Generalforsamling 7. marts 2017 Tilbage til forsidenIndkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. marts kl. 19.30.

Følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab og forelæggelse af budget

 4. Indkomne forslag

 5. Valg for en toårig periode af: og for en etårig periode: Genvalg kan finde sted

  Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst M. Hansen som formand, Steen Schousboe og Sten Bauers som bestyrelsesmedlemmer, og Peter Sumberg som revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Gisli Hardarson og Søren Hansen som bestyrelsessuppleanter og Bjørn Johansen som revisorsuppleant.
  Alle modtager genvalg.

 6. Valg af repræsentant til Foreningshusets bestyrelse
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Kühlmann

 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 14. marts kl. 20.

Ernst M. Hansen

Bestyrelsens nuværende sammensætning:
På valg i 2017: Ernst M. Hansen (formand), Steen Schousboe og Sten Bauers
På valg i 2018: Flemming Bruun, Bjørn Enemark (sekretær), Ole Lergren og Bjarne Røhder (kasserer)