelen aktive, han så en samlet klub som et kraftcenter i DSU-sammenhæng.
EH fortalte, at vi har fået 1800 fra KSU til arrangementet i RC, PK havde ansøgt. BK spurgte til penge fra DSU. PK fortalte, at vi ansøgte om penge fra initiativ-puljen. I den forbindelse havde vi lovet at dele noget materiale ud.
MMH spurgte, om vi havde et demonstrationsbræt. BR bekræftede og fortalte også om Skaksnakcafé.
JV fortalte, at der var omkring 100 i klubben, da han startede. De fleste af os, sagde han, har spillet skak i mange år og se medlems-nedgangen. Så han støttede tanken om en sammenslutning. Han talte også om eventuelt at udnytte torsdagene, hvis vi blev en større klub. Måske til at lave nogle arrangementer, f.eks. at lade to grupper spille mod hinanden over skakserveren, hvor hver gruppe blev styret af en stærk spiller.
Bjørn Enemark (BE) fortalte om tilsvarende arrangementer, han for mange år siden havde deltaget i som medlem af Brøndby Skakklub. F.eks. de lette mod de tunge. Det var dog uden internet!
BK havde ideer til arrangementer, som f.eks. Fischer-Random turneringer, eller "spøgelsesskak" som han på BEs forespørgsel definerede som noget med 2 brætter, 4 spillere og 12 tilskuere. Så var vi meget klogere.
BK foreslog også spisefrikvartersturneringer (godtordigen!) til hvervning af nye og skak med levende brikker.
JV talte om junior-skak og de levende brikker. Kunne man få skoleelever til at stille op i Rødovre Centrum? EH talte om det spændende i at se unge på 5-6 år blive skrappe i løbet af få år.
EH havde talt med Sigfred Haubro om at sende breve ud til skolerne. Han mente, at det skulle være under fritidsordningen, hvor der skulle være en engageret lærer.
MMH supplerede: der skal være nogen til at tage sig af juniorerne. I Vanløse blev 6-8 juniortrænere slidt op over en kort årrække.
JV mente, at det måtte være et plus for juniorarbejdet, at klubberne nu er røgfri.

Bent Kølvig hævede generalforsamlingen kl. 21:30

Bjørn