Sommerskak Tilbage til forsiden


I lighed med sidste år afholdtes sommerskak over 8 aftener. Lidt mere utraditionelt end i vintersæsonen, for her blev der bl.a. spillet Bilbaoskak og Fischer-Random i tillæg til alminde¬lige lynturneringer. De bedste 5 aftener talte og man kunne deltage så mange aftener, som man havde tid og lyst til.

1. aften
Med Sten som turneringsleder (og assistance fra Bent) blev der spillet 10 minutters lynskak med tidshandikap. Der var 8 deltagere, som spillede alle-mod-alle. Benny gik ubesejret igennem med 7 point, de øvrige noget lavere.

rating 1 2 3 4 5 6 7 8 point
Hovhannes 1500 x 0 0 0 ½ 0 0 1
Bjørn G 1350 1 x 0 1 0 1 0 ½
Knud Erik 1550 1 1 x 0 1 0 0 1 4
Jørgen H.G. 1800 1 0 1 x 1 1 0 1 5
Arshak 1400 ½ 1 0 0 x 1 0 1
Sten 1600 1 0 1 0 0 x 0 1 3
Benny 1900 1 1 1 1 1 1 x 1 7
Flemming 1550 0 ½ 0 0 0 0 0 x ½

Sten

2. aften
På 2 dagen for sommerskak foreslog jeg Bilbao A1, hvilket der var stor tilslutning til.
Der spilles på 2 brætter og med en betænkningstid på 30 min pr. bræt evt. med ratingtidsforskel.
Vi var 6 spillere til at begynde med incl. Bent.
Fremmødepræmien var 1 flaske vin, som gik til vores sponsor Bent Kølvig.
Da vi var parate til at begynde, kom flere af medlemmerne drypvis ind ad døren, og starten måtte udsættes flere gange.

Da der var stor interesse for Bilbao, blev vi alle enige om at tage en runde mere, som dog ikke talte med i det officielle resultat.
Følgende kampe spilledes:

Runde 1: Knud Erik - Johnny
Hovhannes - Flemming
Jørgen H.G. - Murat
Arshak - Ole
Runde 2: Johnny - Arshak
Murat - Hovhannes
Ole - Jørgen H.G.
Flemming - Knud Erik


rating R1a R1b R2a R2b total
Johnny 1650 8 8 8 8 32
Knud Erik 1450 3 3 8 3 17
Flemming 1600 8 3 3 8 22
Hovhannes 1550 3 8 3 3 17
Ole 1300 3 3 3 3 12
Arshak 1300 8 8 3 3 22
Jørgen H.G. 1800 3 3 8 8 22
Murat 1850 8 8 8 8 32

Flemming

3. aften
Vi var ni spillere og spillede en syv runders Monrad med Fischer-Random skak. Opstillingen af brikkerne blev klaret over mobil-telefon på http://www.chessgames.com/perl/fischerandom hvor hvert opslag vælger tilfældigt blandt de 960 mulige stillinger: 4 mulige placeringer for hvidfeltet løber, 4 for sortfeltet løber, 6 for dronningen, 5 for den ene springer og 4 for den anden, hvorefter tårnene og kongen placeres på de resterende tre felter med kongen i det midterste.
Det giver 4 x 4 x 6 x 5 x 4 = 1920 stillinger, men da stillingerne er ens to og to med springerne ombyttet, så er der kun halvt så mange.
Rokade-reglerne er specielle: efter "lang rokade" (til a-siden) skal kongen stå på c1 (c8) og tårnet på d1 (d8), som i normal skak. Tilsvarende mod h-siden skal kongen ende på g og tårnet på f. Hvis kongen i forvejen står rigtigt, så er det altså kun tårnet, der flyttes om på den anden side.
Startopstillingen er anderledes og de normale varianter er værdiløse, det er netop meningen. Vi lagde to minutter ekstra til, så det 12 minutters spil, justeret med tidshandikap. Det blev dog stadig de højest ratede, der kom øverst: Murat og Jørgen H.G. fik 6 af syv med indbyrdes remis. Knud Erik blev nr. 3 to point efter.

Bjørn

rating 1 2 3 4 5 6 7 point GP
Ole 1300 0 0 1 0 + 1 0 3 19
Knud Erik 1450 1 0 ½ 0 1 + 1 25
Arshak 1400 0 1 0 + 1 0 0 3 19
Murat 1800 + 1 ½ 1 1 1 1 33
Jørgen H.G. 1800 1 1 ½ 1 1 1 1 33
Jens 1400 0 0 + 1 0 0 1 3 19
Johnny 1650 1 0 1 1 0 1 0 4 23
Flemming 1600 1 1 ½ 0 0 0 + 21
Bjørn E 1600 0 + 0 0 0 0 0 1 11
Mr. Mox 1000 - - - - - - - 0 7


4. aften
Der blev spillet Bilbao, dobbelte partier, med tyve minutters betænkningstid til hver pr. parti, dog korrigeret efter styrketal.
Aftenens vinder blev Knud Erik Helleshøj med 30 points, fulgt af Jørgen Hansen og Flemming Bruun med 22, Arshak og Steen S med 14 og endelig Ole med 6 points. (fem points for gevinst og 1 point for tab).

GP
Jørgen H.G. 22
Knud Erik 30
Arshak 14
Flemming 22
Ole 6
Steen 14

sommerskak

Steen

5. aften
Der blev spillet 7 runder alm. lynskak med tidshandicap og med 20 min. til hele partiet.
Fremmøde-vinen gik til Jørgen H.G. efter lodtrækning.
1. runde fandt sted ved lodtrækning (10 spillere), og derefter mødtes spillere med lige mange point (hvis de ikke allerede havde spillet mod hinanden).
Hovhannes startede som lyn og torden, men aftenen viste sig til at blive en meget jævnbyrdig affære, idet der kun var 6 point mellem de 8 øverste resultater.

GP
Jørgen H.G. 23
Knud Erik 27
Arshak 21
Flemming 21
Johnny 27
Hovhannes 27
Ole 13
Jens 21
Sten 11
Birger 21

Costa Karlslunde Digte 1981
(uddrag af digt)

Bjarne6. aften
I 6. runde var det formanden, der styrede begivenhederne. Ham formanden burde nok havde sat sig bedre ind i sommerskak-reglerne og starttidspunktet. Der var mødt 8 medlemmer op til start, og det blev efter forhandlinger aftalt, at der skulle spilles Bilbao B1-B7 over 4 runder.
Murat kom desværre for sent, så Kølvig spillede 2 partier med ham.
Fremmødevinen blev vundet af Ole Steffensen. Det var med nogen undren, at jeg måtte konstatere, at det var den sidste flaske, der blev uddelt. Flemming mente årsagen var, at man havde været for rundhåndet i de første runder.

GP
Knud Erik 38
Jørgen H.G. 24
Flemming 20
Arshak 20
Hovhannes 34
Ole 20
Jens 12
Sten 24

Overskrift i MetroXpress

Ernst

7. aften
Sommerskakken den 26. juli blev indledt med at Steen S og Kølvig hver viste en opgave på demobrættet. Derefter blev der efter deltagernes ønske spillet Bilbaoskak, hvor hver deltager spiller to partier samtidigt mod samme modstander. Dagens variant var den såkaldte B-udgave, hvor hver deltager får tyve minutter, dog reguleres der efter ratingtal. Ved gevinst gives 5 points, remis 3 og tab 1 point.
Aftenen fandt ikke en, men hele tre vindere: Knud Erik, Hovhannes og Flemming scorede hver 22 points, Johnny og Arshak begge 18 og Ole 6 points.

GP
Knud Erik 22
Flemming 22
Hovhannes 22
Arshak 18
Johnny 18
Ole 6

Steen

8. aften
Den sidste runde af sommerskakken blev afviklet som lynskak med otte deltagere.
Knud Erik forsvarede uden problemer sin førsteplads, ja havde slet ikke behøvet at komme. Jørgen H.G. holdt ligeledes sin andenplads, men Johnny kom stærkt bagfra og erobrede tredjepladsen. Han spillede her sin femte runde og fik derfor fuld score.

rating 1 2 3 4 5 6 7 GP
Flemming 1600 1 5 1 1 5 5 1 19
Arshak 1400 1 1 5 1 1 5 1 15
Knud Erik 1450 5 5 5 5 5 1 5 31
Jørgen H.G. 1800 5 5 1 5 5 5 5 31
Ole S 1300 1 1 3 1 1 1 1 9
Hovhannes 1550 1 1 3 5 1 1 5 17
Johnny 1650 5 1 5 5 5 5 5 31
Sten B 1600 5 5 1 1 1 1 1 15

Sten

Det giver følgende slutstilling:

dag1 dag2 dag3 dag4 dag5 dag6 dag7 dag8 | total
Knud Erik 20 17 25 30 27 38 22 31 | 151
Jørgen H.G. 25 22 33 22 23 24 - 31 | 136
Johnny - 32 23 - 27 - 18 31 | 131
Hovhannes 8 17 - - 27 34 22 17 | 117
Flemming 3 22 21 22 21 20 22 19 | 108
Arshak 18 22 19 14 21 20 18 15 | 100
Ole - 12 19 6 13 20 6 9 | 73
Murat - 32 33 - - - - - | 65
Jens - - 19 - 21 12 - - | 52
Sten 15 - - - 11 24 - 15 | 50
Benny 35 - - - - - - - | 35
Birger - - - - 21 - - - | 21
Bjørn G 18 - - - - - - - | 18
Steen - - - 14 - - - - | 0
Bjørn E - - 6 - - - - - | 0
Bjarne - - - - - - - - | 0

I tabellen ovenfor er de, de primært har været med som turneringsledere, anført med et T. Nogle har spillet mere end fem kampe. For dem er kun de fem bedste resultater medregnet i totalen, de dårligste resultater står med grå skrift.
Knud Erik, Flemming og Arshak har med alle aftener, men Knud Erik har konsekvent scoret højt og bliver en fortjent vinder. Til lykke.