Indkaldelse til generalforsamling 12. maj 2021 Tilbage til forsiden


Damhus Skakklub indkalder til generalforsamling tirsdag d. 1. juni kl. 19.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab og forelæggelse af budget

 4. Indkomne forslag

 5. Valg for en toårig periode af: og for en etårig periode: Genvalg kan finde sted

  Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst Mader Hansen som formand, Steen Schousboe og Sten Bauers som bestyrelsesmedlemmer og Bjørn Johansen som revisor.
  Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ernst Mader Hansen som klubbens repræsentant i Foreningshuset, da Per Kühlmann ikke ønsker at genopstille.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Zoran Wisal og Gisli Hardarson som bestyrelsessuppleanter og Ole Steffensen som revisorsuppleant.
  Alle modtager genvalg.

 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 25. maj kl. 20.

Ernst M. Hansen

Bestyrelsens nuværende sammensætning:
På valg i 2021: Ernst M. Hansen (formand), Steen Schousboe og Sten Bauers
På valg i 2022: Flemming Bruun, Bjørn Enemark (sekretær), Ole Lergren og Bjarne Røhder (kasserer)