Bestyrelsesmøde 2010 9. februar 2010 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde 2010, i klubben, tirsdag 2010-02-02, kl. 18:30

Til stede: Ernst M. Hansen (EH), Per Kühlmann (PK), Sten Bauers (SB), Bjarne Røhder (BR), Zoran Wisal (ZW) og Bjørn Enemark (BE).
Der var afbud fra Morten Møller Hansen (arbejde), Flemming Bruun, Gisli Hardarson, Henry Lund, Ole Lergren og Peder Herborg var ikke mødt op.

Det var et forrygende snevejr, da mødet startede. Men dette forhindrede ikke tredjeholdets kamp mod Frederiksberg IV, der dog var en alt for stor mundfuld: vi tabte -7.

Per redegjorde for situationen i Foreningshuset. Der er pt. et underskud på ca. 1 mill. kr., bl.a. fordi Taekwondo-klubben ikke har betalt husleje i tre år! Foreningshusets bestyrelse har i november bedt kommunen om hjælp og borgmesteren nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Helge Møller (formand for Socialdemokraterne i Rødovre), Niels Spittau (Dansk Folkeparti, medlem af kommunalbestyrelsen), Jan Quaade (formand for folkeoplysningsudvalget) og Peter Rysz Jensen (kulturchef, Rødovre Kommune). Arbejdsgruppens opgave er at sikre en rekonstruktion af Foreningshuset. Udvalget har arbejdet sammen med husets bestyrelse for at nå dette mål og har nu fremlagt en plan, som ganske vist vil ændre den nuværende struktur, men på længere sigt bidrage til, at huset overlever.
Sten, Per og Ernst havde deltaget i et orienterende møde torsdag d. 28. januar, hvor arbejdsgruppen forelagde planerne for de foreninger, der var mødt op, herunder Rødovre Kommunale Aftenskole, Indvandrer/Flygtningegruppen og Senior-undervisning. Kommunen føler et ansvar for, at Foreningshuset overlever og er villig til at støtte en rekonstruktion, men på nye præmisser. Der skal udarbejdes nye vedtægter, og alle foreninger skal være ligeværdige med én repræsentant pr. forening uanset størrelse. Fremover vil tilskuddene ikke gå til foreningerne, men til Foreningshuset. Kommunen vil dække den nuværende gæld, så man starter fra scratch. Kommunen vil hjælpe processen i gang, herunder (vist) stille en forretningsfører til rådighed til budgetlægning. En ny bestyrelse skulle efter planerne vælges allerede 4. februar, men dette var blevet udsat til 18. februar. Konstruktionen skal være på plads til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde.
Under det orienterende møde d. 28. januar havde Per stillet forskellige opklarende spørgsmål. Det medførte, at tre store foreninger (de tre ovenfor nævnte) havde ønsket Per som formand for den kommende bestyrelse. Ganske vist skal bestyrelsen efter de foreslåede vedtægter konstituere sig selv med formand, men Per var i hvert fald villig til at være Damhus Skakklubs repræsentant og også til at være formand for bestyrelsen, hvis det skulle være.
EH mente, at det var et stort ansvar, som den kommende bestyrelse ville få. PK fortalte, at huset naturligvis skulle have en daglig ledelse. Han forestillede sig, at det fortsat skulle være Ulla, og at der nok også skulle være plads til Flemming i den nye konstruktion. BE spurgte, om et sådant arrangement ville kunne passe til en ildsjæl som Flemming, som har været til rådighed på alle tidspunkter af døgnet. PK medgav, at der kunne være et mindre engagement, afhængigt af den endelige løsning. BE spurgte også til underskuddets størrelse set i forhold til det totale budget. PK kendte ikke dette tal (endnu).
EH pointerede, at tirsdagene var væsentlige for os. Endvidere, at vi havde muligheden for at kunne spille torsdage. Det blev aftalt, at EH og SB deltager i et møde torsdag 4. februar (PK var desværre forhindret). Om muligt skulle de foreslå, at repræsentantskabet skulle vælge formanden direkte. PK fortalte, at Flemming (som siddende bestyrelsesformand) ville se på vedtægterne.

EH fortalte derefter om et møde, som han og Bjarne havde haft med en person fra Arbejdernes Landsbank. De var interesseret i et vist samarbejde. F.eks. ville de gerne betale for en udsendelse af klubbladet, hvis de måtte lægge en folder ved. Ingen indvendinger til dette fra BE. BR var også positiv, fint med dækning af portoudgifter. De var naturligvis også interesseret i at annoncere i klubbladet. Dette var BE imod. Ved arrangementer i Rødovre Centrum kunne de ønske sig en stand ved siden af. Her var EH selv betænkelig. For AL er jo ikke at finde i RC. Det ville kræve accept fra RC's side. Også det at nævne AL som sponsor på et opslag/banner ville EH have godkendt af RC. Man havde også talt om muligheden for at stille op i T-shirts med AL-navn. Valen tilslutning til dette. Der arbejdes videre med disse muligheder.

--- på mødet d. 4. februar blev Ahmed Dhaqane, kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokraterne og i Foreningshuset repræsentant for Rødovre Flygtninge- og indvandrervenner meget varmt anbefalet af arbejdsgruppen som formand for bestyrelsen. Først og fremmest blev der peget på hans nære kontakt til det politiske system. På den baggrund trækker Per sig selvfølgelig som formandskandidat.

Bjørn