Bestyrelsesmøde 2011 13. februar 2011 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde 2011, i klubben, tirsdag 2011-01-20, kl. 19:30

Til stede: Sten Bauers (SB), Flemming Bruun (FB), Ernst M. Hansen (EH), Per Kühlmann (PK), Bjarne Røhder (BR), Zoran Wisal (ZW) og Bjørn Enemark (BE).
Afbud fra Ole Lergren, Morten Møller Hansen og Henry Lund Jørgensen.

 1. Regning fra KSU vedr. Vanløse
  Der er to ubetalte regninger. Den ene har vi haft med i regnskabet som skyldigt beløb. Bestyrelsen beslutter, at vi betaler begge, hvis KSU derefter bekræfter, at vi ikke længere er bagud med kontingent.

 2. Kontingent-nedsættelse?
  Kontingentet er pt. 440 pr. halvår. Heraf går 260 til KSU/DSU.
  PK og BR bekræfter, at økonomien er sund.
  EMT-afgiften er steget, det skal med i indkaldelsen til næste EMT. EH: Hvordan kan vi tiltrække nogle rigtigt gode? Skal vi betale startpenge? Mortens forslag om at reservere øverste gruppe til elite-spillere virkede ikke.
  Ingen stemning for at betale spillere for at deltage, ingen stemning for at nedsætte kontingentet.

 3. Holdturneringen
  FB: Først vil jeg glæde mig over stillingerne, 1., 3. og 4. holdet ligger flot. Flemming vil gerne have eventuelle afmeldinger pr. telefon, for mange afmelder via e-mails. F.eks. afmelder Søren Boeck ved at skrive til Morten, og dér ligger den så! Det samme gør Eivind Einersen. Hvis dette sker sidst på eftermiddagen dagen før, så når beskeden måske ikke Flemming i tide. Hvad hvis edb-systemet går ned? Flemming foretrækker telefonisk afmelding, e-mail kun hvis der er omkring en uge til spilledatoen.

  Morten har ønsket, at vi har 8 elektroniske ure - med batterier - til brug ved holdkampe for førsteholdet. Vi mener at have dette antal. Der blev også talt om oprydning og materialeforvalter.

 4. Skak i RC
  EH har talt med RC. Vi kan få lørdag efter Store Bededag, dvs. d. 21. maj. Det kan kun være denne ene dag. Ernst prøver at arrangere noget. PK foreslår Niels Helveg Petersen som en af spillerne, det ville skabe lidt omtale.

 5. Generalforsamling
  Ved denne generalforsamling skal bestyrelsen sættes med til 7 medlemmer. Det foreslås, at Peder Herborg, Bjørn Johansen, Henry Lund Jørgensen, Gisli Hardarson, Zoran Wisal og Per Kühlmann udtræder, og bestyrelsen vil derefter foreslå følgende personer valgt: Ernst, Morten, Bjarne, Sten, Ole, Flemming og undertegnede. Morten vil gerne være næstformand.
  Det skal afklares, hvem der derefter er på valg i ulige og lige år.
  Der skal også vælges en repræsentant til Foreningshusets repræsentantskab. PK er villig til genvalg.
  Bestyrelsen foreslår Steen Schousboe som dirigent.
  Mht. kontingent meddeler PK, at der kunne komme et punkt ind om dette. Lovene fastsætter blot, hvad der (som minimum) skal være der. Der var dog enighed om, at kontingentet bør fastsættes af bestyrelsen. Og der var også enighed om at fastholde kontingentet. Vi kunne hellere starte nogle nye aktiviteter, hvis økonomien er til det eller f.eks. droppe turneringsindskud til enkelte turneringer.

 6. Klubbladet
  BR talte om de stigende portoudgifter til forsendelse af klubbladet til ikke-fremmødte medlemmer, specielt når der var mere end 32 sider (og dermed mere end 50 gram). Selv om vi vil gå over til B-post fra april, hvor den slags post kan lægges direkte i postkasserne, så er portoen et problem. Han foreslog også udsendelse via mail af en pdf-fil, men dette vandt ikke genklang.

 7. Foreningshuset
  PK fortalte, at man var i færd med at ansætte en ny daglig leder i Foreningshuset. Mere om dette i en officiel tilkendegivelse.

Bjørn