Regnskabet 1. januar - 31. december 2019 Tilbage til forsiden


Budget
2020
Regnskab
2019
Budget
2019
Regnskab
2018
Indtægter:

1. Kontingenter 41.030 30.965 40.450 41.810

2. Turneringsindskud
EMT (Damhus-mesterskabet) 2.600 2.600 2.080 2.080
Vinterturneringen 1.200 1.250 1.300 1.300
Forårsturneringen 1.100 1.100 950 950
Vestvold 0 600 0 1.250
Sommerskak 300
270
200
180
Turneringsindskud i alt: 5.200 5.820 4.530 5.760

3. Indskud nye medlemmer 0 200 0 200
4. Sponsor AL+RC+Diverse 0 0 0 775
5. Rente 0 0 0 0
6. Kaffeindtægter 500
535
500
940
Samlede indtægter: 46.730 37.520 45.480 49.485

Udgifter:

1. Kontingenter KSU
Januar kvartal 6.766 6.165 6.300 6.657
April kvartal 6.766 6.447 6.300 6.657
Juli kvartal 6.766 6.447 6.300 7.324
Oktober kvartal 6.766 7.258 6.300 6.657
Holdturnering 600
0
600
0
Kontingenter KSU i alt: 27.664 26.317 25.800 27.295

2. Turneringspræmier
EMT (Damhus-mesterskabet) 3.000 3.000 2.850 2.700
Vestvold 0 0 0 1.300
Vinterturneringen 1.275 1.275 1.300 1.300
Forårsturnering 1.100 1.100 975 975
Sommerskak 200
0
200
0
Turneringspræmier i alt: 5.575 5.375 5.325 6.275

3. Særlige arrangementer:
Sommerafslutning 0 -1.608 1.000 927
Juleafslutning 0 -871 500 -561
Vestvold 500 0 500 0
Rødovre Centrum 500 0 500 0
Foredrag 1.000 0 1.000 0
Holdskak 0 0 0 0
Kaffeudgift 0 0 0 0
EMT (afgift+annonce) 700
600
700
480
Særlige arrangementer i alt: 2.700 -1.879 4.200 846

4. Administration m.v.
Husleje 0 0 0 0
Porto 1.000 630 1.000 756
Gebyrer 400 924 400 319
Web-hotel 1.000 997 1.500 1.455
Bestyrelsesmøder 100 0 100 50
Telefon mm.(formand/holdledelse) 1.000 622 1.000 1.080
Revision 0 0 0 0
Generalforsamling 300 210 300 0
Fribonden 4.000 3.601 4.000 4.055
Indlæg til Fribonden 500 0 500 0
Noteringslister, ure mv. 3.500 2.085 3.500 0
Kontorhold 500 65 500 140
Diverse+Gaver 500
283
500
1.192
Administration m.v. 12.800 9.417 13.300 9.047

Samlede udgifter: 48.739 39.230 48.625 43.463

Driftsresultat
Samlede indtægter 46.730 37.520 45.480 49.485
Samlede udgifter 48.739
39.230
48.625
43.463
Driftsresultat -2.009 -1.710 -3.145 6.022

C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2019
Kassebeholdning og egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2017 38.849 32.827
Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2019 -1.711
6.022
Egenkapital pr. 31.12.2018 37.138 38.849

Formuen fordeler sig således:

Aktiver
Indestående i Arbejdernes Landsbank 30.570 31.033
Kontant beholdning 5.664 1.441
Tilgodehavende 1.854
7.525
Aktiver i alt 38.088 34.874

Passiver
Kortfristet gæld 950
-1.150
Egenkapital pr. 31.12.2018 37.138 38.849

Til godkendelse på generalforsamlingen
Bjarne Røhder
(kasserer)