Jesper Klitmose Holm er død 11. september 2020 Tilbage til forsidenDet er med sorg at vi har modtaget beskeden om at Jesper er død. Han var i mange år et meget aktivt medlem af Vanløse Skakklub. Han deltog både i klubbens interne turneringer og i KSU"s holdturnering, hvor han fungerede som holdkaptajn. Herudover påtog han sig også en pænt stor del administrativt arbejde og virkede både som formand og kasserer.
Jesper var et meget venligt menneske med udpræget humoristisk sans. Jeg har aldrig hørt ham sige et uvenligt ord om nogen, lige så lidt som jeg har hørt andre tale uvenligt om ham. Han elskede skakken og klublivet, og som et minde om ham bringer vi her en artikel som han skrev i Fribonden fra februar 1980. Den viser hvordan vi alle helt uanset spillestyrke kan finde glæde i spillet. Her drejer det sig om et hængeparti. Det er noget som yngre medlemmer er helt ukendte med, men analysen af et afbrudt parti var en yndet beskæftigelse i klubben og gav også anledning til det lidt nedladende ord "tusindhåndsanalyse". For det meste var der dog mere alvor bag. Vi giver ordet til Jesper:

Den tårnhøje løber

En lidt underlig overskrift, men fra tid til anden kan man komme ud for at en brik optræder med en styrke ud over det sædvanlige. Det følgende eksempel er hentet fra tredje runde i holdturneringen, hvor tredjeholdet spillede ude mod Måløv Skakklubs andethold. Efter 40 træk med tidnød for begge parter blev der taget hængeparti i følgende stilling:

Allan Pedersen, Måløv -
Jesper Holm, Vanløse


Mine – og mere kyndiges – analyser viste at Hvid kun havde ét rigtigt hemmeligt træk, der til gengæld ville holde remis. Det var derfor med spænding herom at jeg snotforkølet drog til Måløv Skakklubs juleafslutning (vi fik dog på mest sportslige vis et separat lokale til afvikling af hængepartiet). Der skete herefter følgende:
41. Kd3 (det rigtige og vel også mest naturlige træk), g6 (fratager springeren feltet f5) 42. Sc2 Kc5 (løberen må have ekstra dækning, endvidere lokker muligheden for en fribonde i a-linjen) 43. h4 (det er ikke helt klart for mig hvad Hvid ønsker hermed) h5 (skal Sort kunne angribe de hvide bønder må de låses fast på et sort felt) 44. gxh5 gxh5 45. f4 f5 46. Sd4 (nu vil Hvid skabe sig en fribonde) Le1 (Ld2 er fristende, hvis Kxd2 etc., men duer ikke på grund af 47. Sb3+) 47. Sxf5 (Hvid har nu vundet en bonde og dækker samtidigt sin truede h-bonde, men kun så længe som springeren holder sig passivt og dermed spærrer for egen fribonde) Kb4 (Sort vil nu have sin fribonde) 48. Kc2 (Hvid vil ikke uden videre lade Sorts kommende fribonde spadsere ned) Kxa4 49. Kb2 Ld2 (nu falder hvids fribonde) 50. Sg7 (man vil gerne gøre gengæld) Lxf4 51. Sxh5 Le5+!! (vi har nu den ovenfor berømmede løber – ud over at dække forvandlingsfeltet for Sorts fribonde dækker den alle felter som Hvids springer kan flytte til – og springeren blokerer Hvids randbonde. Hvid har nu intet modspil.) 52. Ka2 Kb4 53. Kb1 Kb3 og Hvid gav op.

Ikke sandt, en perle! Den artikel husker jeg her 40 år senere. Tak til Jesper for dette – og for alt det andet. Efter fusionen med Rødovre viste Jesper sig ikke længere i klubben, men han vedblev med at betale kontingent til sin død.
Steen S

Jesper ca. 1998


Jesper 2009