Generalforsamlingen Tilbage til forsiden


Generalforsamling 20.marts 2018

Per Kühlmann blev valgt som dirigent, og så gik det rask frem efter dagsordenen.

I sin beretning nævnte Formand Ernst bl.a. at Damhus II havde vundet sin række i holdturneringen og næste år skal spille i første række, hvor også Damhus I stiller op.

Vinterturneringen 2017-18 blev vundet af Bent Kølvig, som dermed fik endnu et mesterskab. Samme BK vandt også Forårsturneringen, Sommerskak og Efterårslyn. Damhus EMT blev vundet af Kian Petersen, Valby.

Sidste års mester Nikolaj gav simultan og den 21. september gav klubben sammen med Allerød Skakklub en opvisning i Rødovrecentret.
For Damhus spillede Søren, Johnny, Morten og Ole. Slutresultatet blev 2-2.

Årets match mod Hvidovre blev vundet 10-8, men Hvidovre fører fortsat sammenlagt 16-13. Vi spiller til 25 vundne matcher. Nytårslyn blev vundet af Hans.

Juleafslutningen havde 28 deltagere, måske det bedste i flere år. Som kommentar til beretningen blev det foreslået at fremstille et eller to skilte med oplysninger om klubben til brug ved opvisningen i Rødovrecentret.
Formandens beretning blev herefter vedtaget.

Bjarne R. fremlagde regnskab og budget. Han noterede, at der var et overskud, og at medlemstallet var uændret.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Johan havde indsendt et forslag om at præsentere klubben på Facebook. Han og Thomas vil stå for det praktiske arbejde. Dette forslag blev vedtaget.

Der var genvalg til bestyrelses-medlemmerne Bjarne R, Bjørn E, Flemming B og Ole L, og desuden til suppleanterne Bjørn Johansen, Zoran og Gisli H.

Under Evt. diskuterede man. om det var muligt at gøre noget mere for at tiltrække unge spillere.

Desuden spurgte Johnny om, hvorfor klubben har såkaldt "intern rating", men dette spørgsmål forblev ubesvaret.

Steen S