Et halvt Damhusmesterskab v/ Knud Højgaard Tilbage til forsiden


I sensommeren 2019 var overtegnede, efter en længere skakpause, ved at have genvundet turneringslysten. Men i den langvarige sensommerhedebølge var det alligevel svært at dreje tankerne i den retning. Og da hedebølgen omsider ophørte, var tilmeldingsfristen til min traditionelle sæsonbegyndelse, Damhus-mesterskabet, overskredet! Takket være en behjertet indsats af formand Ernst og redaktør Bjørn, lykkedes det dog alligevel at blive indplaceret - i gruppe A (1704-1844). - Tirsdag d. 3. september sad jeg så på Højnæsvej, bag de sorte brikker mod en mig ubekendt spiller, tilmeldt fra Faaborg Skakklub. Lad os se hvad der skete.

hvid: Jens-Ole Næsborg, Fåborg (1709)
sort: Knud Højgaard, Valby (1767)
Fransk Fløjgambit

tid: 2t40 + ½t

1. e4 e6 2. Sf3 d5
3. e5 c5 4. b4
Fløjgambitten er nok den gambit mod mit franske forsvar, jeg frygter mest

4. - c×b4 5. d4
Det solideste. Konsekvent er 5. a3, men Næsborg ville ikke (nævnte han efter partiet) give Sort mulighed for at komplicere i centrum med 5. - d4

5. - Ld7 6. Ld3
Men så i stedet for a3 nu da? Jo, men Sort har så det ret chancerige 6. - Da5!

6. - Le7!? Se7
7. a3 Sc6 8. 0-0 f6?!
Min trofaste analysemakker, Fritz, (med efternavnet 12), kan ikke rigtig lide dette træk. Foreslår Db6.

9. Sh4?
Men Hvid falder for fristelsen. Efter 9. a×b4 har han en lille fordel.

9. - f×e5 10. Dh5+ Kf8
1.51 1.39
11. Sg6+ h×g6 12. D×h8 e4
Sort står strategisk til gevinst med det stærke centrum og et overskud af bønder. Hvids kvalitetsgevinst, der indebar en deplaceret dronning, betyder ikke så meget.

13. Le2 S×d4 14. Ld1 Lf6
15. Ta2 Lb5 16. a×b4!?
Måske frygtede Hvid 16. Te1 Lc4 (Fritz: Da5!)

16. - Lc4!? 17. Ta3 L×f1
18. K×f1 Sf5?!
Ser ikke S×c2! 19. L×c2 Dc7 e.a. Dc4+ hvis Ta2. Den slags er barnemad for Fritz

19. Th3!? Sc3
19. - Tc8 20. b5 g4 Sd6
20. - b6?!
1.27 1.17
Aktivere Db6

21. La3+ Kf7 22. g4 Sd4
23. g5!?
Forståeligt at Hvid forsøger med noget "rusk" Roligere Sc3.

23. - L×g5 24. Tg3 Sf5
25. Tg1 Df6
Reelt hvidt modspil er ikke i sigte. Men partiet blev alligevel langt, så vi springer frem til situationen efter Hvids 39. træk.39. - Dc3 40. Da2 Kg7?
7.38 8.21
Som det ses, var vi ikke i tidnød. Men der er en psykologisk mekanisme, der gør at man ofte uvilkårligt spiller for hurtigt lige før tidkontrollen. Heldigvis spillede Næsborg uden videre

41. Da4?
Man kan ihukomme Anands udsagn fra en VM-match mod Carlsen (hvor Carlsen lavede en grov fejl): "Hvis man ikke forventer en gave, kigger man ikke efter den" (citeret efter hukommelsen). - Næsborg kiggede heller ikke, selv om det ellers er ret nærliggende (synes man i hvert fald bagefter) at finde gaven via

41. Sf5+! S×f5 42. T×c3 T×c3
43. D×a7+ Kh6 44. D×b6 Kg5
45. Ke1 e5 (45. D×e6? Tc1+)
Hvids fribonde virker yderst farlig; men Sorts bondehær gør, at bonden ikke for alvor når at blive mobil. Fritz vurderer at Sort stadig har klar fordel, men nu kun på ca. 1 (bonde). Så der ville have været gevinstchancer, men ikke (klar) gevinst.

41. - Db2 42. Kg2 Sf5 d4
43. S×f5 e×f5 44. De1
Truer med at gå til h5, men det er der råd for:

44. - f4 45. T×g6+!?
Ja, i en håbløs stilling kan man lige så godt se om der skulle være en evigskak

45. - K×g6 46. Dg4+
Men evigskakken befandt sig ved foden af regnbuen, så at sige, så 0-1 i 50.

Med gevinst (selv om der unægtelig var et fejltrin undervejs) i dette sorte førsterundeparti var jeg så godt i gang. Det lykkedes mig at undgå fejl af tilsvarende kaliber i de følgende partier, så før sidste runde var situationen den, at Nikolaj O'hayv og jeg førte med 5 point, medens Næsborg, der efterfølgende havde spillet virkelig stærkt, var på 4&hlf;. Steen Schousboe havde med 4 p. sat spurten ind og kunne, med en gevinst, nå op i præmierækken. Næsborg skulle møde Nikolaj, så der var lagt op til et brag af en afslutning. Og da det viste sig at Næsborg fortsatte med sit stærke spil, endte det med - da jeg måtte nøjes med en remis - at han og jeg delte Damhusmesterskabet med hver 5½ af 7. Steen fortsatte sin effektive spurt og kunne dermed dele tredje-præmien med Nikolaj. Afslutningsvis skal jeg nok være glad for at jeg mødte Næsborg i første runde, inden han for alvor var kommet i gang

-Hø