Julekonkurrencen Tilbage til forsiden


I husker måske julekonkurrencen, hvor Kaare Vissing Andersen fortalte om betingelsen Circe, som kan knyttes til skakopgaver. Vi er ovre i fantasi-skak, for i opgaver med den betingelse forsvinder brikker, der bliver slået, ikke fra brættet. De genfødes i stedet på deres plads i startopstillingen. Hvis en hvid dronning bliver slået, genfødes den altså på d1. Slagne tårne genfødes på hjørnefeltet med samme farve som det felt, hvor de bliver slået. Tilsvarende med springere. Bønder genfødes på deres plads i den søjle, hvor de bliver slået.
Kun hvis genfødselsfeltet er besat af en anden brik, vil den slagne brik helt forsvinde fra brættet.
Efter en introduktion med et par eksempler gik han over til at præsentere otte opgaver og udfordrede Damhus Skakklubs medlemmer til at løse dem.
Der er dog ikke indkommet en eneste løsning!
Flere af opgaverne var hjælpematter, dvs. opgaver hvor sort og hvid samarbejder om at sætte sort mat (sort begynder i hjælpematter). Vi var således langt fra skak, som det spilles i klubben. Et puslespil med skaklignende regler, kunne man kalde det.
"Det har jo ikke noget at gøre med skak", er der nogle, som siger. Men det har f.eks. Sudoku jo heller ikke, og det pusler mange skakspillere med uden at klage. Hjælpemat og Circe ligger da langt tættere på skak.
Nok om det, vi skal se på opgaverne og deres løsninger.

1. Kaare Vissing Andersen
Tilegnet Bjørn Enemark, 75 år
fribonden 2016-december

#2circe C+ 8+2
(#2 = mat i to træk)

Hvis det var en hjælpemat, var der mange løsninger efter 1. K×e2: Hvis det var en normal #2 var der ingen. Men nu står der jo altså #2 og Circe.

1. Ld4! Kxd2[+wSg1] 2. Lc3#
1. - Kxe2[+wSb1] 2. Ld3#
Hvid lægger ud med at fjerne dækningen af Sd2, og nu må sort slå en af springerne, hvorefter en af løberne sætter mat. Tilsyneladende er den ikke dækket, men sort kan ikke slå den, for den vil blot genopstå på c1 eller f1 og sort vil fortsat stå i skak. Så man kan sige, at løberen dækker sig selv! Et af paradokserne med circe.
Bemærk, at hvis løberen ikke blev flyttet i hvids førstetræk, så ville sort kunne slå den, og den ville så genopstå på c1 og spærre for tårnet

2. Kaare Vissing Andersen
Tilegnet Bjørn Enemark, 75 år
fribonden 2016-december

#4circe C+4+3

1. Tc8! c3+ 2. Kc1 c2
3. Lb7 Kxb7[+wLf1] 4. Lxa6[+sBa7]#
Den sorte konge skal slå løberen (træktvang). Igen ser vi en løber, som dækker sig selv. Den kan ikke slås på a6.

3. Kaare Vissing Andersen
Tilegnet Bjørn Enemark, 75 år
fribonden 2016-december

#4circe C+4+3

Den er ikke så nem!
Hvid lukker sort konge inde ved at få anbragt en sort bonde på e7. Det er let at "ofre" en brik (T) i Circe.

1. e6! Kh7 2. Kxg5[+sBg7] Kxg8[+wTh1]
3. Sxe4[+sBe7] Kf8 4. Th8#


4. Kaare Vissing Andersen
Tilegnet Bjørn Enemark, 75 år
fribonden 2016-december

H#22 løsn.C+6+7

Bemærk, at der her ikke er tale om nogen circe-opgave. Men det er altså en hjælpemat, så sort begynder.

1. bxa4 Lf5 2. b5 Lc5#
1. g4 Sc5 2. g5 Sf5#
Sorts bønder kommer af vejen, så de to løbere kan tage sig af d3, d4, e3 og e4. Denne saksemat kaldes Bodens mat.
I løsning 2 er det springerne, der tager sig af de fire felter. Så der er smuk harmoni i løsningerne.
Men - for der er et men! I en hjælpemat bør alle hvide officerer deltage i matsætningen. Her er to af dem inaktive i hver sin løsning.
Man kunne måske fjerne de to springere, sætte en hvid bonde på a4 og så have en tvilling: erstat de hvide løbere med springere. Så får vi to løsninger, men i løsning 2 er der så en sort bonde, som hjælper ved at tage et flugtfelt. Så harmonien er ikke så god som før: vi har ikke den samme saksemat. Men det kunne man måske arbejde videre på.


5. Kaare Vissing Andersen
Tilegnet Bjørn Enemark, 75 år
fribonden 2016-december

H#3circe C+2+5

1. 0-0 Txf3[+sBf7] 2. Tg1+ Kxh2[+sBh7]
3. Tg3 Txg3[+sTh8]#
Sammen murer sort og hvid den sorte konge inde i et bur, så vi får en slags epauletmat.


6. Kaare Vissing Andersen
Tilegnet Bjørn Enemark, 75 år
fribonden 2016-december

H#3circe C+3+5

En sjov diagramstilling, næsten symmetrisk. Og også slutstillingen bliver næsten symmetrisk:

1. 0-0-0 T×d2[+sBd7] 2. T×c2+ Txc2[+sTa8]
3. Tb8 Kxb2[+sBb7]#
Igen får vi en slags epauletmat.
Kaare kaldte opgave 5 og 6 for "fæle fætre", to opgaver med samme ide men med forskellig diagramstilling.
Jeg synes bedst om opgave 6, fordi diagramstillingen er smukkest. Men matstillingerne er da ens.

7. Kaare Vissing Andersen
Tilegnet Bjørn Enemark, 75 år
fribonden 2016-december

H#3circe C+8+5

1. f5 La1[+sTh8] 2. Txa8[+wTh1] 0-0+
3. Kxa1[+wLc1] Lb2#
Det hvide tårn bliver flyttet ned på h1 helt uden, at hvid tager fat i det. Og et genfødt tårn må rokere! I første omgang spærrer sort for skakken ved at sætte hvid løber imellem, men på b2 dækker den sig selv.

8. Kaare Vissing Andersen
Tilegnet Bjørn Enemark, 75 år
fribonden 2016-december

H#4circe C+6+9

1. b5 La5 2. Kxa5[+wLc1] Lxb2[+sBb7]
3. b6 Lxa3[+sBa7] 4. a6 Lb4#
Sort bliver lukket inde af sine egne bønder.

Er der nogen, som har forsøgt sig med disse opgaver? Eller var selve tanken om brikkernes evige liv for fremmedartet? Forhåbentlig er det blevet klart, at denne mærkelige betingelse kan give nogle spændende og uventede situationer.
Jeg siger tak til Kaare for de mange tilegnelser.

Bjørnhttp://gavermedhistorie.dk

De keltiske knuder kunne være et billede på Circe.
Disse knuder uden ender, symboliserer livets evige forandring i den ubrudte cirkel fra fødsel til død, og er dermed også et symbol for evigheden.