Problemskak Tilbage til forsiden


Georg Thomas
tilegnet Vanløse Skakklub
Vanløse Avis, 1941-jan

mat i to træk

1. Ta4? Tc5!
1. Lb5~? Tc5!

1. Txd7! tr. 2. Txd5#
1. - Txd2/Td3 2. Ld3#
1. - Td4 2. exd4#
1. - Tc5 2. d4#
1. - Txd7 2. Lxd7#
1. - Td6 2. Lxd6#
1. - Txf3 2. Sxf3#
1. - Tf4 2. gxf4#
1. - Txf6 2. De4#
1. - Txg5 2. f4#
1. - Sxd7 2. De8#
1. - Txb5 2. Txb5#
2. Ld6#
2. d4#

Der er mange såkaldte forførelser, dvs. nøgletræk, som ser rigtige ud, men kun strander på et enkelt sort træk. De er her vist med trækkene i kursiv.
Selve løsningen har også mange varianter

Den sidste variant er ikke så køn, da hvid har flere fortsættelser (her mattræk). Dette kaldes en dual.
En sådan undlader man normalt helt fra løsningen, men bedst er det da, hvis den slags slet ikke forekommer.
2. Txb5# kunne have været undgået ved at tilføje en sort bonde på a6, men der er så stadig to mattræk efter 1. Txb5, for disse er der brug for i andre varianter.

Georg Thomas, født 1909-05-21, død 1987-12-10, er en meget kendt dansk opgavekomponist. Hans første opgave blev publiceret i Skakbladet i 1939, hvor han var 17. Denne opgave har han så lavet som 19-årig. Senere specialiserede han sig i selvmat-opgaver - altså opgaver, hvor hvid i en forceret trækfølge tvinger sort til at sætte hvid mat.

At denne opgave er tilegnet Vanløse Skakklub, synes jeg er spændende. Han har endda været medlem af klubben, som det fremgår at KSU's arkiv over klubblade. I fribonden fra september 1944 (1. årgang!) vises et parti fra en korrespondance-turnering, han har deltaget i, og i oktober samme år omtales han som "den berømte opgaveforfatter".

Bjørn