Tilbage til forsiden

Ligesom sidste år har Bent Kølvig gennem hele sommeren arrangeret LynMix-GrandPrix. Franz Henriksen var igen sponsor for arrangementet. Der var velkomstpræmie efter lodtrækning til en af de rettidigt fremmødte og desuden runde-præmier. Tak til begge for et velgennemført stævne.
Det var muligt at spille et variabelt antal runder, points blev tildelt efter en skala 30, 26, 24, 22, 20, 19, 18, ... I enkelte runder var der desuden bonuspoints. Samlet GP-vinder er den spiller, der har opnået flest GP-point i max. fem lynturneringer ud af de i alt otte. Spillere, der havde deltaget alle otte gange, kunne således bortkaste de tre dårligste resultater.

Første runde
Overraskelsen i første runde var det hjemmegjorte turneringssystem: "Robin Hyb", 5 runder med relativt jævnbyrdig modstander samt to runder Monrad. Det så ud til at fungere ganske godt trods enkelte misforståelser.

Anden runde
blev spillet som en Scheveningen-turnering, hvor spillerne blev delt i to hold, og hver spiller mødte hver af spillerne på modstanderholdet. Vinder blev det grønne hold, hvori alle fik fire bonuspoint oven i de opnåede GP-point.

Tredje runde
I bestræbelserne på at finde det optimale tidsforgavesystem var forgaven denne gang udvidet således at en ratingforskel på over 500 medførte tiden 18/2. Måske var det for lidt, for ratingfavoritten vandt igen suverænt.
Turneringen var denne gang en tematurnering, hvor samtlige partier skulle begynde med den aktuelle russiske variant:

1. e4 e5 2. Sf3 Sf6
3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4
5. Sc3

Fjerde runde
spilledes som FischerRandom (eller Chess960). Selv om al åbningsteori dermed var udelukket, blev det igen Gunnar West Hansen, som igen suverænt sikrede sig sejren.
Ikke mindst fordi flere af hans modstandere begik begynderfejlen at spille lyn mod ham.

Femte runde
LYN-GrandPrix tirsdag d. 8. juli spilledes som en tematurnering, hvor den obligatoriske åbning var trækkene

1. c4 f5 2. Sc3 Sf6

De (kun) seks deltagende spillere var således fra start på usikker grund og havde brug for alle de tilmålte minutter. Feriesæsonen er begyndt, hvilket satte præg på fremmødet.

Sjette runde

Først afprøvede de desværre ret fåtallige spillere den interessante skakvariant, der kaldes "Diamond Chess", hvor brættet er drejet 45°. Reglerne er de samme - dog er rokade og bondens dobbeltskridt afskaffet. Men selv om bønder stadig går lige frem og slår skråt frem, virker det forvirrende, at "lige frem" nu er diagonalt etc.
Så efter et kvalificeret mindretals anmodning valgtes det ikke at spille diamantskak, men i stedet plan B: FischerRandom (eller Chess960) som i turnering 4.

Syvende runde
Igen stiftede man bekendtskab med en anderledes form for skakspil, Maharajah-skak: Mod hvids fulde styrke har sort kun 1 brik! Men altså en maharajah. Den kan til gengæld vælge at trække som en dronning eller en springer.
Det var dog lidt for eksotisk for spillerne, som så i stedet spillede almindelig skak. Dog skulle sort trække først! Og som sædvanlig var der den skrappe tidsforgave.

Ottende runde
Den afsluttende gallaturnering var en tematurnering, hvor samtlige partier skulle begynde med Tjebanenko-varianten i Slavisk Dronninggambit:

1. d4 d5 2. c4 c6
3. Sf3 Sf6 4. Sc3 a6

Desuden var turneringsformen en fem-runders Scheveningen plus to enkeltrunder Monrad. Deltagerne blev inddelt i to nogenlunde lige stærke hold, og der vankede ikke mindre end tolv GrandPrix-point til de fem spillere i det vindende hold. Det kunne godt betyde en afgørende forrykkelse i toppen af GP-stillingen, og det var også lige ved, at Gunnar mistede den førsteplads, der har været hans sommeren igennem. Men som det fremgår af slutstillingen herunder, slap han med skrækken. Og Ejvind må nøjes med en meget ærefuld andenplads.
Derimod kunne Bjørn Gemzøe ikke være tilfreds med at blive fortrængt fra en podieplads af Bjørn Enemark og Franz Henriksen. De kom begge på 125, og korrektionen faldt ud til Bjørns fordel, så han får 3. præmie, og Franz den fjerde. (Korrektion: Sidst afgjorte indbyrdes parti: Bjørn vandt den 1. juli over Franz!!)
I den forbindelse skal det ikke forbiås, at netop sidstnævnte to herrer begge på hver sin måde har bidraget i væsentlig grad til turneringens gode afvikling, Bjørn med oprydning og aflukning samt korrektur af tabeller m.v. og Franz med gode ideer og sponsorpleje (flasker). En stor tak til begge.
Også tak til alle ivrige deltagere - også dem, der kun kunne være med enkelte gange - for god stemning og muntre bemærkninger.

Bent

  Rating   | --
  Pts.  
  Lyn8
Plac.  
--
GP-pt.
| Lyn7
 GP 
Lyn6
 GP 
Lyn5
 GP 
Lyn4
 GP 
Lyn3
 GP 
Lyn2
 GP 
Lyn1
GP
Total Max 5
Gp-pt.
Gunnar West Hansen 2142 | 4 3-4 23 | 23 30 30 30 30 32 24 199 152
Eivind Funch Carlsen 1369 | 1-2 40 | 23 26 - - 20 32 30 171 151
Bjørn Enemark 1626 | 9-10 28 | 30 22 23 22 17 13 15 180 125
Franz Henriksen 1377 | 1-2 40 | - - 23 17 18 25 19 142 125
Bjørn Gemzøe 1323 | 5-6 20 | 23 24 26 22 24 - 19 135 119
Jens Hviid 1239 | 5-6 20 | 23 - - 22 13 28 12 118 106
Gisli Hardarson 1642 | 4 3-4 23 | - - - 26 - 22 19 90 90
Bendt Breinholdt 1200 | 9-10 16 | 19 - 19 15 - 14 11 94 83
Zoran Wisal 1426 | - - - | - - - 22 17 15 15 69 69
Judith Katz 1395 | - - - | - - - - 24 19 24 67 67
Knud Erik Helleshøj 1456 | - - - | - - - 16 19 15 14 64 64
Klaus Mortensen 1506 | - - - | - - - - 15 21 24 60 60
Hovhannes Tutundjan 1439 | - - - | - - - 18 15 - - 33 33
Bjørn Eriksen 1480 | 3 7-8 30 | - - - - - - - 30 30
Ernst M. Hansen 1573 | 3 7-8 30 | - - - - - - - 30 30
John Vestergaard 1381 | - - - | - - - - - 12 15 27 27
Johnny Smidt 1718 | - - - | - - - - 24 - - 24 24
Kurt Achen 1340 | - - - | - - - - - 19 - 19 19
Bjarne Røhder 1502 | - - - | - - - - - 12 - 12 12

|
Jokeren 2219 | - - - | - - 20 - - - 19 0 0