Om intern rating Tilbage til forsiden


Johnny Smidt rejste på generalforsamlingen et spørgsmål om intern rating. Hvorfor har vi overhovedet en sådan?
Jeg var ikke til stede (i udlandet), men jeg vil så besvare det her.
Intern rating og DSU-rating udvikler sig forskelligt, så det ville vel være mere praktisk kun at have den officielle rating. Men den samme indvending kunne man have mod DSU-tallet over for ELO-tallet.
Den interne rating er i nogen grad historisk baseret. I "gamle" dage, dvs. for 25 år siden, var EMT-turneringer ret sjældne. Kun ganske få af klubbens spillere havde deltaget i en sådan, typisk var det til DM i påsken eller Københavnsmesterskaet. Første gang man deltog, fik man af klubben tildelt en startrating, og derfra regnede DSU så videre baseret på resultaterne i den aktuelle og fremtidige turneringer. Altså nogenlunde som i dag.
Forskellen var blot, at ud af klubbens 75 (!) medlemmer var det kun ganske få, som havde et DSU-tal. De fleste spillede kun med i holdkampe, Rødovre-mesterskabet, vinterturneringen og forårsturneringen. Nogle af mesterspillerne spillede kun holdkampe. De var naturligvis ikke med på den interne ratingliste, som dukkede op i bladet med l-2 års mellemrum. Det samme gjaldt dem, som kun sjældent viste sig eller kun spillede lynskak.
I november 1994 var der en sådan liste i bladet Interne Træk, her står jeg med 1725. Vi skal helt frem til 2004, før klubbladet bringer en DSU-ratingliste - med angivelse af årstallet for den opnåede rating. Bents tal var således 24 år gammelt!
Først i december 2007 står der i bladet en DSU-ratingliste uden tilknyttede årstal. Og året efter står både klubbens og DSU's tal side om side. DSU besluttede nemlig at rate holdkampene fra og med sæsonen 2004-05. Hermed blev DSU's tal aktuelle for de fleste.

Vi vil gerne kunne rate såvel vinterturneringen som EMT-turneringen om efteråret. Men så er tiden vel inde til at bruge DSU's turneringssystem også for vinterturneringen?
Nej, så enkelt er det ikke. Hvis DSU skal rate turneringen, så skal alle deltagerne være tilmeldt DSU. Og hermed ville vi så udelukke Per Kühlmann, Hovhannes Tutundjan og Knud Hornhaver.
Alternativt kunne vi undlade at rate vinterturneringen. Men dermed ville klubmesterskabet være uden betydning for styrkelisten. Det ville være en alvorlig nedgradering af turneringen.
Så indtil videre vil jeg holde fast i de to systemer.

Bjørn