Indkaldelse til generalforsamling 22. marts 2022 Tilbage til forsiden


Damhus Skakklub indkalder til generalforsamling tirsdag d. 22. marts kl. 19.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab og forelæggelse af budget

 4. Indkomne forslag
  Der er ingen indkomne forslag
 5. Valg for en toårig periode af: og for en etårig periode: Genvalg kan finde sted

  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Røhder som kasserer, Flemming Bruun og Bjørn Enemark samt nyvalg af Gisli Hardarson som bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Zoran Wisal som bestyrelsessuppleant og Ole Steffensen som revisorsuppleant.
  Alle modtager genvalg.

 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 15. marts kl. 20.

Ernst M. Hansen

Bestyrelsens nuværende sammensætning:
På valg i 2022: Flemming Bruun, Bjørn Enemark (sekretær), Ole Lergren og Bjarne Røhder (kasserer)
På valg i 2023: Ernst M. Hansen (formand), Steen Schousboe og Sten Bauers