Generalforsamling Tilbage til forsiden


Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 10. februar. Til stede var Bendt Breinholt, Bent Kølvig, Bjørn Gemzøe, Ejvind Funch Carlsen, Jens Hviid, Knud Erik Helleshøj, Poul Busk Sørensen og Zoran Wisal ud over bestyrelsen: Bjarne Røhder, Ernst M. Hansen, Gisli Hardarson, Per Kühlmann og redaktøren. Fra Vanløse var Steen Bauers til stede.

Formålet med denne ekstraordinære generalforsamling var at få gennemført to vedtægtsændringer, således at klubben kunne fusionere med Vanløse Skakklub.

Ejvind blev valgt som dirigent og erklærede den ekstraordinære generalforsamling lovligt indkaldt.

Per (PK) fremlagde bestyrelsens to forslag til vedtægtsændringer:

- en ny paragraf 13:
"På forslag fra bestyrelsen kan en generalforsamling beslutte, at klubben lægges sammen med en anden bestemt skakklub. Bestyrelsen skal sammen med forslaget om sammenlægningen foreslå det påtænkte navn for den sammenlagte klub, ligesom den skal fremlægge forslag til vedtægter for den nye klub. Besluttes sammenlægningen af generalforsamlingen, overgår Rødovre Skakklubs aktiver og passiver til den nye, sammenlagte klub."
- desuden en ændring til den nuværende paragraf 13, der nu bliver paragraf 14. Der indsættes "i øvrigt" efter "kan" i første linie, således at denne paragraf nu lyder:
"Klubben kan i øvrigt opløses på forslag fra bestyrelsen på en generalforsamling."
Resten af denne paragraf er uændret.

Bent K. spurgte til reglerne for ændringer af vedtægterne. Per fortalte, at der ikke var noget om vedtægtsændringer i klubbens love, men at ændringer først ville træde i kraft efter generalforsamlingen.

Jens spurgte til DSU's regler ved nedlæggelse af en klub, men Ernst sagde, at vi jo netop ikke ville nedlægge klubben. Ejvind læste de tidligere regler op.

Bendt spurgte til klubbens midler og Vanløses midler. Per fortalte, at begge klubbers aktiver vil indgå i den nye klub.

Herefter blev de to vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.

Efter en kort pause fortsatte man med den ordinære generalforsamling med de samme deltagere. Ejvind blev på ny valgt til dirigent og fandt også denne generalforsamling lovligt indvarslet.

Derefter fik Ernst ordet:


Formandens beretning

Tak for ordet. Inden jeg starter beretningen for sæsonen 2008-2009, et meget begivenhedsrigt år, vil jeg bede om, at vi rejser os og mindes vores skakkammerat John Vestergaard som døde d. 5. dec. efter få måneders sygdom. John deltog i samtlige turneringer i klubben op til sin sygdom, han tog også aktiv del i bestyrelsesarbejdet. Ære være hans minde.

Forårsturneringen 2008
Det var opstarten på samarbejdet med Vanløse, som mødte med 7 mand. Der var også en uden klub. Så vi blev 26 i alt, som blev fordelt i 5 klasser.
Der var lidt tumult undervejs; der var 3 spillere, der trak sig under turneringen sammen med den Mystiske Mr. Mox.
Det blev en meget klar vinder med 7: Gunner West Hansen Vanløse, som det kun var Judith, der formåede at få et fra.

 1. Bent Kølvig
 2. Knud Erik Helleshøj
 3. Gisli
Vinder i C gruppen blev Ernst, i D gruppen Hovhannes, i E gruppen Jens Hviid.

Vestvold 2008
I år stillede vi med 2 hold, der deltog ni hold fra de 4 klubber. Rødovre 2 kom godt fra start med 3 mod Vestegnen 3. På andendagen spillede vi med blot tre mand, men alligevel gik det sådan, at holdet vandt C-gruppen og hjemførte et elektronisk ur til klubben. Vi fik fire point på andendagen, takket være Franz og John. Det var nok til at holde forspringet.
Førsteholdet klarede sig ellers pænt i anden runde og vandt med 3 1 over vinderne af turneringen Vanløse 1. Det sidste ur gik til Vanløse 2.
Vestvold 2009 bliver afviklet den 24. og 31. marts, og det er Rødovre der står for arrangement. Hvidovre er også inviteret.

Vinterturneringen 2007- 2008
Der var 16 tilmeldte 4 mindre end året før, det blev til 2 grupper.
I gruppe A vandt Bent Kølvig med 7 af 7. Nr. 2 blev Bjørn Enemark og 3. Gisli. De sluttede begge med 4, Bjørns korrektion var bedst.

I gruppe B Vandt Bjørn Eriksen med 5 point uden nogen tabspartier. 2. blev Franz Henriksen med 4 og som nr. 3 Jens Hvid med 4 point. De tre fik en væsentlig rating-fremgang.

Vinterturneringen 2008- 2009
Her er der noget at fortælle om, 32 spillere fordelt i 4 grupper 13 fra Vanløse samt nye medlemmer i klubben. Nogle af dem var folk, vi kendte fra tidligere, desuden Poul Sørensen og Bendt Breinholt.

I skal være så velkomne i klubben.

Foreløbig stilling efter 5 runder:
Gruppe A. Morten Møller Hansen fører med 3 point efterfulgt af 4 med 2. Der er en del udsatte partier

Gruppe B. Bjørn Enemark fører med 4 foran Jan Juul Nielsen med 3, også her er der en del udsatte partier.

Gruppe C. Klaus Mortensen fører med 3½. Han er den eneste, der har spillet samtlige 5 runder.

Gruppe D. Der har samtlige deltagere spillet 5 partier, og gruppen føres af den ind til nu ubesejrede Francois Allix med 4 ½. Gemzøe er lige efter med 4.

I samtlige grupper er der intet afgjort i nu, der er lagt op til en spændende afslutning.

Rødovre EMT 2008
Den kan der siges en hel del om. Bjørn skriver i Interne træk. Denne EMT-turnering var den sjette i rækken, med start i 2003.
Vi blev 32 deltagere, en tangering af rekorden fra 2004. Øverste klasse blev den hidtil stærkeste, rating-snittet er 1954, 160 mere end året før.
Turneringen har været den hidtil mest turbulente med en serie klager fra en enkelt person Dick Sørensen. Status er 21 mail og 10 SMS til mig. Flere mails sendt til turneringskomiteens medlemmer, til Bjørn Enemark, Vanløses bestyrelse og DSU's kartotekfører og det eneste han fik ret i, var at hans rating blev rettet på turneringsskemaet. Nok om ham, til det sportslige.

Mesterklassen, som vi kunne kalde det denne gang.
Klassen blev desværre skæmmet af, at de sidste 2 års vinder Rasmus Hansen Hvidovre måtte trække sig efter 2. runde fra turneringen på grund af arbejde.
Bent Kølvig har de foregående 5 år virket som turneringsleder sammen med Flemming Brun, men i år spillede Bent og han var i førerfeltet gennem hele turneringen. Men han tabte i sidste runde til Dara, som vandt klassen. Bent blev toer og Marianne Nielsen nr. 3.

A-gruppen

 1. Dennis Ryberg, Tåstrup
 2. Hovhannes, som overtog min plads. Hovhannes spillede en meget flot turnering 4 point og en ratingfremgang på 104 ratingpoint.
 3. Gisli, også med 4 point og som Hovhannes kun et tabsparti men 0,25 dårligere korrektion.

B-gruppen

 1. Judith Katz med 5 point og rating fremgang på 95.
 2. Knud Erik Helleshøj med 4 point, han var den eneste, der vandt over Judith.
 3. Zoran Wisal med 4 point og rating på 34 men en dårligere korrektion end Knud Erik.

C-gruppen

 1. Frederik Zmylon Tåstrup
 2. Jens Hvid med 5, ratingfremgang 59
 3. Jan Ingvardsen, Vanløse med 5 point

Holdturneringen 2007-2008
Rødovre 2, 4-mands hold blev nr. 3 i deres gruppe med 8 point, det samme som nr. 2 Lyngby-Virum 3, men de havde 3 MP mere.

Rødovre 1: Her blev der skrevet skakhistorie, da vi mødte førerholdet i gruppen K41 3 på hjemmebane.
Vi vandt det første point på mobil-ring. Det var deres holdleders telefon der ringede. Der var lige en der ville fortælle, at han var forsinket til kampen. K41 3 tog det med godt humør. De kom ikke til at mangle det ene point, da de vandt turneringen overlegent.

Sidste runde, som er Fællesafslutning i Ballerup bliver spillet en lørdag, og der var 3 afbud. Holdkoordinatoren ringede ved den lejlighed til stort set til samtlige mulige emner før det lykkedes at skaffe reserver. Vi lå på andenpladsen og til oprykning, så der var noget at spille for. Vores kamp mod Jernbanen vandt vi 4 -3, så vi måtte sætte vores lid til Herlev 2. Enemark og jeg fulgte dramaet til slut, i sidste parti skulle Viggo Lomborg holde remis og stillingen var konge løber mod konge tårn en teoretisk remis, her kunne Lomborg med 2 minutter tilbage stoppe uret og kræve remis, det gjorde han ikke og tabte på tid. Så vi sluttede på tredjepladsen med samme point som Lyngby-Virum 2. men et MP mindre.

Holdturneringen 2008 - 2009
Rødovre 2. ligger inden sidste runde på andenplads med 9 ½ point og 6 MP. Nr. 1. er Øbro 4 med 11½ og 8 MP.

Rødovre 1 er på førstepladsen med 27 point og 8 MP, Brønshøj 3. er toer med 26 point 6 MP og dem som jeg ser som den største trussel Musikforeningen 1. har 22 point og 8 MP, men en udsat kamp mod Posten 1. Vi har et forholdsvis let program tilbage, så det burde lykkes i år at vinde rækken og rykke op.

Lynmix-Grandprix
Når vi betaler husleje hele året, bør vi også bruge lokalerne i sommerperioden. Det var noget sådant Bent Kølvig sagde, da han i 2006 startede Lynmix-Grandprix op. I 2008 deltog 19 spillere, jeg deltog en enkelt gang, og oplevede en meget fin stemning.
Vinder af turneringen blev Gunner West Hansen, nr. 2 blev Ejvind Funch Carlsen, 3. Bjørn Enemark, 4. Franz Henriksen.

Bent fyldte i april sidste år 75. Jeg kan huske, at klubben var meget hurtig ude med blomster.

Foruden div. turneringer, holdkampe, så afholder Bent Skakcafe, når vi har huller i programmet. Han spiller opvisningskampe på det store bræt i Rødovre Centrum og som klubmester spiller han simultan mod klubbens medlemmer. Bestyrelsen vil gerne sige dig tak for din indsats Bent.

Arrangementerne i anledningen af klubbens 75 fødselsdag
Lørdag d. 8 marts på kvindernes kampdag ville Rødovre Skakklub gerne slå et slag for kvinder inden for skak.
I samarbejde med Siegfred Haubro fra BMS fik vi stillet et program på benene med 3 stærke amazoner Trine Rasted Treppendahl, Louise Winther Fredericia samt Siv Haubro.
Som opvarmning spillede jeg mod Sten Bauers.
Modstandere til pigerne var Rune L. Pedersen, Bent Kølvig og Bjørn Enemark.
Rune vandt over Trine på tid, Rune havde på det tidspunkt en klar gevinst stilling.
I partiet Louise Bent Kølvig kunne Louise havde vundet en officer efter 12. træk, men valgte at give publikum skak-underholdning. Bent vandt partiet.
Den samme indstilling havde Siv Haubro: Bjørn tilbød remis, da Siv havde få minutter tilbage, den blev afslået. Så Bjørn vandt på tid.
Det var også muligt at udfordre Louise Fredericia til lyn Rødovre Centrum havde udlovet gavekort til de dygtige, som kunne vinde over Louise.
Det var en dag med god propaganda for vores sport.

Stormestermøde i Rødovre Centrum
Lørdag d. 13. september med start kl. 11 havde jeg fået en aftale med den tidligere 3 gange Danmarksmester og GM Carsten Høi om at stille op til simultan på festpladsen i Rødovre Centrum dels mod klubbens medlemmer og Rødovre Centrums kunder. Der var en skakopgave i lokalavisen og Rødovre Centrums hjemmeside så de dygtige og heldige fik muligheden for at udfordre Stormesteren. Der kom få løsninger, så Carsten accepterede en løbende udskiftning.
Der var mange, der tog udfordringen op: der var fædre med deres sønner, der var moderen med sine sønner som lige måtte spørge til om en løber kunne rykke baglæns og så var der 2 personer, der spiste rå fisk med den ene hånd og spillede skak mod en GM med den anden. Det jeg så, da jeg gik rundt, var at Carsten spilede præcist der, hvor det var nødvendigt, og spillede mere lempeligt andre steder så alle fik noget ud af dagen. 34 gevinster og 2 remis, til Jens Hvid og Niels Sumberg Nielsen.
Jeg vil gerne sige tak til Louise Dühring, som er event-koordinator i Rødovre Centrum. Hun har været til meget stor hjælp til de 2 projekter.
Vi har fået 2 dage i efteråret 12. sep. eller 10. okt. til at reklamere for skakklubben Damsø i Rødovre Centrum.

Jubilæumsturnering
Søndag d.21. sep. afholdt vi en hurtigturnering her på Højnæsvej for at fejre jubilæet.
Hele 44 spillere kom, og den øverste klasse var meget stærk med et snit på 2087.
Der deltog 11 spillere fra Rødovre og de gjorde det rigtigt godt. Rune vandt A gruppen, Judith vandt C-gruppen og Bjørn Eriksen nr. 2. I D-gruppen blev Jens Hvid nr. 2 den nytilkomne Ejvind Funch Carlsen blev nr. 4. Anders Lundsgaard, som vi ikke har set længe, deltog i B-gruppen og klarede sig fint.
Inden vi startede bad jeg som turneringsleder for de øverste klasser, spillerne om at gøre det meget let for mig den dag, og turneringen blev afviklet i god ro og orden.
Efter turneringen var der en officiel reception som kommunen havde ydet et beløb til.
Franz og Sarah viste ukendte talenter ved at stå for et flot bord med pindemadder og hapser. Hertil var der vin og øl på fad.
Mange deltog i receptionen og gav udtryk for, at de havde haft en rigtig god dag.
Af gaver fik vi en kurv fra Vestegnen og vin fra Hvidovre, som på kortet havde skrevet "Til lykke, kære urrøvere". Fra kommunen kom Peter Rysz med en check på kr. 1000.
Et kulturelt indslag stod Jens Thrane for ved at recitere egne digte.

Efter jubilæumsfesten
Inden beretningen bliver sat til debat, vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i året der gik. Bjørn Enemark for at holde styr på vores hjemmeside samt blad, Flemming Bruun, vores holdkoordinator, som sørger for vi stort set altid stiller fuldt hold. Hvis ingen andre kan, stiller han selv op.
Per Kühlmann havde et stor arbejde med de nye fælles love til Damsø Skakklub. Flot arbejde, Per.

Også Vanløses Skakklubs bestyrelse vil jeg takke for et godt samarbejde, det har været meget konstruktive møder vi har holdt i en meget positiv atmosfære. For hvert møde vi har holdt sammen om vores fælles mål Damsø skakklub har overbevist mig om, at det var det rigtige, vi gjorde.
Det var ordene.
(manus fra Ernst)

Ejvind åbnede herefter for spørgsmål.

Bent savnede jubilæumsfesten i beretningen. Ernst beklagede: den skulle have været med, det var en god fest og tak til Franz og Sarah for en flot indsats med maden.
Bent stillede i øvrigt spørgsmålstegn ved om K+T mod K+L altid var remis. Det afhang af stillingen, og en turneringsleder ville nok bede dem spille.
Bjørn E mente, at resultaterne af holdkampene i år kunne være uden betydning efter en sammenlægning. Herefter en diskussion om antallet af hold til næste år og deres placering.
Bent roste formanden for en detaljeret beretning. Alle godkendte denne.


Regnskabet
Bjarne fremlagde regnskabet.

Ejvind spurgte, om næste års regnskab kun ville omfatte et halvt år, hvis vi fusionerede med Vanløse. Bjarne bekræftede dette.
Bent spurgte til diverse-linien. Bjarne forklarede, at den dækkede to gange blomster til John Vestergaard samt en blomst til Bent selv. Knud Erik supplerede som revisor med at sige, at alle bilag var i skakklubbens interesse.
Der blev også spurgt om "tilgodehavende aktiver". Bjarne fortalte, at det dækkede tilskud, som var givet, men ikke udbetalt.
Regnskabet blev godkendt


Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, og det blev vedtaget.


Indkomne forslag: ingen


Vedtagelse af sammenslutning med Vanløse
Der blev spurgt, om vi skulle vedtage vedtægterne for den nye klub. Per svarede, at bestyrelsen skal fremlægge et forslag. Generalforsamlingen skal vedtage, om vi skal slutte os sammen med Vanløse. Selve vedtægterne skal vedtages senere på den stiftende generalforsamling.
Bent spurgte, om der kunne fremsættes ændringsforslag til navn og vedtægter. Per bekræftede.
Bent spurgte endvidere, om Vanløse havde været gennem dette. Sten Bauers fortalte, at Vanløse først holder generalforsamling i april.
Jens spurgte, om navnet lå fast. Per svarede, at det også var til diskussion.

Selve sammenslutningen blev enstemmigt vedtaget.

Herefter blev de foreslåede vedtægter gennemgået og en del ændringer foreslået. Disse skal naturligvis forelægges Vanløse. Ændringerne var dog kun af redaktionel art.


Valg
Bjarne genvalgtes til kasserer.
Gisli genvalgtes til bestyrelsen og Zoran blev valgt i stedet for John.
Knud Erik genvalgtes som revisor, Hovhannes blev nyvalgt, og Bendt Breinholt tilbød sig som suppleant.
Jan og Franz blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

Hermed er bestyrelsens sammensætning således:


Eventuelt
Bjørn Gemzøe foreslog en konkurrence om et logo til den nye klub.
Ernst foreslog, at vi efter den stiftende generalforsamling for den nye klub skulle holde en fest sammen.

Da ingen herefter ønskede ordet, hævede Ejvind mødet.

Bjørn . Ernst


www.chessineducation.com/t-shirts-chess.phpl