Formandens beretning Tilbage til forsiden


Ernst indledte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes Poul Busk Sørensen, et meget værdsat medlem, som døde som 76-årig sidste forår lige efter generalforsamlingen, og Leif Clausen, 83, et mangeårigt tidligere medlem, som døde sidste forår. Årets gang har I kunnet læse på hjemmesiden og i bladet. Tak til Bjørn Enemark for fint arbejde med begge dele. Her vil jeg nu give en oversigt over begivenhederne.

Ernst