Bestyrelsesmøde 2011 16. maj 2011 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde 2011, i klubben, tirsdag 2011-05-03, kl. 19:30

Til stede: Ernst M. Hansen (EMH), Bjarne Røhder (BR), Flemming Bruun (FB), Ole Lergren (OL), Morten Møller Hansen (MMH), Sten Bauers (SB), og Bjørn Enemark (BE).

 1. Først et lille hjertesuk: når EMH sender e-mail ang. bestyrelsesmøde, vær da rar at svare!

 2. Torsdagsskak
  Torsdagsskak drøftet. Problem (udfordring): én med nøgle skal komme og åbne/lukke. BE: Et rundspørge bør iværksættes, gerne over e-mail. Skal rumme: Vil du komme fast? en gang i mellem? Næsten aldrig? EMH prøver at arrangere og indkalde til en lynturnering en torsdag for at se, om der vil komme nogen. MMH laver et skema.

 3. EMT
  EMT starter 6. september. Klubbens egne medlemmer skal rykkes.
  Vi vil gerne have stærke spillere i øverste gruppe. Benarbejde: Vi skal have en "basis-hunting" af de stærke spillere. MMH skal være nr. 1 på listen. SB: Sørg endelig for ikke at lægge turneringen oven i andre turneringer (men det bliver vist svært at undgå et vist overlap!). Forslag fra BR: Præmie = gennemsnitsrating i 1. gruppe! Der var enighed om, at det var et sjovt forslag. En væsentlig indvending var dog, at præmien ville blive ca. 2000 næsten uafhængigt af tilmeldingerne. MMH mente også, at vi ville komme ud af niveau med øvrige københavnske turneringer. Endvidere at det var væsentligt at komme til at møde andre stærke spillere, førstepræmien var af mindre betydning. Efter dette nåede man til enighed om en førstepræmie på 1.500 kr. i øverste gruppe
  BR nævnte, at EMT-gebyret var steget. Det havde vi ikke taget højde for sidste år. Hvis der skal være 100 kr. til præmier, skal vi derfor opkræve 130 kr. for deltagelse.

 4. Vanløse idrætsnat
  Bjørn Gemzøe står for arrangement. Det er d. 27. maj.

 5. Skoleskak
  Klubben har foræret 9 ældre sæt brætter og brikker væk til brug i skoleskak efter en henvendelse fra holdskak-lederen Peter Olsen. Modtageren var en lærer i Rødovre - men hans klasse var i Tårnby, så der er nok ikke nye medlemmer at hente ved det. Men vi fik ryddet lidt op. Vi diskuterede, om medlemmerne måske kunne købe sådanne sæt til en billig penge. Det var der stemning for.

 6. Tilskud til transport
  Var der mulighed for tilskud fra kommunen? Eller fra Arbejdernes Landsbank (AL). EMH havde mødt Kim Halberg fra kulturforvaltningen og ringet til AL. Han ville gå videre med dette. MMH foreslog, at man kunne få statens laveste takst ved kørsel i bil, f.eks. uden for Storkøbenhavn, og dækning af faktiske udgifter, hvis det f.eks. drejede sig om at rejse til Bornholm. MMH mente også, at KSU gav noget tilskud, hvis Bornholm var med.

 7. KSU
  Der var enighed om at genfremsætte forslaget om at afskaffe fællesafslutningen - eller blot indføre muligheden for at man kunne spille på forskud. BE tvivlede på at det ville føre til noget. Men EMH fornemmede en bedre opbakning til det end tidligere. EMH og MMH fremførte også argumentet om præcedens: at Posten havde fået lov til at spille på forskud pga. udbringning lørdag og at BMS som arrangerende klub også havde fået lov.
  BE spurgte til, hvor mange reserver der mon var til de enkelte runder. Kunne man mon påvise en væsentlig større brug af reserver til sidste runde? MMH ville undersøge.
  Desuden ville vi fremsætte et forslag om at spille dobbeltrunde, hvis en gruppe havde fem eller færre klubber.

 8. Økonomi
  BR fortalte, at klubbens økonomi var sund. Efter mange års usikkerhed om lejebetaling og aftalevilkår var der nu kommet system i sagerne, og vi har fået en rigtig god aftale.

 9. breve fra KSU
  EMH orienterede om to breve, dels et om mulighed for tilskud til særlige arrangementer, dels et om regnskabet for 2010. Det sidste havde Bjørn Enemark og Niels Erik Andersen som revisorer, men BE kendte intet til dette! Han var fratrådt som revisor i KSU efter sidste år delegeretmøde.

 10. Mail fra Bent Kølvig
  Bent havde sendt en mail med et stort antal punkter, som han foreslog bestyrelsen at diskutere. Det blev ikke helt i nummerorden, men referenten har holdt Bents oprindelige orden.

  1. Flere demonstrationsbrætter ved MMHs blindparti
   Jo, det var der tilslutning til

  2. Oprydning i skabene
   EMH har tænkt at starte i kælderen

  3. Noteringslister med og uden gennemslag
   EMH har fremfundet begge typer i skabene.

  4. Kampleder
   MMH undersøger, om der i divisionsturneringen kræves kampleder med turneringslicens. Endvidere, om man kan bruge spillende kampleder som i de øvrige rækker. Kamplederen kunne måske også være fra modstanderholdet! Man skal jo som kampleder gerne være upartisk.
   FB sagde, at det var hårdt at skulle være til stede som kampleder i fire/fem timer. Det havde fungeret godt under EMT at skiftes med Bent Kølvig.
   Spørgsmålet om uddannelse blev også berørt. EMH: Hvis man består prøven, så betaler klubben.

  5. Uddannelse i brug af elektroniske ure
   MMH vil gerne lave et kursus, men kun i de røde ure! Han mente, at et sådant kursus ville kunne gennemføres på 5 minutter!
   Der var lidt uenighed om antallet af ure. EMH undersøger.

  6. Sortering af gamle brikker
   EMH finder ud af, hvor mange sæt vi har.

  7. aflevering af noteringslister ved holdkampe
   BE: Nogle gange kunne det være rart at have, men det må ikke blive en forpligtelse for referenten at skulle gennemspille samtlige partier for eventuelt at finde noget interessant. Generelt ville jeg føle det som en belastning!

  8. AL reklamerer ikke med at støtte os
   EMH: De tager nogle bestemte klubber ud og reklamerer for dem. Det kunne også være os. De var villige til at lave en opstilling i vinduet med et skakbræt. MMH: Så skal vi i hvert fald sætte brikkerne op!

  9. Opfordring til at komme med forslag
   MMH: Alle er velkomne til at komme til bestyrelsen med et forslag. Vi vil ikke opfordre alle til at komme med punkter til bestyrelsesmøderne, så kunne vi risikere at sidde hele natten med.

Bjørn