Regnskabet 1. januar - 31. december 2020 Tilbage til forsiden


Budget
2021
Regnskab
2020
Budget
2020
Regnskab
2019
Indtægter:

1. Kontingenter 34.000 29.534 41.030 30.965

2. Turneringsindskud
EMT (Damhus-mesterskabet) 2.600 2.340 2.600 2.600
Vinterturneringen 1.200 1.100 1.200 1.250
Forårsturneringen 0 0 1.100 1.100
Vestvold 0 0 0 600
Sommerskak 300
0
300
270
Turneringsindskud i alt: 4.100 3.440 5.200 5.820

3. Indskud nye medlemmer 0 0 0 200
4. Sponsor AL+RC+Diverse 0 150 0 0
5. Rente 0 0 0 0
6. Kaffeindtægter 500
260
500
535
Samlede indtægter: 38.600 33.384 46.730 37.520

Udgifter:

1. Kontingenter KSU
Januar kvartal 6.000 6.766 6.766 6.165
April kvartal 6.000 6.624 6.766 6.447
Juli kvartal 6.000 5.045 6.766 6.447
Oktober kvartal 6.000 6.142 6.766 7.258
Holdturnering 600
0
600
0
Kontingenter KSU i alt: 24.600 24.577 27.664 26.317

2. Turneringspræmier
EMT (Damhus-mesterskabet) 2.600 2.600 3.000 3.000
Vestvold 0 0 0
Vinterturneringen 1.200 1.100 1.275 1.275
Forårsturnering 0 1.100 1.100
Sommerskak
0
200
0
Turneringspræmier i alt: 3.800 3.700 5.575 5.375

3. Særlige arrangementer:
Sommerafslutning -500 60 0 -1.608
Juleafslutning -500 0 0 -871
Vestvold 500 0 500 0
Rødovre Centrum 500 0 500 0
Foredrag 1.000 0 1.000 0
Holdskak 0 0 0
Kaffeudgift 0 0 0
EMT (afgift+annonce) 700
0
700
600
Særlige arrangementer i alt: 1.700 60 2.700 -1.879

4. Administration m.v.
Husleje 0 0 0 0
Porto 1.000 1.320 1.000 630
Gebyrer 400 310 400 924
Web-hotel 1.000 997 1.000 997
Bestyrelsesmøder 100 0 100 0
Telefon mm.(formand/holdledelse) 700 622 1.000 622
Revision 0 0 0 0
Generalforsamling 300 0 300 210
Fribonden 3.000 1.843 4.000 3.601
Indlæg til Fribonden 500 0 500 0
Noteringslister, ure mv. 1.000 1.159 3.500 2.085
Kontorhold 500 70 500 65
Diverse+Gaver 0
561
500
283
Administration m.v. 8.500 6.882 12.800 9.417

Samlede udgifter: 38.600 35.219 48.739 39.230

Driftsresultat
Samlede indtægter 38.600 33.384 46.730 37.520
Samlede udgifter 38.600
35.219
48.739
39.230
Driftsresultat 0 -1.835 -2.009 -1.710

C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2020
Kassebeholdning og egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2019 37.138 38.849
Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2020 -1.835
-1.711
Egenkapital pr. 31.12.2020 35.303 37.138

Formuen fordeler sig således:

Aktiver
Indestående i Arbejdernes Landsbank 30.770 30.570
Kontant beholdning 3.654 5.664
Tilgodehavende 1.924
1.854
Aktiver i alt 36.348 38.088

Passiver
Kortfristet gæld 1.045
950
Egenkapital pr. 31.12.2018 35.303 37.138

Til godkendelse på generalforsamlingen
Bjarne Røhder
(kasserer)