Samarbejde med Rødovre Tilbage til forsiden


Nedenstående indlæg er af Vanløse Skakklubs formand Morten Møller Hansen. Det har været bragt i Vanløse Skakklubs blad Fribonden og bringes her efter aftale med Morten og Ernst.

I forlængelse af beslutningerne på de foregående to års generalforsamlinger har bestyrelsen scannet nabolaget for egnede klubber, som man kunne indlede et samarbejde med mhp. en eventuel senere fusion. Baggrunden for beslutningerne på generalforsamlingerne er dels, at medlemstallet er langsomt for nedadgående dog mest når man ser på antallet af fremmødte på klubaftenerne og dels at klubbens høje husleje langsomt men sikkert æder af vores egenkapital. Erfaringerne viser, at når der vedtages kontingentstigninger for at imødekomme dette, ja så vil der være 1-2 udmeldinger eller 1-2 medlemmer der overgår til passive, hvorved indtægterne fra kontingenter alligevel ikke kan matche huslejen!

Valget faldt på Rødovre Skakklub, som den klub der både geografisk og profilmæssigt ift. medlemsantal, styrke og aktivitet nærmer sig Vanløse mest. Bestyrelsen tog derfor sidste år kontakt til Rødovre Skakklub og har siden holdt flere fælles bestyrelsesmøder. Morten og Bauers deltog desuden i Rødovres generalforsamling den 26. februar. På det seneste bestyrelsesmøde den 14. februar aftalte vi, at vi indledningsvis ville samarbejde om en forårsturnering, som Rødovre har tradition for at afvikle. Denne turnering træder derfor i stedet for Vanløses normale 2. afdeling af "Vinterturneringen". Årets klubmesterskab i Vanløse vil derfor blive afgjort ud fra Efterårsdelen alene!

Den nævnte forårsturnering starter den 15. april og afvikles som dobbeltrunder de kommende tirsdage med 45 min. til hver spiller. Betænkningstiden justeres dog en smule, hvis styrkeforskellen mellem de to spillere er stor. Vi vil opfordre alle medlemmer til at bakke op om denne forårsturnering og dukke op den 15. april i Rødovres lokaler på Højnæsvej 63.

Andre datoer som medlemmerne bør bide mærke i er 8/3, som er kvindernes internationale kampdag. Her har Rødovre fået en aftale i stand med 3 kvinder/piger (Trine Rasted, Louise Fredericia og Miriam Olsen), som dels vil spille lynskak mod kunderne i centeret og dels spille mod 3 Rødovre-folk på det store bræt på centerpladsen.

Vestvoldholdturneringen arrangeres i år af Vestegnen (tidligere Glostrup og Albertslund) og afholdes på datoerne 10/4 og 17/4. Husk at tilmelde jer!

Rødovre har i år 75 års jubilæum (holdes den 21/9) og ligesom vi i Vanløse ønskede at afholde denne i eget regi, så vil Rødovre også fejre denne begivenhed, inden et mere formelt samarbejde eller fusion kan blive en realitet.

På grund af næste års Holdturnering, som slutter i marts 2009, kan det i praksis ikke lade sig gøre at lave en fusion HVIS det er dét som medlemsskarerne ønsker før tidligst foråret 2009.

En kortfattet profil af Rødovre Skakklub kan præsenteres således pr. februar 2008:

Til sammenligning har Vanløse pt. 32 medlemmer fordelt på 26 seniorer, 5 pensionister og 1 junior og en styrkemæssig fordeling med 7 mesterspillere, 2 med 1700-1900, 11 stk. med rating 1500-1700 og endelig 12 med rating <1500. Begge klubber melder om ca. halvdelen "aktive"!

Der vil inden længe blive udsendt et medlemsbrev, hvori vi beder alle medlemmer om at tage stilling til

Der vil herefter blive samlet op på alle tilkendegivelser, således at disse kan præsenteres samlet og diskuteres på den kommende generalforsamling i maj.

Bestyrelsen er af den mening, at en fusion med en anden klub som udgangspunkt er et spændende, nødvendigt og ansvarligt træk med baggrund i aktivitetsniveauet, medlemsantallet, den langsigtede økonomi og muligheden for at bringe ny begejstring, nye modstandere, nye idéer og nye medlemmer ind på arenaen.

På bestyrelsens vegne

Morten