Problemskak Tilbage til forsiden


Her er så lidt skakproblemer til sommerferien, alle er mat i to træk

Rud Prytz
Skakbladet 1922
Rud Prytz
Natal Mercury 1924

Svend Thomsen
Suomen Shakki 1935
K.A.K. Larsen
Skakbladet 1933

Henry Rasmussen
DSK's Aarsskrift 1940
Idon Andersen, 1. Pr.
DSK's Mindeturnering 1941