KLÅGE ORD
Tilbage til forsiden


To begivenheder får stor omtale i dette nummer.

For det første generalforsamlingen og medlemmernes fortsatte accept af bestyrelsens sonderinger med henblik på en sammenslutning med Vanløse Skakklub. Herunder hører også klubformanden Morten Møller Hansens brev til Vansløse medlemmer om ideen bag en sådan sammenslutning. Vi har inviteret Vanløses spillere til at deltage i Forårslyn og i Forårsturneringen, for at de to klubbers medlemmer kan få lejlighed til at møde hinanden.

For det andet klubbens stævne i Rødovre Centrum, hvor tre af klubbens medlemmer spillede på det store bræt mod tre stærke kvinder. En meget vellykket begivenhed med pæn publikumsinteresse.

Bjørn


fra www.eldrbarry.net/hatr/chess.php