LynMix GrandPrix Tilbage til forsiden


Igen i år stod Bent Kølvig for en sommerturnering, kaldet LynMix GrandPrix. Det var i år femte gang. Hver turnering gav GP-point efter placering. De 23 (!) første deltagere i hver turnering tildeltes henholdsvis 30, 26, 24, 22, 20, 19, 18, ... etc. GP-pts, og de øvrige fik hver 1 pt. Desuden kunne der være mulighed for bonus¬point.
Samlet GP-vinder var den spiller, der havde opnået flest GP-point i max. 5 lynturneringer. En spiller, der havde deltaget i 7 turneringer, kunne således bortkaste de to dårligste placeringer. Man behøvede altså ikke komme hver gang!
Igen i år forsøgte Bent foruden tidsforgave at eksperimentere med forskellige turneringsformer mv. (Chess960 (Fischer Random), Scheveningen (tema), etc.).
Her følger nu Bents medlevende referat af de enkelte runder:

1. runde
I den første turnering spilledes en tematurnering. I anledning af Dannebrogs 791. fødselsdag ville det være passende med en dansk åbning. Og intet er vel mere indlysende end den åbning, der er blevet kaldt "Dansk angreb" efter de to mest berømte danske spillere, Nimzowitsch og Larsen. Førstetrækket er 1. b3, og åbningen kaldes nu mest "Larsen åbning". Men også det uofficielle "Baby-Orangutang" høres af og til.
Således blev samtlige partier i turneringen begyndt på den måde, så spillerne fik (deres første) erfaring med den spillemåde, som Rødovres tidligere formand, Peter Rank, altid benytter sig af.
Det blev, som det ses i skemaet, Peder Herborg, der gik ubesejret igennem og med 6½ point kunne hjemføre en flot førstepræmie, en lækker flaske rødvin. Eivind Funch Carlsen på andenpladsen måtte nøjes med flaske spiritus.
Også Gisli Hardarson kunne selv om han kom lige uden for præmierækken bære en flaske hjem, idet han var den heldige vinder af lodtrækningen blandt de rettidigt fremmødte. Det er klubbens mæcen, Franz Henriksen (Kajs Foto), der sponsorerer de gyldne dråber.

2. runde
Den første præmie gik til Bendt Breinholt, der trak en hvid bonde. Aftenens nyhed var først og fremmest, at spillernes rating var justeret "arbitrært" til et afrundet tal, så tidsforgaven blev nemmere at beregne. Endvidere, at de første fem runder også var en parturnering, hvor de bedste par kunne tjene GP-bonuspoint.
De sidste to runder var en fortsættelse af de individuelle anstrengelser. Aftenen blev en stor succés for Knud Erik Helleshøj, som han kan leve højt på på sin feriefærd sydover. Men også Ejvind Funch Carlsen og Peder Herborg kan være tilfredse med deres (samlede) præstationer.

3. runde
Tredje turnering afvikledes på god mix-manér med fem runder Chess960 og to runder Monrad. Førstnævnte tilgodeser ikke de teorikyndige, som pludselig er på bar bund fra start. Hvilket også var Bobby Fischers hensigt, da han opfandt sin Fischerandom. Den kan give anledning til pudsigheder af forskellig slags. Og vi fik en af de fede, da Bjørn Enemark kreérede en kvalt mat i fire træk fra begyndelses-stillingen! Det har den almindelige skak nok aldrig præsteret. Den fortjener at blive husket i cyberspace, så her er hele partiet med start- og slut¬diagram!


1. b4 b5
2. Se3 Sb6
3. Sf5 Se6
4. Sxe7#

En ny deltager meldte sig til start, en yngre mand ved navn Sune, som godt ville prøve at flytte brikker. Det gik ganske godt, selv om det var en hård introduktion til Damhus Skakklub.
Klubmesteren kunne igen hjemføre en førstepræmie, i øvrigt sammen med præmien for rettidig ankomst! Og igenigen var det Bjørn Gemzøe, der førte sig frem på en andenplads. Og en flot placering i den samlede GrandPrix-stilling, hvor Ejvind indtil videre troner på midterskamlen. Der er nok nogen, der skal have justeret ratingen!

4. runde
Emnet for den fjerde turnering var igen TEMA. Alle partier skulle begynde med Jaenisch-gambitten i Spansk: 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 f5!?, som normalt giver meget livligt spil. Det gjorde den også her, selv om nogle af spillerne havde lidt vanskeligt ved at finde ud af det.
Den skrappe tidsforgave var blevet gjort mildere: kun 10 minutter til hver eller ved ratingforskel over 199 5/15. Til gengæld er der fortsat "arbitrær" rating, hvor de, der har gjort det godt, får tildelt en højere rating og omvendt. Faktisk den grundlæggende tanke bag rating-systemet!
I den samlede stilling stabiliserede Eivind Funch Carlsen sin førerposition. Samt tog præmie for rettidigt fremmøde. Men ellers var det igen Peder Herborg, der brillerede skakmæssigt. Og fik en flaske vin med hjem, ligesom Johnny Smidt, der sneg sig ind på en tredjeplads efter Jokeren, der som bekendt nok spiller med i tilfælde af ulige antal spillere, men som ikke deltager i GrandPrix-sammenhæng.

5. runde
Som bekendt er det kun de fem bedste turneringsresultater, der tæller i den endelige opgørelse. Så de tre førende kan nu kun forbedre deres GP-sum minimalt, hvilket giver forfølgerne mulighed for at nå op.
Femte turnering blev en rolig dag på kontoret, hvor der ikke var store overraskelser på menuen. Kun et helt nyt tidsforgave-system, som forhåbentlig vil kunne bidrage til en vis udjævning af ratingforskelle. Og der fortsættes med "arbitrær" rating, hvor succés "straffes" med højere ratingtal.
Det blev Johnny Smidt, der med en rigtig brik vandt lodtrækningen om en flaske god rødvin. Og straks forærede den til turneringslederen. Som rørt valgte ikke at opfatte det smukke tilbud som smørelse.

6. runde
I den sjette turnering (med otte deltagere) spilledes "Alterman-skak", som ligner almindelig skak til forveksling, idet eneste forskel er, at det er sort, der trækker først! Det kan især give anledning til ekstra tidsforbrug hos dem, der prøver at huske åbningsteorien.
Turneringsformen var en Scheveningen, hvor deltagerne deles i to hold, som konkurrerede om 6 henh. 2 bonuspoint (til hver spiller).
Klubmesteren kom tilbage fra ferie og vandt igen suverænt. Og vandt såmænd også fremmødepræmien. Mens ligeledes tilbagekomne Peder Herborg med sin andenplads (og præmie) nu er en alvorlig kandidat til den endelige LGP-sejr. Det bliver to spændende turneringer de næste tirsdage.
Og som det nok fremgår af skemaet, er de første trofaste nu ramt af "max 5"-klausulen, som bestemmer, at kun de fem bedste resultater medregnes.
Hvis nogen læser dette og har fået lyst til at komme og spille lidt lynskak under særdeles hyggelige former, skal de være velkommen, selv om det måtte blive uden for selve grandprix-halløjet.

7. runde
I den næstsidste turnering spilledes "Sydhavsskak", hvor springere og løbere bytter startpositioner. Det skulle prøves, men efter tre runder blev der enighed om at vende tilbage til den traditionelle skak. Som det ses, blev det til kapløb mellem den førende Peder Herborg og klubmesteren, der haler godt ind. De to delte turneringssejren (og de to præmieflasker) efter gevinst til sidstnævnte i det indbyrdes parti. Til gengæld måtte han ned mod Franz Henriksen, der er blevet god til at udnytte tidsforskellen. I øvrigt vandt Franz også lodtrækningen og kunne hjemtage en flaske god rødvin, sponsoreret af Kajs Foto!
Så er der lagt op til en kun tilsyneladende uspændende finale. Den hidtil førende Eivind Funch Carlsen havde en elendig turnering og rykkede ned på andenpladsen i den samlede. Men de, der har prøvet LGP før, ved, at intet er helt på plads, før sidste vinge er faldet.

8. runde
Den store finaleturnering var en tematurnering, hvor temaet var det samme som i 2009, nemlig Preussisk (1 e4 e5 2 Sf3 Sc6 3 Lc4 Sf6 4 Sg5), hvor deltagerne måtte prøve at huske deres erfaringer.
Desuden var de første fire runder en holdturnering, hvor der var en gigantbonus på tyve point til det vindende hold, vundet af det gule hold. Taberne på blå hold måtte nøjes med hver to trøstepoint.
I det individuelle kapløb sejrede endnu en gang Peder Herborg med Eivind Funch Carlsen og Franz Henriksen i hælene.
Eivind scorede også den sædvanlige flaske for rettidigt fremmøde.
Den samlede GrandPrix-vinder blev ganske fortjent Peder Herborg, der med fire førstepladser i sommerens løb havde samlet så mange GP-point, at manglen på bonuspoint i sidste ende ikke blev fatalt. Der var dog kun to point ned til andenpladsen, hvor Eivind også fortjent kunne nyde sin triumf. Og på tredjepladsen finder vi så Franz Henriksen, der med de mange bonuspoint kunne snige sig frem til topplacering.

Tak til spillerne for en god sommerturnering. For godt humør og imødekommenhed. Og tak for hjælp med det praktiske, ikke mindst til Bjørn Enemark og til Franz Henriksen, der som sædvanlig støttede og ydede.

Bent

Den samlede stilling blev dermed
  Rating   Arbitrær   R8     R7     R6     R5     R4     R3     R2     R1   i alt
Peder Herborg 1618 1950 32 28 32 - 30 -
27
30 152
Eivind Funch Carlsen 1397 1800 45
18
- 28
20
24 27 26 150
Franz Henriksen 1463 1400 45 24 29 19 - - 24 - 141
Bjørn Enemark 1593 1450 42 - 25 20
18
17
18 19 124
Sten Bauers 1499 1600 38 20 - -
15
19 20 20 117
Bjørn Gemzøe 1273 1300 22 22 23 -
15
26
17
23 116
Johnny Schmidt 1671 1800 22 - 21 22 24
21
24 - 113
Gisli Hardarson 1646 1800 - - 20 24 20
19
26 23 113
Morten Møller Hansen 2133 2250 - 28 36 - - 30 15 - 109
Bendt Breinholt 1000 1000 20 18 - - 14 15
13
17 84
Knud Erik Helleshøj 1612 1500 - - - - 17 21 33 - 71
Sune Abrahamsen 1250 1250 - - - - 20 17 - - 37
Zoran Wisal 1404 1400 - - - - 16 - - 19 35
Ernst M. Hansen 1443 1450 - 19 - - - - - - 19
Jokeren 2154 2100 - - 22 28 26 - 15 - 0