Regnskabet 1. januar - 31. december 2017 Tilbage til forsiden


Budget
2018
Regnskab
2017
Budget
2017
Regnskab
2016
Indtægter:

1. Kontingenter 44.170 40.795 40.080 36.352

2. Turneringsindskud
EMT (Damhus-mesterskabet) 2.360 2.080 2.360 2360
Vinterturneringen 1.200 1.251 1.200 1.200
Forårsturneringen 1.000 1.100 1.000 1.000
Vestvold 450 0 450 450
Sommerskak 400
420
400
230
Turneringsindskud i alt: 5.410 4.851 5.410 5.240

3. Indskud nye medlemmer 0 100 0 300
4. Sponsor AL+RC+Diverse 0 0 0 0
5. Rente 0 0 0 -17
6. Kaffeindtægter 500
1.137
500
429
Samlede indtægter: 50.080 46.883 45.990 42.304

Udgifter:

1. Kontingenter KSU
Januar kvartal 7.000 6.515 6.515 6.204
April kvartal 7.000 6.515 6.515 6.768
Juli kvartal 7.000 6.515 6.515 7.040
Oktober kvartal 7.000 6.657 6.515 6.865
Holdturnering 600
0
600
0
Kontingenter KSU i alt: 28.600 26.202 26.660 26.877

2. Turneringspræmier
EMT (Damhus-mesterskabet) 2.850 2.600 2.850 2.850
Vestvold 0 0 0 0
Vinterturneringen 1.325 1.325 1.325 1.325
Forårsturnering 900 1.100 900 900
Sommerskak(2016: vinpræmier) 1.000
0
1.000
954
Turneringspræmier i alt: 6.075 5.025 6.075 6.029

3. Særlige arrangementer:
Sommerafslutning 500 585 500 -311
Juleafslutning 500 -460 500 -459
Vestvold 1.000 0 1.000 0
Rødovre Centrum 500 352 500 0
Foredrag 1.000 0 1.000 0
Holdskak 0 0 0 60
Kaffeudgift 0 0 0 0
EMT (afgift+annonce) 700
480
700
540
Særlige arrangementer i alt: 4.200 957 4.200 -170

4. Administration m.v.
Husleje 0 0 0 0
Porto 1.500 912 1.500 1.639
Gebyrer 400 317 400 302
Web-hotel 1.100 1.250 1.100 1.105
Bestyrelsesmøder 100 110 100 70
Telefon mm.(formand/holdledelse) 850 830 850 829
Revision 0 0 0 0
Generalforsamling 300 110 300 320
Fribonden 4.000 3.076 4.000 4.125
Indlæg til Fribonden 500 0 500 0
Noteringslister, ure mv. 500 0 500 614
Kontorhold 500 200 500 0
Diverse+Gaver 500
525
500
646
Administration m.v. 10.250 7.330 10.250 9.650

Samlede udgifter: 49.125 39.514 47.185 42.386

Driftsresultat
Samlede indtægter 50.080 46.883 45.990 42.304
Samlede udgifter 49.125
39.514
47.185
42.386
Driftsresultat 955 7.369 -1.195 -82

C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2017
Kassebeholdning og egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2016 25.458 25.540
Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2017 7.369 -82
Afskrivning 0
0
Egenkapital pr. 31.12.2017 32.827 25.458

Formuen fordeler sig således:

Aktiver
Indestående i Arbejdernes Landsbank 28.372 21.515
Kontant beholdning 3.130 2.261
Tilgodehavende 3.372
3.965
Aktiver i alt 34.874 27.740

Passiver
Kortfristet gæld -2.047
-2.283
Egenkapital pr. 31.12.2017 32.827 25.458

Regnskabet er endnu ikke godkendt af revisoren

Forelægges til godkendelse på generalforsamlingen den 20. marts 2018

Bjarne Røhder
(kasserer)