Regnskabet 1. januar - 31. december 2014 Tilbage til forsiden


Budget
2015
Regnskab
2014
Budget
2014
Regnskab
2013
Indtægter:

1. Kontingenter 38.000 36.026 40.350 41.583

2. Turneringsindskud
EMT (Damhus-mesterskabet) 3.120 2.830 3.120 2.945
Vinterturneringen 1.200 1.050 1.500 1.500
Forårsturneringen 1.000 650 1.100 1.100
Holdpræmie 0
500
0
500
Turneringsindskud i alt: 5.320 5.030 5.720 6.045

3. Indskud nye medlemmer 0 200 0 200

4. Sponsor AL+RC 1.000 1.850 1.000 0

5. Rente 0 63 50 72

6. Kaffeindtægter 2.000 1.418 1.500 1.800

7. Diverse 0
0
0
0
Samlede indtægter: 46.320 44.587 48.620 49.700

Udgifter:

1. Kontingenter KSU
Januar kvartal 6.300 7.190 7.190 7.951
April kvartal 6.300 6.725 7.190 7.726
Juli kvartal 6.300 6.570 7.035 7.162
Oktober kvartal 6.300 6.443 7.035 7.007
Holdturnering 600
0
600
600
Kontingenter KSU i alt: 25.800 26.928 29.050 30.446

2. Turneringspræmier
EMT (Damhus-mesterskabet) 3.900 3.675 4.000 3.475
Vestvold 1.000 750 0 0
Vinterturneringen 1.200 1.300 1.450 1.450
Forårsturnering 1.100
850
1.100
1.100
Turneringspræmier i alt: 7.200 6.575 6.550 6.025

3. Særlige arrangementer:
Sommerafslutning 460 1.198 1.000 1.086
Juleafslutning 460 -420 1.000 1.019
Vestvold 0 0 500 750
Rødovre Centrum 500 1.790 1.000 0
Foredrag 1.000 0 1.000 675
Sommerskak 0 60 0 0
Kaffeudgift 0 356 0 0
EMT (afgift+annonce) 700
585
1.320
1.198
Særlige arrangementer i alt: 3.120 3.569 5.820 4.728

4. Administration m.v.
Husleje 0 0 0 0
Porto 500 1.846 2.000 1.955
Gebyrer 600 571 600 558
Web-hotel 1.000 1.020 1.000 975
Bestyrelsesmøder 100 0 100 135
Telefon mm.(formand/holdledelse) 800 780 1.000 930
Revision 0 0 20 0
Generalforsamling 100 0 100 84
Fribonden 6.000 4.898 980 980
Fribonden indlæg 500 0 500 0
Noteringslister, ure mv. 0 4.858 500 1.093
Kontorhold 100 333 0 107
Gaver 0 1.180 0 0
Diverse 500
0
400
1.000
Administration m.v. 10.200 15.486 7.200 7.817

Samlede udgifter: 46.320 52.558 48.620 49.016

Driftsresultat
Samlede indtægter 46.320 44.587 48.620 49.700
Samlede udgifter 46.320
52.558
48.620
49.016
Driftsresultat 0 -7.971 0 684


C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2013
Kassebeholdning og egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2013 28.991 28.307
Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2014 -7.971 684
Afskrivning 0
0
Egenkapital pr. 31.12.2013 21.020 28.991

Formuen fordeler sig således:

Aktiver
Indestående i Arbejdernes Landsbank 19.333 27.225
Kontant beholdning 1.540 1.140
Tilgodehavende 2.700
1.901
Aktiver i alt 23.573 30.266

Passiver
Kortfristet gæld -2.553
-1.275
Egenkapital pr. 31.12.2014 21.020 28.991

Regnskabet revideret, bilagene kontrolleret, kontant- og bankbeholdningen fundet til stede
NB. Udgifter og indtægter vedrørende Sommerskak påvirker ikke klubbens regnskab.

Frederiksberg den 28. februar 2015

Knud Erik Helleshøj
revisor

Forelægges til godkendelse på generalforsamlingen den 17. marts 2015

Bjarne Røhder
(kasserer)