LynmixGrandPrix Tilbage til forsiden


1. runde
I den første turnering i sommer¬lyn-skakkens syvende sæson spillede fjorten kombattanter. Det blev til sidst - som det fremgår af skemaet - Leif Sørensen, der i overlegen lynstil vandt den velsmagende førstepræmie. På andenpladsen kunne også den rutinerede præmievinder Eivind Funch Carlsen hjemføre en flaske samt endnu en som vinder af lodtrækningen blandt dem, der var mødt rettidigt (kl. 19.15) frem!
Og så kan man allerede nu se frem til den endelige grandprix-præmie, som vor anonyme velgører igen i år har sat til et tusind kroner!!

2. runde
Den første præmie gik til Johnny Smidt, der ligesom Franz Henriksen trak den rigtige brik i fremmøde-lodtrækningen og fik overrakt de røde dråber.
I lighed med de seneste sæsoner var spillernes rating igen justeret "arbi-trært" til et afrundet tal, så tids-forgaven blev nemmere at beregne. Og så vindere bliver "straffet" med højere rating!
Den noget mere ordinære lynturnering var over 6 runder plus 1 "Monrad"-runde. Her var Johnny Smidt igen heldig og førte så stort (100%) før sidste runde, at selv det ventede neder¬lag til Morten Møller Hansen ikke betød noget for førstepladsen. De to herrer hjemførte hver deres præmie.
Men alle fik noget med hjem: mange GP-point!

3. runde
Lodtrækningen mellem de rettidige gav som resultat, at unge Thor Larsen vandt en flaske rød vin. Med instruk¬tion om at give den til forældrene.
Bjørn Gemzøe vandt en speciel reak-tionskonkurrence og fik overrakt en lyserød dame. Et æble ved navn Pink Lady. Det begyndte han straks at fortære og sagde ikke noget så længe.
Lynturneringen var en slags meget mild tematurnering, som gik ud på, at ingen af parterne i første træk måtte sætte en brik på fjerde række. Straffen for at overtræde dette betød to minutter til modstanderen. I aftenens løb skete dette kun en enkelt gang.
Resultatet af turneringen aflæses i skemaet. Bemærkelsesværdigt er webmasterens (delte) førsteplads. Det er jo lyn! Ligeledes hæftede flere sig ved Thor Larsens flotte tredjeplads. Der er fremtid i knægten. Klubmesterens pla¬cering var vel ikke uventet, men må ses i lyset af det skrappe tidshandicap, han var plaget af.
Så er der kun fem turneringer tilbage. Men det er netop fem resultater, der tæller i den endelige opgørelse. Så nye spillere har stadig en chance.

4. runde
Parskak! En splinterny turneringsform fik her sin debut. Deltagerne blev parret to og to, så parrenes rating var nogenlunde lige. Derefter spiller par¬rene en ret normal alle-mod-alle turnering mand mod mand, altså to partier i hver runde. Princippet er så, at et pars samlede score godskrives hver af spillerne, også GP-point.
Den "mystiske" Mr. Mox var igen i aktion. Han deltager - uden for kon-kurrencen – for at udfylde et eventuelt hul i deltagerlisten. For det meste er det turneringslederen, der vikarierer for ham. Men et glædeligt gensyn med Steen Schousboe muliggjorde dennes comeback som vikar, dog kun i to runder (samlet score 3½ pt!). Også velkommen i turneringen til Petur Sumberg og Peder Herborg, der begge har mulighed for at opnå de eftertragtede fem turneringer.
Diskussionen om mat og vingefald blussede kortvarigt op igen. Hvad bliver resultatet af et parti, hvor den enes konge står matsat, og den andens vinge er faldet? Vi spiller jo med lokale lynskak-regler, hvorefter kongen må slås, hvor de officielle regler dekreterer, at det er et ulovligt træk.
Det er nødvendigt at fastslå, at det, der sker først, afslutter partiet. Men så er det også nødvendigt at have regler for, præcis hvornår begivenheden er en kendsgerning. Ved tidsoverskridelse sker det i det øjeblik, hvor vingefald konstateres (af modstanderen). Og ved matsætning (og slag af konge), når brikken er sluppet. Forhåbentlig vil der også fremover kun være tale om en akademisk diskussion om kejserens skæg.
Resultatet af turneringen aflæses i skemaet. Bemærkelsesværdigt er igen Thor Larsens præstation, langt bedre end forventet. Ratingfremgang truer.
Nåh ja, det var Bjørn Gemzøe og makkeren Gisli Hardarson, der sammen storpræsterede og fik hver sin præmie med hjem. Bjørn havde desuden vundet den obligatoriske præmie efter lodtrækning blandt de rettidigt fremmødte. Skål!

5. runde
Da lodtrækningen blandt de ti fremmødte var vundet af Eivind Funch Carlsen, satte man sig til bords og fik forelagt aftenens tema. Det viste sig at være en noget radikal ændring af spillereglerne. Inspireret af en uden-landsk artikel i Chessbase (Should We Abolish Stalemate?). Det nye kan sammenfattes i fire sætninger:

  1. Spillet vindes ved at slå kongen.
  2. Det er legalt at sætte sin konge i slag.
  3. Som følge af nr. 2 kan den ikke sættes pat (den må gå ud og blive slagtet!).
  4. Mat er ligeledes afskaffet. Kongen kan slås i det følgende træk!
Forbavsende nok viste aftenens spil, at der kun var ganske få tilfælde, hvor disse r egler fik nogen betydning for udfaldet af et parti. Nogen moro kom der dog ud af det. Men den almindelige mening var, at vi hellere vil spille, som vi plejer.
Resultatmæssigt noterer vi, at Peder Herborg (igen) var dominerende og blev mr. 100%! Og at Leif Sørensen efter en flot kamp blev nr. 2 og den tredje, der kunne hjemtage en præmieflaske.
Fra og med næste gang – den sjette turnering – kan de flittige så skrotte deres dårligste resultat.

6. runde
Efter at Flemming Bruun havde vundet den første præmie på lodtrækning, gik man over til en såkaldt Scheveningen-turnering, hvor deltagerne blev delt i to hold, hvor hver spiller mødte hver spiller på det andet hold. Det blev gult hold, der vandt. Hver gul spiller fik tildelt 15 bonuspoint i GP-regnskabet, mens de blå måtte nøjes med 5. Det gav nogen ændring i den samlede opgørelse, som det fremgår af tabellen.
En anden ændring er senere blevet nødvendiggjort af en fejlskrivning i den oprindelige tabel. Denne udgave skulle nu være korrekt. Heldigvis har det ikke haft nogen større indvirkning på spillernes placering. Det er stadig Johnny Smidt, der fører "løbet" og har de bedste chancer for podieplads.

7. runde
Første præmie fik en populær vinder i Bendt Breinholt. Aftenens tema var en tematurnering, hvor man hyldede de nykårede europamestre i fodbold(!) ved at begynde samtlige partier med den spanske åbning: 1 e4 e5 2 Sf3 Sc6 3 Lb5, også kaldet "åbningernes dron¬ning". Den blev som bekendt lanceret i 15-hundredtallet af munken Ruy Lopez, hvorfor spilåbningen i engelsk¬talende lande hedder Ruy Lopez!
Der var to præmietagere på første-pladsen efter turneringens afslutning, Jørgen H G Hansen og Eivind Funch Carlsen. Uheldigvis havde de ikke spillet mod hinanden, men heldigvis var der netop to præmier til mindelig deling mellem dem.
Og så er der kun en enkelt turnering tilbage. Den bliver spændende. Alt kan ske. Næsten. Og tirsdag den 7. august er der stor præmieuddeling SAMT undervisning skråstreg –holdning ved klubmester Morten Møller Hansen, som vil vise et par af sine glanspartier fra den store turnering i Helsingør.

8. runde
Det var rart at se ikke færre end tolv friske deltagere, der havde trodset udfordringen fra London. Også to nye deltagere meldte sig til tjeneste. Gilbert var med sidste år, men Jesper Makholm kom som hjemmespiller og ville gerne prøve at spille mod mennesker i klubben.
Den indledende præmie"kamp" blev vundet af Flemming Bruun, hvorefter man gik til bords. Menuen denne gang var uden udenlandske ingredienser som Scheveningen og FischerRandom etc. Det drejede sig om godt gammeldags skakspil, dog med en fornyelse i point-givningen.
Denne betød, at vundet spil gav 6 (seks) point, taberen fik 1 enkelt. Remis gav hver spiller 3 pt. Et lille pift var reglen om, at remis ved pat betød 4 point til den, der havde trukket sidst, og 2 til modstanderen. Den blev ganske som ventet ikke aktuel ved denne turnering.
Den helt store nyskabelse var, at ovennævnte point alle var gedigne GP-points! Disse blev altså scoret direkte og ikke som hidtil efter placering. Til gengæld fik samtlige deltagere en bonus på 5 points.
Endeligt resultat blev en ny sejr til lynspecialisten Ejvind Funch Carlsen, denne gang kun et enkelt point foran nr. 2, Johnny Smidt, der ellers var storfavorit, men døjede med utilpashed (sygdom?) og spillede langt under standard. Det kom til at koste. Tredjepræmien går til Jørgen Hugo Gutensohn Hansen, der havde valgt ikke at møde frem og forsvare sin førsteplads. Den sidste velfortjente præmie får Jens Carl Hviid, der sommeren igennem har spillet stabilt og godt.
l løbet af aftenen lykkedes det alle at få 6 mindst en gang.
Det noteres med tilfredshed, at der kun var 8 points forskel mellem de fire præmietagere, et indicium på, at turneringskonceptet kan godkendes. Den største vanskelighed består jo i at begrænse de stærkere spilleres vinderchancer, så at alle kan være med i kappestriden.
Præmieuddeling tirsdag d. 7. august, hvor klubmester Morten Møller Hansen som annonceret vil underholde/–vise med demonstration af bl.a. nogle af sine mange glanspartier fra den løbende internationale POLITIKEN CUP-turnering i Helsingør.
Til sidst en tak til vor anonyme velgører for 24 vinøse præmier og den ekstravagante førstepræmie.

Bent Kølvig

Intern
rating
A
  Rating  
  Pts.     Plac.     Bonus   | T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 i alt
Eivind Funch Carlsen 1412 1800 37 1 5 | 28 19 19 18 20 22 26 138
Johnny Smidt 1645 2000 19 9-10 5 | - 45 22 - 16 30 14 137
Jørgen H.G. Hansen 1822 2000 - - - | 28 37 24 20 - 22 - 131
Jens Carl Hviid 1396 1450 24 6-7 5 | 20 37 - 24 12 15 20 130
Gisli Hardarson 1714 1950 - - - | 17 37 - 30 20 - 23 127
Leif Sørensen 1637 1750 17 11-12 5 | 23 21 26 22 14 12 30 123
Thor Larsen 1000 1250 - - - | 13 37 19 26 24 11 17 123
Bjørn Gemzøe 1424 1550 26 5 5 | 20 21 17 30 14 17 17 119
Hovhannes Tutundjan 1544 1600 27 3-4 5 | 14 31 - 18 20 15 17 118
Poul Busk Sørensen 1579 1550 17 11-12 5 | 13 33 19 17 16 15 23 114
Flemming Bruun 1617 1650 22 8 5 | 23 18 - 20 16 10 14 104
Bjørn Enemark 1622 1700 - - - | 17 - - 20 28 15 14 94
Peder Herborg 1667 2000 31 2 5 | - - 30 26 - - - 92
Sten Bauers 1624 1500 24 6-7 5 | - 22 - - 10 18 12 91
Bendt Breinholt 1000 1000 - - - | 11 27 17 20 10 9 11 86
Franz Henriksen 1544 1600 - - - | - - 15 22 20 19 - 76
Morten Møller Hansen 2142 2200 - - - | - - - - 28 26 - 54
Knud Erik Helleshøj 1583 1550 - - - | - - - - 11 22 19 52
Peter Sumberg 1631 1650 - - - | 17 - - 17 - - - 34
Jesper Makholm - 1500 27 3-4 5 | 17 - - - - - - 32
Ernst M. Hansen 1598 1500 - - - | 15 16 - - - - - 31
Gilbert Hedegaard - 1000 19 9-10 5 | 17 - - - - - - 24
Steen Schousboe 1958 1950 - - - | - - - 16 - - - 16