Indkaldelse til generalforsamling 4. juli 2020 Tilbage til forsiden


Damhus Skakklub indkalder til generalforsamling tirsdag d. 11. august kl. 19.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab og forelæggelse af budget

 4. Indkomne forslag

 5. Valg for en toårig periode af: og for en etårig periode: Genvalg kan finde sted

  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Røhder som kasserer, Bjørn Enemark, Flemming Bruun og Ole Lergren som bestyrelsesmedlemmer.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Zoran Wisal og Gisli Hardarson som bestyrelsessuppleanter og Ole Steffensen som revisorsuppleant.
  Alle modtager genvalg.

 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 4. august kl. 20.

Ernst M. Hansen

Bestyrelsens nuværende sammensætning:
På valg i 2020: Flemming Bruun, Bjørn Enemark (sekretær), Ole Lergren og Bjarne Røhder (kasserer)
På valg i 2021: Ernst M. Hansen (formand), Steen Schousboe og Sten Bauers