Bestyrelsesmøde 2009 2009-08-11 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde 2009, i klubben, torsdag 2009-08-06, kl. 19:30

Til stede: Ernst M. Hansen (EH), Per Kühlmann (PK), Bjørn Enemark (BE)
Der var afbud fra Morten Møller Hansen (privat), Sten Bauers (ferie), Flemming Bruun (ferie), Gisli Hardarson (fødselsdag). Henry Lund var ikke mødt op. Peder Herborg var heller ikke mødt op (er han med i bestyrelsen?). Bjørn Johansen var blevet indkaldt, men havde meddelt, at han var udtrådt af bestyrelsen. Ernst havde glemt at indkalde Zoran Wisal og Ole Lergren!

Per indledte med at hilse fra Bjarne Røhder, som er i god bedring. Han er dog sygemeldt fra arbejde på ubestemt tid.

 1. Fælles konto
  Per og Bjarne havde forsøgt at oprette en ny konto til Damhus Skakklub og få overført fuldmagter mv., men Arbejdernes Landsbank kunne ikke ordne dette med kort varsel (samme dag)

 2. Forslag til KSU
  Morten Møller Hansen (MMH) havde først sendt et forslag til kommentering hos Ernst, fået kommentarer og derefter sendt det rettede direkte til KSU. Vi skal nok have aftalt en procedure her, så også rettelser bliver godkendt.

 3. Delegeret-møde
  Hvornår er der delegeret-møde? Formentlig d. 11. september. Jan Petersen havde rejst tvivl om, at Damhus Skakklub som nyindmeldt klub overhovedet havde ret til at stille delegerede. Men senere i samme brev nævnt, at vi som en sammenslutning af to medlemsklubber måtte kunne deltage, og det med tre delegerede.

 4. KSU
  Vi har fået en opkrævning fra KSU (fra Jan Petersen, kartoteksfører) på 5.000 kr. - fordi vi er en ny klub! (se ovenfor). Dette blev kaldt et depositum. Har vi i Rødovre og i Vanløse betalt et sådant depositum? BE mente, at vi snarere burde have 2 gange indskud tilbage og så betale et enkelt, altså FÅ 5.000 kr. af KSU. EH mente dog, at et eventuelt indskud havde været væsentligt lavere. PK var mest stemt for at ignorere henvendelsen! EH prøver at kontakte Siegfed i Ballerup-Måløv for at høre, om de blev udsat for noget sådant.

 5. Økonomi
  Bjørn Johansen overfører et beløb svarende til medlemskontingent til KSU/DSU . et halvt depositum til Rødovres konto (indtil vi får oprettet en fælles konto).

 6. KSU's hjemmeside
  Vi syntes alle, at KSU burde have sat oprettelsen af Damhus Skakklub på nyhedsoversigten. Så tit sker det jo heller ikke, at klubstrukturen ændres. EH kontakter KSU for at få en notits sat på.

 7. Medlemsoversigt
  BE havde - efter samtale tirsdag med MMH - sammenlignet DSU's liste over medlemmer i Damhus Skakklub med vores egen liste og fundet 7-8 uoverensstemmelser. Desuden var det et spørgsmål, om alle ønskede at komme med over til den nye klub. Vi kommer nok til at tage nogle tab her!
  PK ville gerne have, at Bjarne var den eneste, som tog kontakt til KSU. BE sender listen videre.

 8. Orientering til medlemmerne
  EH har aftalt med MMH, at MMH skulle sende en mail til alle ex-Vanløse medlemmer om sæsonprogrammet og opfordre dem til at melde sig som spillere til holdene, mv. Dette er også sket. BE havde gerne set, at folk var blevet opfordret til at give besked under alle omstændigheder. Desuden fremgår EMT-turneringen som en 6-runders turnering.
  PK sender en opfordring til alle med mail-adresse om
  1. at være med mod Hvidovre 25. aug.
  2. at være med i EMT
  3. at give besked om interesse i at spille på hold (som fast spiller eller som reserve)
  4. at dukke op til lynskak
  EH følger op på ex-Vanløse medlemmer og ex-Rødovre medlemmer uden mail-adresse.

 9. RC
  EH havde talt med Louise Düring. Vi kan ikke komme til at spille på det store skakbræt, men eventuelt på fire borde ved informationen i det nye afsnit. Vil vi det?
  PK og BE var stærkt skeptiske. Ville der komme ret mange dér? EH ville kontakte Bent Kølvig, som måske havde forslag.

 10. Nøgler
  Vi mangler stadig to ekstra nøgler. Problemer med et mellemværende mellem Foreningshuset og låsesmeden?? Vi må aftale, hvordan de skal fordeles. Hidtil har kun bestyrelsesmedlemmer haft nøgle (+ Bent Kølvig).

 11. Fælles styrkeliste
  BE mente, at denne nødvendigvis måtte baseres på DSU's ratingtal med nogle få oplagte korrektioner. Denne må danne udgangspunkt for tilmeldingen af hold til KSU's holdturnering. Mht. intern rating, så mente BE at alle interne tal burde "nulstilles", dvs. sættes til DSU-tallene, igen med nogle få oplagte korrektioner. PK talte om den kommende EMT-turneirng, hvor DSU-tallene naturligvis måtte anvendes.

 12. Match mod Hvidovre
  EH oplyste, at de regner med at stille med 18 mand. Hvem vil kunne stille op fra vores side? Vi skal forsøge at finde et hold, der kan matche dem i styrke. EH prøver at samle interesserede.

 13. EMT
  EH fortalte, at han ikke havde fået bestilt annonce i Skakbladet denne gang. Desværre ser det ud til, at det har påvirket deltagerantalle væsentligt. Indtil videre er der kun seks tilmeldinger!

 14. Logo
  BE fortalte, at afstemningen i Interne Træk kun havde givet tre henvendelser - og at de havde stemt på hver sin gruppe! Men med en stemmeprocent på fem var dette uden interesse. Bestyrelsen må tage stilling til dette punkt, men der skal være flere til stede!

 15. Rødovre LokalNyt
  EH har sendt orientering til lokalavisen (Rødovre LokalNyt) om Damhus Skakklub
  1. om sammenslutningen
  2. at vi det første år har en dobbelt bestyrelse
  3. at vi stiller med tre hold i KSU's holdturnering
  4. at vi har ambitioner om at spille os op i Mester-rækken
  5. at vi har holdt sommer-GrandPrix her i de senste måneder

 16. Rødovre Kommune
  EH har sendt vedtægter, medlemliste og referat fra den stiftende generalforsamling til kommunen for at forberede ansøning om tilskud til husleje.

Bjørn E.