Bestyrelsesmøde 2014 27. august 2014 Tilbage til forsiden


Bestyrelsesmøde 2014, i klubben, onsdag 2014-08-27, kl. 19:00

Til stede: Ernst M. Hansen (EMH), Bjørn Enemark (BE, ref.), Flemming Bruun (FB), Ole Lergren (OL), Sten Bauers (SB)

Bent Kølvig havde sendt et brev med en lang række punkter, som han mente burde tages op på et bestyrelsesmøde. Langt de fleste af nedenstående punkter stammer herfra.

 1. Indkøb af ure
  Bent havde foreslået, at klubben indkøbte to kasser elektroniske ure: 16 stk., så klubben i alt havde 24.
  Der var dog enighed om, at det for øjeblikket ville være tilstrækkeligt med én kasse.

 2. Lynskak-/ hurtigskak-rating
  Bestyrelsen mener, at der ikke vil være egentlige fordele ved at indføre endnu to ratingsystemer ud over de tre, som vi allerede har; elo-, dsu- og klub-rating. Kun efterårs- og forårslyn ville skulle rates (ingen forestillede sig styrkeliste-lynskak). Og der er kun en halv snes personer, der stiller op til disse. Det ville ikke være besværet værd.

 3. ELO-rating af EMT
  Det fremgår direkte af indbydelsen: grupper, som opfylder betingelserne, vil blive elo-ratet.

 4. Dommere til EMT
  Morten Møller Hansen, Steen Schousboe og Flemming Bruun har indvilget i at være dommere. Eventuelt kan Ernst også tage en dag. EMH skriver til Morten og lader ham vælge datoer først.

 5. Krav om mesterstyrke i øverste klasse
  Nej. Rating nævnt i indbydelsen er ønsketænkning. Vi har ikke megen indflydelse på, hvem der faktisk tilmelder sig. At vi i 2012 annullerede mestergruppen skyldtes de mange falske tilmeldinger.

 6. Procedure vedr. elektronik
  Mobiltelefoner mv. må fremover slet ikke være i lokalet. Ingen ville dog gå så vidt som til at kropsvisitere. Vi enedes om at opfordre spillerne til at lægge en eventuel mobiltelefon ud i bilen eller aflevere den (i slukket stand) i en kasse hos dommeren.

 7. Mad og drikke ved holdkampe/EMT
  I sæsonen vil Jannie sætte øl og vand ud, som hun plejer. FB og EMH har sørget for kaffe hele sidste sæson, og det vil de fortsætte med. Bjørn Gemzøe har stået for en pulverkaffe-løsning. FB har tidligere prøvet med ostemadder, det var ikke den store succes (der er nok for få spillere selv under EMT). EMH har prøvet med chokolade, det gik lidt bedre.

 8. Styrkeliste-turneringen
  Vi mente ikke, at der var behov for præmier eller lignende i dette. Der er kun spillet et dusin kampe i de to år, hvor ordningen har eksisteret. Muligvis flere, som blot ikke er blevet ført til protokols. Ordningen er der og kan bruges af dem, som ønsker det.

 9. EMT-turneringen
  Der var ikke kommet yderligere tilmeldinger, så for øjeblikket har vi 21 deltagere. Disse navne sendes i dag til KSU's ratingkartoteks-fører. Eventuelle efteranmeldelser må så komme som rettelser.

 10. Skak i Rødovre Centrum
  EMH fortalte, at han havde aftalt den 20. september med RC. Han har haft kontakt til Søren Boeck Petersen, Flemming Bo Larsen og Peter Larsen om at spille, og alle var positivt indstillede. Senere har han fået accept fra Morten Møller Hansen og Bent Kølvig. Også OL meldte sig, hvis EMH kunne finde en 1700-mand som modstander.

 11. Skoleskak
  EMH har stadig ikke fået kontakt, hverken til lederen af skoleskak på Valhøj skole, til lederen af Valhøj skole eller til lederen af skoleskak i Københavnsområdet. Han har mailet og lagt besked på deres telefonsvarere, men ingen har mailet/ringet tilbage. Han har dog ikke opgivet forsøget.
  FB foreslog, at man måske kunne inddrage nogle skoleskakspillere til at flytte brikker i opvisningskampene? Eller om man kunne lade nogel få spille opvisningskampe? EMH ville nu føst have en egentlig kontakt.
  FB nævnte, at Bent Kølvig flere gange havde arrangeret skakstue på Hendrikholms skole ved deres høstfest. En ny oplysning! FB ville tage en snak med ham.

 12. Holdkampe
  EMH udtrykte bekymring for, om vi kunne stille med tre hold i år. Flere af spillerne på sidste års førstehold havde meldt fra af foskellige grunde. Men der er stadig tid.

  Bjørn