Førsteplads i Tåstrup Tilbage til forsiden


Flere medlemmer har mindet mig om, at man skal huske at vise mindst ét parti i Fribonden, hvis man vinder en turnering. Det lykkedes mig i slutnin-gen af maj at vinde en 5. runders turnering i Tåstrup Quick Weekend, så her følger et kort referat. Jeg valgte turneringen henover en weekend dels fordi jeg var sulten efter at spille igen og dels for at få turneringen hurtigt overstået. Ganske vist er programmet tæt og hårdt henover en forlænget weekend med potentielt 6-timers partier i hver runde (så uheldig er man dog naturligvis yderst sjældent), men på den anden side behøver man ikke holde sig i form over 5-7 uger!
Første runde fredag aften mod Thomas Mørkøre, K41 (2047) blev et kompliceret parti, hvor jeg kom til afgørende kongeangreb lige bortset fra, at jeg valgte det forkerte afgørende træk ud af to mulige, som jeg kunne se ville "vinde". Han undslap dermed til min store forbløffelse med det yderste af neglene og det efterfølgende slutspil blev remis.
Anden runde lørdag formiddag mod Rune Andersen, Bornholm (2092) blev kort, men intenst. Denne gang var det mig, der med sort blev udsat for et kongeangreb, og jeg måtte finde en måde at evakuere kongen til dronningefløjen. Præcist forsvar fik til sidst afmonteret hans direkte angreb og han trak i nødbremsen og valgte en evig skak efter 28 træk og cirka 3½ times spil. Dermed kunne jeg slappe lidt af med en køretur og en middagslur inden eftermiddagsrunden gik i gang.
Tredje runde var jeg hvid i en Dronningeinder mod Martin Lee Lauritsen, Tåstrup (2105) og jeg fik gennem det meste af partiet en behagelig stilling. Jeg fik stablet et kongeangreb på benene, som dog ikke helt slog igennem med undtagelse af en fri h-bonde understøttet af et tårn bagved efter dronningafbytning.
I begyndende tidnød lavede han en "Nakamura" (rørt brik Lh8, som straks blev sat tilbage). Den måtte så flytte men efter bondeforvandling på h8 opgav han straks. Med andre træk havde bonden haft meget svært ved at komme i mål og slutspillet dermed være holdbart for ham, så en heldig gevinst blev bogført.
Fjerde runde søndag formiddag var jeg igen hvid denne gang mod Janus Christensen, Øbro (2133). Dette gevinstparti vises nedenfor.
Femte og sidste runde søndag efter-middag trak desværre ud efter en unøjagtighed i åbningen, da jeg med sort blev presset i flere timer til et stykke ud på aftenen af Brian Nielsen, Frem (2010) i et langt slutspil med isolani-d-bonde. Jeg holdt dog til presset og fik langsomt lukket stillingen af, så det resulterende løberslutspil kunne holde. Dermed som det kan regnes ud blev det til 2 gevinster og 3 remiser, hvilket var tilstrækkelig til førstepladsen i denne Mesterklasse. Ratinggevinsten på +19 rakte til, at jeg kunne snige mig op på 2104 (elo).

Partiet fra 4. runde udviklede sig således:

hvid: MMH (2085 elo)
sort: Janus Christensen, Øbro (2133 elo)

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6
3. Lb5 a6 4. La4 Sf6
5. 0-0 Le7 6. Te1 b5
7. Lb3 0-0
I de fleste Spanske partier bliver der indskudt d6 og c3, så for en sjælden gangs skyld blev der mulighed for at spille direkte

8. d4 exd4 9. e5 Se8
10. Sxd4 Sxd4 11. Dxd4 c5
Dette er ofte problemet med et hurtigt d2-d4, da løberen bliver fanget på b3. Den væsentlige forskel er dog mellem;trækkene e5 og Se8, som giver hvid mulighed for at vinde et vigtigt tempo og komme ud af åbningen med en mindre kendt struktur og chancer for direkte kongeangreb. Sort skal spille mere præcist "end normalt".

12. De4 Tb8 13. c4 Lb7
14. Dg4 bxc4 15. Lxc4 d5
16. exd6 e.p. Lxd6 17. Sc3 Sf6
18. Dh4
så langt så godt. Begge parter råder over et sæt fine løbere, som peger mod kongerne og potentielt kan skabe noget ravage. Udviklingsmæssigt er sort med, men man bør hæfte sig ved at de sorte bønder på dronningefløjen er splittede og dermed vanskeligere at beskytte på lang sigt.

18. - Dd7 19. Lg5(+/=)
19. - Dg4 20. Lf1
En anden mulighed var

20. Dxg4 Sxg4 21. Le2 h6
22. Lh4 Sf6 23. Lc4
og hvid står lidt bedre.
Endelig ikke
22. - Se5? 23. Tad1 Lc7
24. Le7±
jf. noten om de svage a- og c-bønder

20. - Dxh4 21. Lxh4 Sg4hvid trækker

Nu er der to veje til hvid fordel:

22. h3 Se5 23. Tad1 Lc7
24. Le7
og
22. Lg3 Lxg3 23. hxg3 Lc6
24. f3 Sf6 25. b3±


I denne stilling bliver det hurtigt klart, at sort har store kvaler med at holde både a- og c-bønderne.

25. - Tb6? 26. Te5 Sd7
27. Te7 Sb8 28. Tc1
Begge tårne kredser som gribbe omkring c-bonden. En anden mulighed var

28. Td1 Lb5 29. Sd5 Th6
30. Tc7±


28. - La8 29. Sa4 Tg6
30. Sxc5
kan vel nærmest betegnes som et håndledstræk, da man "selvfølgelig" slår med springeren for at få den ind på brættet igen og kigge over på a-bonden, men faktisk var det endnu bedre med

30. Txc5 Txg3 31. Lc4
fulgt af Txf7 eller Tcc7 efter behag +/-.

30. - Txg3 31. Sxa6 Sc6?
Det er svært at være optimistisk på sorts vegne, men en bedre chance var

31. - Sxa6 32. Lxa6 Lxf3
33. Kf2 Tg6 34. Ld3 Td6
35. Lxh7+ Kxh7 36. Kxf3
som han dog forkastede som håbløst.

32. Tc7 Se5 33. Kf2 Tg6
34. Sb4 Tb6 35. Sd3 Sg6
36. Tc8 Ld5 37. Txf8+ Kxf8
38. Sc5 Ke7 39. Td1 Lc6
40. Te1+ Kd8
Tidskontrollen er overstået og dermed var der en ekstra time til at løse de tekniske "spørgsmål". Det viser sig overraskende ofte svært at få sådanne to forbundne bønder ført ned til mål, så man må tage den med ro og se, hvordan modstanderen vælger at forsvare sig sådan lidt "Carlsen-agtigt".
Man kan sige at partiet teknisk set blev vundet omkring dronningafbytningen i træk 20 og at resten af partiet var et spørgsmål om at konvertere den op¬nåede fordel med de splittede bønder. Resten bringes med få noter.

41. Lc4 Le8 42. a4 Se7
43. a5 Tb8 44. Td1+ Kc8
45. Se4 Kc7 46. Sd6 Sc6
47. Sb5+ Kc8
På alternativet kommer der
47. - Kb7 48. Ld5 Kc8
49. Sd6+ Kc7 50. Sxe8+ Txe8
51. Tc1
og slut.

48. a6 Sb4 49. Sd6+ Kc7
50. a7 Ta8 51. Sxe8+ Txe8
52. Ta1 Ta8 53. Lxf7 Kb6
54. Ta4 Sd3+ 55. Ke3 Sc5
56. Ta2 Sa6
Alle slutspil med Springer mod Løber eller rene bondeslutspil er håbløse for sort, så der danses om den varme grød...

57. Lc4 Sb4 58. Ta4 Sc6
59. Ld5 Te8+ 60. Te4 Txe4+
61. Lxe4 Sxa7 62. Lxh7 Kc5
63. Ke4 Sc6 64. Lg8 Kd6
65. Lc4 g6 66. f4 Se7
67. g4 Sc6 68. Ld5 Se7
69. Lf7 Kc5 70. Ke5 Sc6
71. Kf6 Kd4 72. Kxg6 Ke4
73. Kg5 Sd4 74. f5 Sf3+
75. Kh5 Ke5 76. b4 Kf6
77. Ld5 Sd4 78. Lc4 Sc2
79. b5 Se3 80. b6
1-0

Morten