LynMix Grandprix Tilbage til forsiden


For sjette gang arrangerede Bent Kølvig en sommerturnering, kaldet LynMix GrandPrix. Klubben skal ikke være lukket i sommerperioden!
Hver turnering giver GP-point efter placering. De øverste deltagere i hver turnering tildeltes henholdsvis 30, 26, 24, 22, 20, 19, 18, ... etc. GP-pts, og de øvrige fik hver 1 pt. Desuden kunne der være mulighed for bonuspoint.
Samlet GP-vinder var den spiller, der havde opnået flest GP-point i max. 5 lynturneringer. En spiller, der havde deltaget i 7 turneringer, kunne således bortkaste de to dårligste placeringer. Man behøvede altså ikke komme hver gang!
Vi spiller normalt 7 runder Monrad, men det kan også være kombineret med en holdturnering. Der kan være tale om en tematurnering (de første 6 halvtræk er bestemt på forhånd) eller Fischerandom.
En vigtig pointe er tidshandikap. Hver spiller tildeles et LynMix Grandprix ratingtal, kaldet Arbitrær Rating, som justeres opad ved gode præstationer og nedad ved dårlige, ganske som andre ratingtal. Spillerne får 10 minutter hver ved nogenlunde lige rating, men ved store ratingforskelle får den stærkeste måske kun et par minutter.

Jeg giver nu ordet til Bent, som lavede et referat runde for runde.

1. runde
I den første turnering i sommerlynskakkens sjette sæson spillede et imponerende højt antal kombattanter, nemlig seksten. Hvoraf nogle for første gang stiftede bekendtskab med den skrappe tidsforgave, som er indført for i nogen grad at give den lavereratede en chance.
Det blev til sidst som det fremgår af skemaet - Johnny Smidt og Morten Møller Hansen, der i fællesskab og ligestilling vandt de velsmagende præmier. Også Bjørn Enemark kunne hjemføre en gylden flaske som vinder af lodtrækningen blandt dem, der var mødt rettidigt (kl. 19.15) frem!
Og så kan man se frem til den endelige grandprix-præmie, som vor anonyme sponsor i år har sat op til et tusind kroner!!

2. runde
Den første præmie gik til Jens Hviid, der trak den rigtige brik i fremmøde-lodtrækningen. Aftenens nyhed var først og fremmest, at både onkel Franz og MMH hver for sig og uafhængigt af hinanden havde produceret quizer, hvor det gjaldt om i henh. 8 og 7 stillinger at finde de rigtige træk til gevinst. Det gav megen seriøs hovedbrud og ikke mindst en tsunami af GP-point til uddeling. Se skemaet.
I lighed med sidste sæson var spillernes rating igen justeret "arbitrært" til et afrundet tal, så tidsforgaven blev nemmere at beregne. Og så vindere bliver "straffet" med højere rating!
Den noget mere ordinære lynturnering var over 6 runder, og den blev vundet af Peder Herborg på deling med (igen) Morten Møller Hansen, som hver hjemførte en rød ræmie.
Men alle fik noget med hjem: mange GP-point!

3. runde
Aftenens første præmie gik til heldige Knud Erik Helleshøj, som var blandt de fremmødte ved lodtrækningen. De øvrige præmier blev uddelt sidst på aftenen, da vor næsten-stormester Morten Møller Hansen trodsede den skrappe tidsforgave og kun afleverede to halve. Velfortjent førstepræmie. Derimod måtte der målfoto (læs: lodtrækning) til for at finde ejeren til andenpræmien, Gisli Hardarson. Se i øvrigt skemaet.
Nu er der fem turneringer tilbage. Den endelige vinder af GrandPrix-præmien på de tusind kroner afgøres af bedst-af-fem turneringer. Så der er endnu en chance for nye deltagere. Der er fri adgang for enhver, Magnus!

4. runde
Formanden glimrede ved sit fremmøde. I selskab med en ny deltager, Peter Sumberg, der i turneringen gjorde en god figur. Velkommen!
Også velkommen til turneringens (hidtil) yngste, Markus Møller Hansen, og lillesøsteren (interesseret tilskuer), hvis fader var sitter og kun kunne deltage på deltid. Trods tab af 2 partier u/k er han at finde i teten i den samlede GP-tabel.
Så blev det de uopslidelige scorere, Bjørn Gemzøe og Ejvind Funch Carlsen, der kunne dele de to førstepræmier.
Og tilfældigvis tilfaldt ved lodtrækningen Præmien for Fremmøde Inden 19.15.......... undertegnede.

5. runde
Efter Jens Carl Hviids gevinst i lodtrækningen om fremmødepræmien gik vi over til en lille quiz, der trådte i stedet for første runde af skakspillet. Den viste sig at være noget sværere end forudset, så der var ingen, der nåede de 13 rigtige, der ville udløse 26 GP-point.
Du kan selv forsøge dig med quizzen. Der var 15 minutter til at besvare den. Reglerne var simple:

Senere kan du se svarene.
I de seks runder med "traditionel" GPlyn fik vi en ny førstepræmietager i Knud Erik Helleshøj, der kun afgav et halvt til andenpræmietageren Eivind Funch Carlsen.
Vi fik også en ny førerskikkelse i GP-sammenhæng. Det var Johnny Smidt, der med pondusspil lagde sig solidt i spidsen. Men nu bliver det svært for dem, der har været med hver gang. For med reglen om bedst-af-fem kan de fra nu af kun forbedre deres pointsum meget lidt. Forfølgerne lugter blod!

6. runde
Denne gang spilledes en såkaldt Scheveningen-turnering, hvor to hold spiller mod hinanden. Sejren på 13-12 gik til det blå hold, hvor hver af spillerne fik 15 GP-point som bonus. Det tabende grønne hold måtte nøjes med 5 bonuspoint til hver.
Den individuelle turnering var integreret, og efter holdturneringens fem runder kom der yderligere to, hvor de bedst scorende kunne møde hinanden. Slutresultatet blev, at vor stormester Morten Møller Hansen igen triumferede, efterfulgt af de ligeledes stærkt spillende Peder Herborg og Bjørn Gemzøe, der åbenbart trives godt i denne form for sommerskak.
I den samlede stilling er der nu tre, der må smide det dårligste resultat, og som det fremgår af skemaet, er der derved neglebidende spænding i toppen.
Som sædvanlig var der en velsmagende præmie til lodtrækningen blandt dem, der var kommet til tiden (19.15). Den blev stolt hjemført af Leif Jensen.

7. runde
Den første flaske vandtes af Bjørn Gemzøe, hvorefter forsamlingen ved håndsoprækning forkastede et forslag om i stedet for tidsforgave at prøve den klassiske brikforgave. En yderligere afstemning mellem Fischerandom og tematurnering gav tilslutning til det sidste. Det medførte, at samtlige 42 partier begyndte med de samme tre træk.
I øvrigt var temaet noget af en rekord, idet der i løbet af de seks halvtræk opstår ikke mindre end fire gambitter! Trækkene var:
1. f4 e5 Første gambit. Froms gambit (efter danskeren Severin From)
2. e4 Overgang til den sagnomspundne kongegambit.
2. - d5! Falkbeers modgambit! Og nu efter 3. exd5 i stedet for det obligate 3. - e4! spilledes Nimzowitsch's forslag:
3. - c6!?

Så var der serveret til mildest talt livligt spil. Der blev spillet med dobbeltrunder, så man mødte samme modstander både med sort og hvid.
I aftenens løb blev der spillet mange gode træk. Og nogle, der kunne have været bedre. Vor formand gik med de sorte brikker i nedenstående stilling mod Leif Jensen glip af chancen for udødelighed:

To officerer i slag, og efter grundig overvejelse kom 1... Se3? med fortsættelsen 2. Sxf5 Sxf5 3. Df4 Te1+ 4. Kb1 Db6+ 5. Db4 etc. og i det lange løb vandt hvid. Men skakken på e1 kunne være forberedt bedre med ....?
Ja, 1... Dg5+!! havde været helt afgørende. Her kan man så filosofere over det fænomen, at selv om vi gerne vil skakke kongen, så er vi næsten genetisk så bange for at sætte brikker i slag, at hjernen pr. automatik udelukker sådan noget.
Nu gik turneringen sin gang, og vinder blev igen Eivind Funch Carlsen (et godt efternavn), der hjemførte rødvinen. Lige som Franz Henriksen efter ligestilling med Leif Jensen.
I den samlede GrandPrix-stilling udbyggede Morten Møller Hansen sin førerposition, men kun med et enkelt point! Og da der er udsigt til, at han ikke møder frem til sidste turnering, er der stadig åbent for forfølgerkoblet! Det bliver spændende.

8. runde
Den første præmie for fremmøde gik til Peder Herborg, som det mod forventning ikke lykkedes at få præmie i aftenens turnering. Dog har han ingen grund til ærgrelse. Mere senere.
Turneringen levede op til betegnelsen "mix", for første for den nymoderne pointskala 3-1-0 for henh. vundet parti, remis og tab. Hensigten er jo at mindske remis-risikoen. Det virkede: ikke en eneste remis!
Dernæst prøvede vi for anden gang i år den såkaldte Scheveningen-turneringsform, der kort fortalt er en holdmatch. Det blev det blå hold, der vandt med cifrene 42-33, og de fem sejrende spillere fik derved hver ekstra (udslagsgivende) 30 GP-bonuspoint, mens de tabende nøjedes med 15. For det tredje spilledes Scheveningen-turneringen med Chess960 (Fischerandom), hvor officerernes begyndelses-stilling bestemmes ved lodtrækning. Det må være første gang man har prøvet det.
Efter de fem runder i holdkampen fulgte et par ekstrarunder til den individuelle placering, dog her med "rigtig" skak. Herefter blev vinderne i fællesskab Eivind Funch Carlsen, som dermed har vundet ikke færre end fire turneringer i år, og Leif Jensen.
Det endelige GrandPrix-regnskab fremgår af skemaet. Som sidste år er det Peder Herborg, der (i kun fem turneringer) fik samlet flest GP-point og ved præmieuddelingen d. 9. august kan modtage den ekstraordinære, flotte førstepræmie på et tusind kroner!
Andenpræmien går til Leif Jensen, der stille og solidt gennem alle otte turneringer opsamlede flest GP-points, men som pga. reglen om fem-bedste-af-otte må stille sig tilfreds med den meriterende andenplads. Også fortjent tredjepræmie til Eivind Funch Carlsen, som man havde troet ville komme højere op efter sine mange turneringssejre.
Den sidste præmie går til Bjørn Gemzøe, der ligesom Leif Jensen havde været med hele vejen og som endda havde medbragt gaver til turneringsleder og nogle af medspillerne. Lige uden for præmierækken bemærker man storfavoritten Morten Møller Hansen, der var travlt beskæftiget i Helsingør og derfor ikke kunne komme og være pointsluger i sidste omgang. Samt den utrættelige Bjørn Enemark, der har deltaget, når han kunne, og i det stille bl.a. har taget sig af nødvendige korrektioner til resultaterne.
Tak for endnu en god skaksommer. Måske den sidste af sin art.

Bent Kølvig

Intern
rating
A
  Rating  
  Rd8  
Pts
Rd8
  Plac  
Rd8
GP
Rd8
bonus
| Rd7 Rd6 Rd5 Rd4 Rd3 Rd2 Rd1 i alt Max5
Peder Herborg 1667 2150 15 3 24 30 | - 31 - - 25 50 23 183 183
Leif Jensen 1968 1950 18 1-2 28 30 | 25 33 29 20 12 32 14 223 177
Eivind Funch Carlsen 1412 1800 18 1-2 28 30 | 30 - 30 28 17 - 16 179 163
Bjørn Gemzøe 1421 1800 6 8-9 17 15 | 15 39 25 28 20 36 16 211 160
Morten Møller Hansen 2142 2800 - - - - | 21 35 - 20 30 36 28 170 150
Bjørn Enemark 1668 1500 9 6-7 19 15 | 18 - 32 17 10 36 19 166 139
Johnny Smidt 1657 2050 - - - - | - - 23 24 20 39 28 134 134
Ernst Mader Hansen 1631 1600 12 4-5 21 15 | 17 36 21 13 - - - 123 123
Bendt Breinholt 1000 1000 0 10 15 30 | 13 20 25 15 10 - 9 137 118
Franz Henriksen 1442 1550 - - - - | 25 26 19 15 14 25 23 147 118
Gisli Hardarson 1675 1700 - - - - | - - 15 13 25 40 19 112 112
Peter Sumberg - 1600 9 6-7 19 15 | 21 33 - 20 - - - 108 108
Knud Erik Helleshøj 1495 1600 - - - - | - - 34 - 17 29 19 99 99
Sten Bauers 1717 1700 - - - - | 16 33 - 20 17 - 11 97 97
Jens Carl Hviid 1394 1400 - - - - | 15 - 19 17 17 28 - 96 96
Daniel Stentsøe 1000 1000 6 8-9 17 30 | - - 17 - 14 - 10 88 88
Leif Sørensen 1624 1600 12 4-5 21 15 | - - - - 14 - 14 64 64
Bjarne Røhder 1554 1550 - - - - | 21 - - - 12 20 - 53 53
Gilbert Hedegaard - 1400 - - - - | - 21 - - - - - 21 21
Poul Busk Sørensen 1660 1600 - - - - | - - - - - - 12 12 12
Markus Møller Hansen - 800 - - - - | - - - 11 - - - 11 11
Jokeren 2240 2200 - - - - | - - - - 0 46 19 0 0


Der tænkes over opgaverne fra runde 2foto: Bent Kølvig