Sort hjælper til Tilbage til forsiden


Mange skakspillere ryster på hovedet af hjælpemat-opgaver. Det er jo ikke rigtig skak. Sort laver de dårligst tænkelige træk!
Nej, det er ikke skak i traditionel forstand, det er en gren for sig med sin egen skønhed, intellektuelle udfordringer. Det er gåder med nogle af skakkens regler, men ikke kampen mellem to parter. Udfordringen er, hvordan det er teknisk muligt at nå frem til, at sort bliver mat i n træk.
Se nu denne:

C.J. Feather
Moultings 3, 1991

H#2C+6+9
B: hKh7->d8

I første linie står komponisten, derefter hvor opgaven først er vist og årstallet.

H#2 hjælpemat i to træk
C+ Computer-testet
6+9 6 hvide, 9 sorte brikker

Sidste linie fortæller, at opgaven har en tvilling: en ny opgave, hvor hvid konge er flyttet fra h7 til d8

Hvordan er det nu muligt, at sætte sort mat, når sort begynder og sort hjælper aktivt til? Det er ikke skak, men et puslespil med skakregler!
Er det nemt? Nej! Hverken at lave eller at løse.

Løsningen kommer her:
1. Tg6 Tc5 2. L×f5 De3#
Sort fjerner dækningen af e3 og lukker diagonalen e4-h7, hvid dækker c2 og c4, sort åbner linien e5-e3 og hvid sætter mat.
I tvillingen kan hvid jo ikke flytte sit tårn, dvs. løsningen i A duer ikke længere. Alligevel er løsningen helt parallel med den første, blot er de vandrette/ lodrette linier nu diagonaler og omvendt:

1. Sd6 Lg4 2. T×d5 Dc3#
sort fjerner dækningen af c3 og lukker linien d4-d8, hvid dækker e2, sort åbner diagonalen e5-c3 og hvid sætter mat.

Hvert træk har et formål og tanken i A-løsningen gentages i B-løsningen
Der er nogle hjælpebrikker: sLa7, sSh6, sBb3 og sBc6. De forhindrer uinteressante løsninger.
F.eks. kan sort uden sBb3 sættes mat på c1 efter Dxe4 og Dc2.

Sort hjælper aktivt til, her med at lukke og åbne linier og fjerne dækning af felter. Er det ikke smukt?
Vi tager et par stykker mere:

Manne Persson
Schach-Echo, 1979

H#23.1... C+7+7

Her betyder 3.1..., at der er tre løsninger uden ændring af stillingen.

Sort konge har seks flugtfelter, og det kræver, at sort hjælper til:

1. T×c3 S×g5 2. Tc5 e4#
sort fjerner hBc3 og åbner for hLb2, hvid åbner tårnlinien og dækker e4, sort blokerer c5 og mattrækket åbner også for den anden løber.
sTa3 kunne også blokere på c5 via a5, men så blev løberdiagonalen ikke åbnet.

I de to andre løsninger er det de andre to sorte brikker, der blokerer, også ved undervejs at åbne en hvid linie:

1. S×e6 e×f3 2. Sc5 c4#
1. T×e2 c×b4 2. Te4 Sc7#
Det er også fint, at der er slag i første sorte og hvide træk i alle tre løsninger.

I. Telkes
Magyar Sakkvilág, 1937, RO

H#4C+6+8

Her er der kun én løsning, men altså i fire træk. RO i overskriften betyder rosende omtale (Comm = commenda-tion på engelsk), dvs. at bladet har haft en års-turnering for 1937 og denne opgave har været blandt de bedre. Øverst ligger de præmierede, typisk 3-5 præmier, derefter et antal HO (hædrende omtaler, HM = honorary mention på engelsk), typisk 5-6, og så et antal RO, typisk 6-8.
Husker du, hvordan 15-spillet var? Det har du sikkert prøvet som barn. Man skulle flytte nogle firkanter med tal på, 15 firkanter i en 4x4 ramme, således at tallene kom i til at ligge i rækkefølge. På bagsiden var der bogstaver, et par stykker på hver. Dem kunne man få til at stave de skandinaviske lande, men så var tallene i uorden.
Her skal man bare flytte rundt på tårnene:

1. Ta1 Tb1 2. Th1 Tg1
3. Td1 Tg4 4. Thf1 Te4#


Michael McDowell
Münchener Sk, 1987, RO

H#3C+5+7
B: sTe7->e6

Her har sort stærke brikker. Kan der findes en mat, når sort har dronning?
Svaret er naturligvis Ja, ellers var det jo ikke en opgave.

1. Dh8 L×d6 2. Tg7 Te5
3. Kg3 Te2#

sD flytter ned i hjørnet og bliver lukket inde af tårnet. Imens opbygger hvid et batteri (en kanon) med løber og tårn, sort går ind på løberens linie, hvid affyrer batteriet, tårnet tager et flugtfelt.
I B-delen af opgaven sker det samme, bare på vandrette/lodrette linier i stedet for på diagonalerne. sD flytter væk og bliver spærret inde af sL. Hvid opbygger et batteri med tårnet bagest, sort går ind på tårnets linie, hvid affyrer kanonen og løberen tager flugtfelter.

1. Da5 T×e6 2. Lc5 Le5
3. Ke3 Lg3#
Indespærringen kaldes musefælde-tema.

Jorge Lois & Jorge Kapros
Problemskak, 2011, 1. Pr. 2011-12

H#5.5C+3+11

Til sidst denne hjælpemat i 5½ træk. Her er det så hvid, som starter og hvid får som altid det sidste træk: mat.
Hvid har kun løberen at sætte mat med, og det gøres således:

1. - L×f6 2. e2+ Ld4
3. Tf3 L×f2 4. Df4 Lh4
5. Ke3 Lf6 6. Le4 Ld4#

Hvids løber går halvanden gang rundt i kvadratet h4-f6-d4-f2, mens sort spærrer sin konge inde.
Temaet kaldes rundløb. At komme tilbage til samme felt regnes for fint, her altså yderligere en halv tur rundt.

Bjørn

opgaverne i denne artikel (bortset fra den sidste) er set i C.J. Feathers bog Black to Play (2012)