Bestyrelsesmøde 2009 2009-07-01 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde 2009, i klubben, tirsdag 2009-06-16, kl. 19:00

Til stede: Ernst M. Hansen (EH), Per Kühlmann (PK), Morten Møller Hansen (MMH), Sten Bauers (SB, ref), Bjørn Johansen (BJ)

 1. Nøgler
  Der er større disciplin i gl. Rødovre end i gl. Vanløse. Den, der åbner, skal normalt også lukke, og det står på bagsiden af Interne Træk / fribonden.

 2. Skabe
  Vi planlægger at flytnngen fysisk skal ske til 30/6, men skabene er ikke fremskaffet endnu. Måske kan et depot bruges.

 3. KSU
  PK har fået de to lister over medlemmer. De blev diskuteret og én fejl fundet. PK samler dem til én og orienterer KSU om sammenlægningen.

 4. Bjarne Røhder
  PK orienterede om, at BR er i klar bedring, og at han formodentlig vil overtage kassererjobbet, hvornår vides dog ikke.
  Spørgsmålet om sammenlægning af klubbernes konti må kunne afvente, at BR bliver rask.

 5. EMT
  1/9 - 6/10, EH er ude at rejse 8/9. MMH og SB tager vagten. Starter kl. 19.00!

 6. Konstituering
  MMH blev konstitueret som næstformand og BE som sekretær.

 7. Rødovre Centrum
  Arrangement: 4 mand, Damhus mod Vestegnen (hvis Vestegnen er interesseret). 10. oktober kl. 10.00 på det store bræt på festpladsen. 30 min/mand/spil.Sten B.