Formandens beretning Tilbage til forsiden


Ernst indledte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes Jens Bager, mangeårigt medlem, som døde sidste år. Han blev 57 år. Jens havde jo stået for trykningen af klubbladet i 18 år, og det havde vi nu måttet finde en anden løsning på. Sidste år fik jeg ham med til at spille holdkampe.

Ernst