Bestyrelsesmøde 2014 3. juni 2014 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde 2014, i klubben, tirsdag 2014-06-03, kl. 18:00

Til stede: Ernst M. Hansen (EMH), Bjarne Røhder (BR), Bent Kølvig (BK), Bjørn Enemark (BE, ref.), Flemming Bruun (FB), Sten Bauers (SB)

 1. Sommerskak
  Vi diskuterede et udspil fra Bent Kølvig, hvorefter sommerskak skulle afvikles som en Bilbao-turnering med to runder pr. aften over otte tirsdage, start 19:15.
  Der var enighed om at dette system var værd at prøve.
  Præmier blev aftalt til 1.000 kr. ialt, idet nogle tidligere havde været utilfredse med, T sommerskak-præmierne pga. sponsortilskud var højere end ved klubmesterskabet. Indskuddet kunne derfor sættes så lavt som 20 kr. Vi blev enige om, at de skulle falde ved første deltagelse (tidligere: ved andet fremmøde).
  Også point-systemet blev diskuteret, herunder point til oversidder i tilfælde af ulige antal. BE skriver en indbydelse og en oversigt over reglerne.

 2. Vagtplan
  BK ønskede ikke længere at stå for afviklingen af sommerskak-aftenerne. Der skulle aftales en vagtplan, så bestyrelsen delte vagterne. Det blev til dette skema:

  17. juni Ernst M. Hansen
  24. juni Bjørn Enemark
  1. juli Morten Møller Hansen
  8. juli Bjørn Enemark
  15. juli Bjarne Røhder
  22. juli Flemming Bruun
  29. juli Sten Bauers
  5. august Ernst M. Hansen

  Bjørn