Problemhjørnet Tilbage til forsiden


Viktor Melnichenko Vladimir Kozakin
1.-3. Pr., Smena 1992 Vechernij Magadan 1994
Mat i to træk

Mat i to træk

1. Tg6 Kxh7 2. g8D#
1. - Tf8+ 2. gxf8S#
1. - Txg7 2. Tgxg7#

Den var ikke så svær, vel?
1. Dh7 træktvang
1. - a2 2. Dd3#
1. - Ka2 2. Dc2#
1. - Kc4 2. Le6#
1. - c4 2. Db1#


//farm1.static.flickr.com/191/485671531_ec611b0c5c.jpg?v=0

Derefter var der to hjælpematter. Sådan nogle plejer altid at volde almindelige skak¬spillere store problemer. Det kan være svært at se bort fra de normale skakregler og acceptere, at sort aktivt hjælper til med at sætte sig selv mat. Man kan sige, at sort altid laver de værst tænkelige træk. Og det er altid sort, der begynder.
Her var to opgaver af specialister på hjælpemat-området.

György Bakcsi & Laszlo Zoltan Arpad Molnar
2. Pr., Memorial Macleod 1994 2. HO, Sakkélet 1994
hjælpemat i to træk hjælpemat i to træk
B: flyt hvid Lh1 -> h8 5 løsninger
C: flyt yderligere hTc2 -> a1A: 1. Sc3 Ld5 2. Sa3 Tb2#
B: 1. Sa3 Tc5 2. Sb3 Lc3#
C: 1. Sb3 Lb2 2. Sc3 La3#

En meget smuk opgave! Sorts førstetræk gentages i en cyklus som andettræk. I alle tre tilfælde krydser en hvid brik fjerde række i det hul som den flyttende springer efterlader. Og der er også tale om bindingsmatter, dvs. en sort brik kunne forhindre matten - hvis ikke den havde været bundet.
1. S5f6 Sd5 2. Le7 Sxc7#
1. Tf6 Sf5 2. De8 Sxg7#
1. Kf6 dxc7 2. Te6 Sxg8#
1. S7f6 Sxg6 2. Df8 Sxf8#
1. f6 Sc6 2. Df7 Sxd8#

Fem forskellige sorte starttræk til f6 og fem forskellige springermatter. Og alle disse varianter er opnået uden at der flyttes brikker undervejs.


Til sidst de tre små Circe-opgaver fra Leif Schmidts julehilsen (ja, det var jo tilbage i december). Var der nogen, der havde mod til at kikke på dem? Med betingelsen Circe vil brikker, der bliver slået, ikke forsvinde fra brættet men genopstå på deres udgangsstilling! Dog forsvinder en slået brik, hvis der allerede står en brik på dette felt.

Glædelig

Mat i to træk Mat i tre træk Mat i to træk
Circe Circe Circe

J-opgaven:
1. Sf4 truer 2. Tg4#
Tårnet kan nemlig ikke slås, fordi det så genopstår på h1 og stadig giver skak!!

1. - Sh1 2. Th2#
1. - Sh3 2. Sg6#


U-opgaven:
1. Txc5 [+sBc7] c6
2. Txa5 [+sBa7] Kxa5 [+hTa1]
3. Lb5#

- men også
2. Lb4 axb4 [+hLf1]
3. Txa5 [+sBa7]#
Tårnet kan ikke slås, fordi det genopstår på a1 og stadig giver skak.


L-opgaven:
1. c3 truer 2. Sc5#
1. - Lxd3 [+hSb1] 2. b3