Regnskabet 1. januar - 31. december 2016 Tilbage til forsiden


Budget
2017
Regnskab
2016
Budget
2016
Regnskab
2015
Indtægter:

1. Kontingenter 40.080 36.352 39.500 35.412

2. Turneringsindskud
EMT (Damhus-mesterskabet) 2.360 2360 2.340 2.180
Vinterturneringen 1.200 1.200 1.200 850
Forårsturneringen 1.000 1.000 1.000 800
Vestvold 450 450 0 750
Sommerskak 400
230
500
420
Turneringsindskud i alt: 5.410 5.240 5.040 5.000

3. Indskud nye medlemmer 0 300 0 100
4. Sponsor AL+RC+Diverse 0 0 0 5.034
5. Rente 0 -17 0 4
6. Kaffeindtægter 500
429
1.000
716
Samlede indtægter: 45.990 42.304 45.540 46.266

Udgifter:

1. Kontingenter KSU
Januar kvartal 6.515 6.204 6.400 6.288
April kvartal 6.515 6.768 6.400 6.006
Juli kvartal 6.515 7.040 6.400 6.105
Oktober kvartal 6.515 6.865 6.400 6.458
Holdturnering 600
0
600
0
Kontingenter KSU i alt: 26.660 26.877 26.200 24.857

2. Turneringspræmier
EMT (Damhus-mesterskabet) 2.850 2.850 3.000 2.850
Vestvold 0 0 0 0
Vinterturneringen 1.325 1.325 1.150 1.150
Forårsturnering 900 900 825 825
Sommerskak 1.000
954
1.000
480
Turneringspræmier i alt: 6.075 6.029 5.975 5.305

3. Særlige arrangementer:
Sommerafslutning 500 -311 500 97
Juleafslutning 500 -459 500 831
Vestvold 1.000 0 1.000 1.000
Rødovre Centrum 500 0 500 0
Foredrag 1.000 0 1.000 0
Holdskak 0 60 0 0
Kaffeudgift 0 0 0 0
EMT (afgift+annonce) 700
540
700
620
Særlige arrangementer i alt: 4.200 -170 4.200 2.548

4. Administration m.v.
Husleje 0 0 0 0
Porto 1.500 1.639 500 903
Gebyrer 400 302 600 570
Web-hotel 1.100 1.105 1.000 1110
Bestyrelsesmøder 100 70 100 0
Telefon mm.(formand/holdledelse) 850 829 800 840
Revision 0 0 0 0
Generalforsamling 300 320 0 0
Fribonden 4.000 4.125 5.000 4.708
Indlæg til Fribonden 500 0 500 0
Noteringslister, ure mv. 500 614 500 291
Kontorhold 500 0 500 369
Diverse+Gaver 500
646
500
245
Administration m.v. 10.250 9.650 10.000 9.036

Samlede udgifter: 47.185 42.386 46.375 41.746

Driftsresultat
Samlede indtægter 45.990 42.304 45.540 46.266
Samlede udgifter 47.185
42.386
46.375
41.746
Driftsresultat -1.195 -82 -835 4.520


C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2016
Kassebeholdning og egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2015 25.540 21.020
Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2016 -82 4.520
Afskrivning 0
0
Egenkapital pr. 31.12.2016 25.458 25.540

Formuen fordeler sig således:

Aktiver
Indestående i Arbejdernes Landsbank 21.515 22.770
Kontant beholdning 2.261 1.980
Tilgodehavende 3.965
2.290
Aktiver i alt 27.740 27.040

Passiver
Kortfristet gæld -2.283
-1.500
Egenkapital pr. 31.12.2016 25.458 25.540

Regnskabet revideret, bilagene kontrolleret, kontant- og bankbeholdningen fundet til stede


Frederiksberg den 15. marts 2017

Peter Sumberg
(revisor)

Forelægges til godkendelse på generalforsamlingen den 21. marts 2017

Bjarne Røhder
(kasserer)