Bestyrelsesmøde 2014 23. februar 2014 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde 2014, i klubben, onsdag 2014-02-12, kl. 17:30

Til stede: Ernst M. Hansen (EMH), Morten Møller Hansen (MMH), Bjarne Røhder (BR), Bjørn Enemark (BE, ref.), Flemming Bruun (FB), Ole Lergren (OL), Sten Bauers (SB)

 1. Økonomi
  Bjarne fremlagde et foreløbigt regnskab. Der er et faldende medlemstal, men økonomien balancerer.
  To er i restance.
  MMH: Skulle sommerskak fremgå af regnskabet? Hvordan styres det?
  EH+BE: Bent opkræver deltagergebyr og uddeler præmier til sidst. Fra en anonym sponsor får vi vinpræmier undervejs og en førstepræmie til sidst.
  EH vil spørge sponsoren, om dette må fremgå af regnskabet.
  BR: burde kaffekassen være med?
  BR vil udarbejde et budgetforslag og rundsende det.

 2. Skoleskak
  EH har forsøgt at kontakte lederen af skoleskak på Valhøj skole både pr. mail og pr. telefon, vil prøve at kontakte hende personligt
  EH mente, at der også var skoleskak på Tinderhøj skole. EH prøver også at kontakte dem.
  MMH: der er også Frederiksberg privatskole, som har adresse i Rødovre.

 3. Mærkedage
  BR fremlagde en liste over mærkedage i 2014. BE sagde, at forårets dage allerede var nævnt i fribonden, og at efterårets dage også vil blive nævnt

 4. Restanter
  EH ønskede en hårdere kurs over for restanter, f.eks. at vi højst kunne acceptere et halvt års restance.
  MMH citerede fra lovene: bestyrelsen KAN ved kontingentrestance slette et medlem
  EH's forslag vandt ikke genklang. De øvrige mente, Resultatet blev, at kassereren opfordredes til løbende at give bestyrelsen besked om restancer i forbindelse med sin orientering om økonomien

 5. Digitale klubblade
  BE fortalte, at KSU ønskede at lægge københavnske klubbers klubblade på nettet for at bevare historien - lige som DSU ønskede at scanne alle årgange af Skakbladet ind. Desværre var disse indscanninger dog (indtil videre) kun lagt på nettet som billeder, ikke som søgbar tekst.
  MMH var blevet kontaktet af Sigfred Haubro med hensyn til Vanløses klubblad (fribonden), som var blevet scannet af Lars Zwisler og afleveret til MMH på en CD. MMH vil låne denne til KSU.
  BE fortalte, at - bortset fra de allernyeste blade - så var klubbladet fra årene fra 1996 (hvor han blev redaktør) allerede på vores hjemmeside i PDF-format med søgbar tekst. Han var i gang med at scanne tidligere årgange ind, i det omfang de var til rådighed. I den forbindelse efterlyste han meget gamle numre af Interne Træk, især fra før 1974.
  BE spurgte, om der i bestyrelsen var indvendinger imod, at vi også gav en kopi af vores indscannede filer til KSU, så de kunne have et større samlet arkiv. Der var ingen indvendinger mod dette.

  Bjørn